Bookmark and Share

20 maart 2010 - Meditatie voor de Lente-equinox

Tweede Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

De Engelse versie van de 1e meditatie van 21 december 2009 kun je hier lezen: http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dec21_09SolsticeMeditation.htm

Dit is de eerste Herinneringssleutel die hierin werd aangeboden:

Ik Ben Liefde


En de volgende beschrijving werd aangeboden om te je te helpen in het verdiepen van je begrip wat Liefde werkelijk is en om verder de urgentie te wekken binnenin je van wat geen woorden ook maar kunnen beschrijven…..

Niemand bestaat zonder het. Liefde is de Creatieve Kracht in de oorsprong van Alles Wat Is. Niets groeit en ademt zonder het. Waar Liefde is, is Leven en uitbreiding. Waar het niet is, is dood en spanning. Iedere ademhaling die ik doe is pure Liefde wanneer ik de Stroom van Liefde mijn lichaam laat binnenkomen en haar bestaan ondersteun. Het begrijpen van de puur creatieve kracht van Liefde die zich door mij manifesteert en door de prijzenswaardige diversiteit van Leven waarin alles nauw is verbonden, is de Sleutel tot het volledig herinneren van Wie Ik Ben, als Een met Al Dat Is. Mijn universele uitlijning via de uitdrukking van de centrale kern van mijn Ziel dat Ik Liefde Ben wordt ook erkend, en eert en autoriseert de werkelijke essentie van Wie Wij Zijn als Een met Alles Dat Is – daarmee onderstrepend de onderliggende herkenning dat de “Ik” die dit claimt het Omniversele Wezen is van wie wij allemaal afstammen, met wie wij allemaal ons bestaan delen, en aan wie wij allemaal eeuwig zullen terugkeren.

De tweede sleutel wordt hierna aangeboden.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initieren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hezelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Dan, startend op het exacte moment dat de Aarde op de piek van haar equinox cyclus is, om 17:32 UT, spreek je vanuit het hart van je ziel de volgende tweede Herinneringssleutel...

Ik ben Licht


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Licht werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende beschrijving aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen…

Vanuit Liefde komt het Licht dat het bewustzijn brengt van alles naar Alles Dat Is. In haar oneindige uitbreiding vanuit de Bron waar Liefde en Licht als eerste verschenen, brengt het Licht van Liefde, waar Het ook schijnt, de Creatieve Goedkeuring van Openbaring met zich mee. Liefde is de Alfa en Licht is de Omega. Net zoals Liefde de uit de openbaring gebleven Voelende Aanwezigheid naar Haar eerste uitbraak van Licht bracht, brengt het Licht deze Allesomvattende Aanwezigheid naar een steeds scherpere focus van bestaan. Via het claimen van mijn noodzakelijke Lichtessentie, dezelfde die schijnt door alles wat is, verkondig ik Wie Ik Ben aan de Universele Kracht van Liefde in mij en accepteer het bruidscadeau van ontvangenis voor een nog delicatere uitdrukking van Alles Dat Is. Ik word letterlijk het Licht van de Scheppersbron en ontvang helemaal opnieuw, op mijn eigen microscopische niveau, de Universele Realiteit van alle dimensionele rijken van openbaring en voor Haar oneindige duw naar het Zijn via alles dat Ik Ben.

Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te cre‘ren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.

* * * * * * *


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel…

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


... en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.

De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Lente-equinox: Tweede Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties zal geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Maart202010EquinoxMeditatie.htm

De Engelse versie van deze Equinox Meditation: Second Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations zal geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/March202010EquinoxMeditation.htm

Let ook op dat zeven andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm
Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze lente equinox 2010 (op het noordelijk halfrond)/herfst equinox (op het zuidelijk halfrond) om 17:32 uur Universele Tijd aanstaande zaterdag 20 maart 2010, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=20&month=03&year=2010&hour=17&min=32&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen, zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde en Licht gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de lente/herfst equinoxen in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst equinoxen.

Voor meer informatie over de equinoxen en zonnewendes, bezoek http://www.nmm.ac.uk/explore/astronomy-and-time/time-facts/equinoxes-and-solstices


Het Gouden Pad van Licht - Overwegingen


Wij hebben al veel te lang geleefd op een bijna parallelle weg in dualiteit die het leven en alle activiteiten hier op Aarde gekleurd hebben:

Licht en Schaduw

Goed en Slecht

Winnaars en Verliezers

Wij en Zij

Van mij en Van jou

En zo verder ad infinitum


Wij hadden het ene nodig om het andere te laten zien. Al vele wereldcycli, moet het ene het andere definiëren.

De echte realiteit van spel en competitie konden niet bestaan zonder het besef van winnaars en verliezers. Theatervoorstellingen, films en verhalen in alle media zouden hun publiek niet behouden zonder hun geweven samenspel van goed en slecht, slachtoffer en overtreder, liefhebber en hater, mooi en lelijk, vervolger en vervolgde, en zo verder. In kunst, zelfs in stillevens, moeten we wederom licht en schaduw gebruiken om vorm en diepte uit te lichten, zelfs met en door kleur.

Maar verandering is de enige constante in een almaar uitbreidende Universele Realiteit, alles mengt zich nu en verandert. Ons eigen voortdurend veranderende gevoel van bewustzijn laat ons weten dat niets ooit zo simpel is als het lijkt, of zo zwart en wit als het eruit ziet. Wij weten allemaal dat tussen zwart en wit een oneindigheid van grijs zit en ook van alle andere kleuren.

Als de duidelijke tegenstellingen zich mengen, komt er een nieuwe vibratie, een van integratie en volledigheid, een van versmelting en begrip dat Licht en Duisternis Een zijn, dat parallelle of tegenovergestelde manieren zich uiteindelijk kunnen samenvoegen als een enkel pad en einddoel – zoals in een Gouden Pad van Licht. Dit geeft een nieuwe vibratiefrequentie die zich vertaalt in een echt gevoel van thuiskomen en het voelen van de Eenheid van Al het Leven.

Wij zijn nu de velen ontwaakten, die weten dat tegengestelde manieren en oude dingen niet langer de mensheid in zijn geheel dienen en wij hebben gekozen om de daad bij het woord te voegen, om nederig ons begrip te delen en om Een met Alle Leven te zijn.

Deze ontwaking is waarvoor wij hier kwamen, om mee te helpen, dat is waarvoor wij hier zijn nu!

Dit is wat dit Gouden Pad van Licht aanbied, om – in al degenen die gekozen hebben dit te doen – de lang slapende herinnering van wie wij in essentie zijn te prikkelen, Wezens van Liefde-Licht die tijdelijk de weg kwijt waren vanwege de lange en verre reis naar de dichtheid hier, wij weten dat de nare droom voorbij is en wij weten dat wij een nieuwe creatie-droom kunnen manifesteren, een waar we onszelf zien in al onze glorie, in onze ware gewaden van Gouden Licht, als de zonen en dochters van de centrale zon in ons universum, vermomd als gouden stralen, alleen nu niet langer onzichtbaar voor onszelf of anderen.

Mogen wij allen ons Liefde-Licht laten schijnen over deze geliefde planeet en over elkaar.


Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focusus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "I want to receive the Meditation Focuses".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELDIf this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive a monthly Meditation Focus (in English only), simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.

For more information, please review the material posted by the Global Meditation Focus Group at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm