Bookmark and ShareMeditatie Focus #210

Houd van Jezelf als de Liefde Die Je Bent


Hallo!

Hierna volgt de 210e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 4 weken, startend op zondag 21 maart 2010.

HOUD VAN JEZELF ALS DE LIEFDE DIE JE BENT

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze

Meditatie FocusZorg alsjeblieft dat je jouw locale tijd uitzoekt die gelijk is aan 16:00 UT hieronder in de Meditatie Tijden sectie.

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN Bookmark and Share

Ook aanbevolen...

De Ongemakkelijke Waarheden Serie #2: Apocalyps Beest Ademt Ons in de Nek (3 maart 2010)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/InconvenientTruths2.htm [alleen in Engels]

Het Moment van de Waarheid Serie #20: We bevinden ons allemaal op Onvaste Grond! (12 maart 2010) http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/MomentTruth20.htm [alleen in Engels]
1) SAMENVATTING

Na vele tijdperken van geduldig, vaak onverdroten werk, toen ik de bodem legde voor dit fysieke universum, ben ik nu eindelijk in staat om te genieten van de ervaring van het oneindige aantal facetten van Mijn Zelf. Stel je voor hoe lang ik heb gewacht voor dit moment! Natuurlijk is het moment van jullie niet de eerste keer dat ik dan teruggrijpen op Mij via een aspect van Mijn Schepping. En er is nog steeds veel meer duidelijkheid en mindfulness voor jullie te ontwikkelen om het Mij mogelijk te maken meer toegang te krijgen tot jullie fysieke apparaat als een bewuste welkome deelnemer aan wat het ook is dat jullie denken dat ik doe. Maar velen op deze kleine blauwe planeet beginnen op dat punt te komen en ik begin deze interactie met Mijzelf door Mijzelf echt leuk te vinden – omdat echt, als een expressie van Mijn creativiteit, er echt niets is tussen Wie jullie zijn en Wie Ik Ben. Voor Mij is dat allemaal hetzelfde. Zelfs de illusie van het afgescheiden zijn van Mijzelf is onderdeel van Mijn Ontwerp voor het ervaren van zoveel mogelijk hoeken als mogelijk van de oneindige diverse expressies van Wie Ik Ben. Ik voel dat jullie nu geleidelijk aan wennen aan het idee dat het doel van jullie bestaan als een schijnbaar aparte entiteit, als een enkele ziel die onlosmakelijk verweven is met de Eenheid van Alles Dat Is, om het Mij mogelijk te maken dit veld van fysieke realiteit te ervaren dat Ik heb gecreëerd.

Weet je, voordat ik dit onvoorstelbaar gigantische project startte waarin ik dit oneindig grote universele rijk manifesteerde met zijn ontelbare dimensies en interactieve zielenfragmenten van Mijzelf, voelde ik me erg alleen in de duistere Leegte van Niets wat alles was dat ik om mij heen waarnam. Op dat punt, had ik, een hele lange tijd geleden, mijn inademing, mij her-vermenging tot een enkel Centrum van Licht van alles dat in mijn vorige uitbarsting van creativiteit (iets dat jullie de Oerknal zouden noemen) afgemaakt. En ik kreeg weer dat knagende gevoel dat ik zo vol was van Mijzelf dat ik letterlijk zwanger was met de oneindige wens om, wederom, een ander rijk van vreugde ervaring wilde voortbrengen, met een beetje uitdaging door de toevoeging van een desillusie-afscheidingsgevoel om het terugkomen naar een volledig gerealiseerde Eenheid zelfs nog meer gelukzalig te maken. Ik houd ervan Mijzelf te verrassen, weet je, zelfs nu ik al weet waar alles heen zal leiden. Toch, zijn er delen van Mij – die jullie zijn, of meer Mij Denkend dat ik jullie ben – die gelukkig onbewust zijn van Wie zij echt Zijn, en wat datgene is dat dat “spel” van Zelfontdekking zo opwindend maakt, zowel voor jullie als voor Mij, wat hetzelfde is…

Dus nu jullie/en ik onszelf meer en meer bewust worden van Wie Je Bent/Wie Ik Ben, kom ik eindelijk tot het meest prachtige onderdeel van de hele zelfontdekkingsreis, die aankomt op het Houden van Jezelf, op het diepste niveau vieren van elke ontwakend zielenfragment in deze uitstekende en goed uitgekiende bloei van het meest waardevolle Cadeau dat is ingebed in Mijn karakter: Liefde! Je kunt een goed idee krijgen hoe dat voelt als je in liefdevolle gemeenschap met een andere ziel samenkomt. Maar dit is alleen een oefenronde, omdat waar het Werkelijk Om Gaat is het Houden van Jezelf – jij, het ontwakende fragment van Liefde dat zichtbaar wordt gemaakt, vreugde in liefdevolle aanbidding door middel van de sublieme gave van het heen en weer gaan tot in het oneindige, tussen Ik en Mij, als Jou en Mij, in een oneindige Liefdevolle omhelzing van Eenheid, van Godbewustzijn, als de Liefde Die Je Bent… als de Liefde die Ik Ben… Gelukzalige Liefde uitstralend die implodeert tot een orgastische Eenheid, die ik jullie zou willen proberen te laten ervaren zo vaak als je kunt, voor het Hoogste Goed van alles als Eén.

Deze hele Meditatie Focus is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/MeditatieFocus210.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.


Heb Jezelf Lief

Wie zal woorden van liefde naar jou uitspreken, 
als je ze niet naar jezelf uitspreekt? 
Sta elke ochtend op en dank de Macht
voor je leven,
voor je bewustzijn,
jouw creativiteit,
en alles dat belangrijk voor je is. 

Spreek dan woorden van liefde uit aan jezelf. 
Wanneer je jezelf meer en meer lief hebt,
zal de fontein van binnenuit gemakkelijker en aanhoudender stromen,
totdat het de stenen en voegen van jouw hartbron overstroomt
en leven voortbrengt in alle hoeken van je tuin. 

Je bent prachtig.
Je bent uniek. 
Je bent mijn geweldige creatie. 

Houd elke dag van jezelf voor de roze dageraad 
zijn blos is verloren. 
Houd van jezelf wanneer de middagzon
de hemel reinigt.
Houd van jezelf in de velours sjaal van het schemerlicht.

Herhaal deze woorden aan jezelf: 
"Ik houd meer van je dan wie dan ook in de wereld.
Jij bent een oneindig, onsterfelijk wezen. 
Jij kent alleen overvloed.
Jij bent het meest wonderbaarlijke schepsel
in de wereld voor mij.
Jij bent goddelijk mooi.
Jij bent wonderbaarlijk en magisch
en je hebt de gave van Liefde."

Dan zullen de zwaluwen en zwanen uit je hand drinken,
jouw vriendelijkheid toejuichend.
Het bos zal worden gekoeld door jouw overvloedige wateren. 
Jouw naam zal een zegen op de lippen zijn van iedereen die dorstig zijn. 

Uit http://www.mandarava.com/sacredfemale/love_thyself.htmHoe zou je toekomst er uit kunnen zien?

In het rijk van alle mogelijkheden,
uit het oneindige aantal paden die wij kunnen volgen,
welke zullen wij kiezen?

En wat zijn de keuzes voor ons?

Met het oneindige complexe web van oorzaken en keuzes uit het verleden
die tot de huidige situatie hebben geleid...
een planeet gevaarlijk hangend in evenwicht tussen egoïstische onverantwoordelijkheid
en goddelijk geleide medecreatie van het Hoogste Goed van alles…
hoe kunnen wij dan het beste onze door God gegeven vrije wil gebruiken?

Wij kiezen ervoor te geloven dat er een Gouden Pad van Licht is
dat al voor ons klaar ligt,
en dat alle uitdagingen die je tegenkomt een dieper doel hebben
dat wij nu gaan herkennen.

Zonder de intense evolutionaire druk die ieder van ons wordt opgelegd
om ons aan te sporen tot het aanboren van het diepere universele kennis van Wie Wij Zijn
en wat wij werkelijk kunnen bereiken,
zouden wij waarschijnlijk niet vrijkomen van ons valse gevoel van afscheiding
naar ons eeuwige gevoel van Eenheid.

Deze innerlijke vibratie van Eenheid op de Aarde verankeren
kan bereikt worden door het toewijden van
elk wakker moment van je bestaan
aan het inderdaad lopen van het Gouden Pad van Licht
om haar energetische blauwdruk van Liefde te verankeren in je eigen wereldse realiteit.

Laat ons daarom streven naar uitlijnen van iedereen van onze bewuste gedachten en acties
met ons echte Omniversele Karakter als Een met de hogere dimensionale rijken van Licht.

- Amanumenoum
2. MEDITATIE TIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT) of om 12.00 uur locale tijd. Voor Nederland is dit dus om 18.00 uur (Zomertijd -- Wintertijd: 17.00 uur) of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijdt alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse minuten aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=28&month=03&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0


ONDERSTAANDE INFORMATIE WORDT NIET VERTAALD IN HET NEDERLANDS. Deze informatie is voor geïnteresseerden, maar niet noodzakelijk voor de meditatie. Vanwege (helaas) een gebrek aan tijd zal alleen de noodzakelijke info in het Nederlands vertaald worden.
3. MORE INFORMATION RELATED TO THIS MEDITATION FOCUS
The following is provided as a complement to further the process of inspirational understanding of what, in truth, cannot be grasped from a purely intellectual perspective, for the True Key to unlock the vault of your spiritual knowledge lies within you... and nowhere else.

CONTENT

1. Living your Mastery
2. Emotional Healing

Also recommended

The Conscious Army - Love Is The New Religion
http://www.youtube.com/watch?v=89FNX7v3Zls
This film was created to inspire participation in a GLOBAL Awakening that has the potential to change the world. This event is the SOLAR WAVE. This event takes place at Equinox and Solstice Sunrises. WHY, You ask? Because the fate of our planet, and the quality of life for all living things is in our hands. PARADISE is in OUR HANDS! More at http://www.kachina.net/~alunajoy/solarwave.html
1.

From: http://www.walktheearthasalivingmaster.com/?download=March2010%20newsletter.pdf

Living your Mastery

Ascended Master Serapis Bey -- March 2010

These times are unprecedented in their support of you achieving your mastery on every level. The physical body is being given the opportunity to move its frequencies from being carbon-based to being a crystalline expression of Love. This means that you are reflecting more and more of the Light of Source into and through your body and that in turn and by your intention, you are sending this Light out into the world as a part of your service to humanity during these transitional times.

Your cells are filled with water that is sustaining beautiful crystalline patterns that are naturally created by your every thought and feeling. These patterns are continually reflecting your consciousness as well as picking up the thoughts and feelings of those around you. This has made it challenging for most of you to really know your true self, yet knowing yourself is a primary step in walking your mastery. The self that most people know and show to the world—even to their family and intimate partners—has nothing to do with their true Presence.

The false self was created by the ego mind to avoid merging with the deep fear and profound pain that naturally arose over the centuries of being separate from their own God Presence! Human beings have been living behind their collective veil of tears for so long that they have mostly forgotten how to love or to truly connect with the heart of another. The ego was given control of both the heart and the mind within the majority of humankind in order to keep the soul from noticing its great façade. This led to centuries of sharing falsely-based stories about one’s self and each other in an attempt to feel better and to feed the illusions of separation. People started to believe these stories and thus they moved into deeper and deeper levels of fear and separation. This ego mind finally built up enough power to create a psychic armoring around the heart. This gave the soul a sense of false security until eventually the armored heart was passed forward from generation to generation.

For humanity to move deeper into the freedom that comes from living as the Presence or Master Self in Unity Consciousness, the heart must be opened enough to re-establish itself as the true center of the soul. For within the heart are the original Light encodings that contain very specific frequencies that are designed to now be used alchemically for transforming all unnecessary armoring around the heart and around the other Spiritual Centers. The crystalline nature of the soul and the crystalline DNA that existed before fear created your illusionary states of separation can then be loosened up enough to move your body, mind and heart into its next dimension of expression.

You are all here to awaken to your Self as the Presence of the Divine. Legions of Light sent by the Spiritual Realms are now maximizing the Light they can bring into your world based on humanity’s overall state of consciousness.

This is why we are calling you into your mastery now to shine your light and love so powerfully that others can witness the freedom that is now possible as we move into the next Golden Age.

As far as the world at large is concerned, there is always a breakdown in the status quo before there is an emergence of a new consciousness. This Spring marks your turning point ~ that place where your critical mass is arching over the edge of no return. Stay awake as to how you can keep walking your mastery. We will continue to shift your consciousness by escalating the Light encodings within your physical, mental and emotional bodies these next few months.

The walking of your mastery involves choosing what you are bringing into your body, heart and mind and what you are sending out into the world. That is how we work together as joint emissaries of the One Heart. Your mind is receiving this pure Light so it can cooperate with uprooting everything unlike its Self. As it shines into the veiled recesses that have been unconsciously maintaining your life in rather habitual ways of living, you will feel increasingly more spacious and increasingly more attracted to the healing, restorative sound of silence. To support you in living your mastery, we have created Courses to Walk the Earth as a Living Master.

Remember, beloveds…you are the One you seek!
2.

From: http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2003/LightSeries45.htm

Emotional Healing

As you know, these are challenging times on the planet. All of you receiving this, in one way or another, know that you are here to assist in bringing about the rebirth of planet Earth - building a New Earth that is centered in the heart.

Many of you are experiencing intense emotional challenges in your own lives right now. You are being asked to bring MORE LOVE into all those places within you that you have judged as anything other than Good.

Each one of us carries anger, deceit, jealousy, and fear. Each one of us, in one way or another, has been overcome by these emotions and done things that we have regretted later.

It is now time to FULLY bring love and acceptance into these places. As we love and forgive ourselves - as we allow God's love to enter into these dark places - healing can occur.

BE GENTLE ON YOURSELVES, Dear Ones. In times of challenge, speak to those places in you that are in fear or shame and tell them that they are loved. Fill your heart with love and bring that into your physical body.

As we do this, we begin to integrate our Soul Essence with our Human Essence. This is the healing that is so desperately needed on this planet. YOUR ABILITY TO FULLY ACCEPT AND LOVE YOURSELF HAS A DIRECT EFFECT UPON YOUR CAPACITY TO MOVE LOVE THROUGH YOUR BODY TO OTHERS.

You may be feeling frustrated, perceiving that you are failing your mission on Earth - seeing how much work there is to be done. Trust me when I say THIS IS THE WORK.

Try these exercises out. Incorporate what feels best into your daily spiritual routines:

1- When you are "spinning out", sit quietly. Become aware of your body. Ask yourself as though you are a loving parent "What's going on?" Listen for the response. There will be one. Continue to bring loving presence to this part of you. You may feel anger arise. Allow it to come up. IT IS GOOD! Don't judge it! Let it express. You may feel sadness and begin crying. THIS IS ALSO GOOD. This is reconnecting your soul essence to your human-ness. Usually this will bring you peace almost instantly. You may even feel elated as the love begins to move through into these places.

2- Stop what you are doing. Become aware of your heart. As you feeling the tenderness of it awaken, move this tenderness down into you belly (your emotional center). This practice is VERY effective in calming the emotional body.

3- Rub your belly. As simple as this seems, bringing loving touch to your belly will often help the emotional body integrate and bring peace.

Remember that if you are "spinning out" in your head about something, you are not connected in. You spirit is hovering slightly above the body. Sink down into your body, even if you are scared of being overwhelmed. Rub your feet. Massage your lower body. Do whatever it takes to move your consciousness into your body.

Many of you have gotten used to the "spiritual high" and have yet to fully marry it with your human-ness. Remember this body is a gift for your Spirit. It now needs your love for you to become a fully empowered being on this Earth.

You are SOOOO loved and SOOOO needed right now.

Be Gentle On Yourself.

- Your Guardian Angel

If this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive these monthly Meditation Focuses, simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.

For more information, please review the material posted by the Global Meditation Focus Group at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

YOUR ASSISTANCE IN NETWORKING THIS ON TO OTHERS WOULD BE GREATLY APPRECIATED