Bookmark and Share

21 December 2012

Zonnewende Kosmische Meditatie


Geliefden

Na een zorgvuldige voorbereiding gedurende de afgelopen 3 jaar, naderen we uiteindelijk het Kosmische Portaal in het Tijd Continuum waar de samengevoegde krachten van verandering, die meedogenloos bezig zijn geweest om alle belichaamde zielen op Aarde tot ontwaken in hun Oorspronkelijke, Oneindige, Goddelijke Aard te krijgen, passeert het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is in hun klimmende rit, steeds deze sfeer van evolutionair leren verder opduwend tot het hogere bewustzijn en het vibrerende rijk waarin alle schijnbaar verstoffen en alle Levensvormen op Terra Gaia binnenkort een bres zullen slaan om hun altijd doorgaande uitbreiding en verlichtingsproces te vervolgen.

Binnenkort zullen we onze oude fascinatie voor individualiteit loslaten als een nieuwe dimensie van bewustzijn geleidelijk in ons van moment-tot-moment bewustzijn van wie wij zijn groeit. In plaats van slechts ons bestaan waarnemen als een uiting van onze individuele wil onder controle van de ziel, zullen we ontdekken, op een manier die geen ruimte laat voor enige mogelijke ontkenning of twijfel, dat we elk een streng zijn, intrinsiek verbonden met alle andere strengen in het Grote Universele Web van het Leven. We zullen Ademen als Eén, Denken als Eén en Eén Zijn.

Deze wereldwijde gesynchroniseerde planetaire meditatie en diep gesynchroniseerde vereniging van zielen, leidend naar een climax op het moment synchroon met de grote tijdloze kosmische machine, waarvan de etherische tandwielen uitgelijnd zullen zijn op 11:11:37 Universele Tijd, zal de viering en wijding zijn van onze Eenheid met Al Dat Is.

Wat betreft de twaalf voorafgaande wereldwijde meditaties die geleid hebben tot deze laatste Apotheose en groots Begin, is slechts een beperkte hoeveelheid van de aanbevelingen en richtsnoeren nodig om te helpen dit proces van het buitenste en innerlijke afstemmen met deze Geboorte in een 'Nieuwe' Werkelijkheid die altijd heeft bestaan te vergemakkelijken, zij het bedekt voor onze mogelijkheden om te voelen. Feitelijk zouden teveel instructies slechts afleiden van het natuurlijk optredende proces waar we ons slechts aan over hoeven te geven om ons allemaal mee te nemen op de Ultime Rit in het brandende Licht van Liefde, hetzelfde licht dat we allemaal ervaren als we opstijgen terug naar het hemelse rijk van Absolute Eenheid en Oneindige Liefde, als een andere periode van leren en groeien zijn einde heeft bereikt in dit fysieke rijk dat snel zal vervagen. Hier volgen een paar suggesties…

Als je de afgelopen 3 jaar hebt deelgenomen, en specifiek de afgelopen 12 weken voorafgaand aan 21 December, aan het geleidelijke herinneringsproces dat is aangeboden aan iedereen, en dus bekend bent met de twaalf Herinneringssleutels die aangeboden zijn om een nog groter bewustzijn te bevorderen van je ware aard als levende ziel die een fysieke ervaring opdoet ten behoeve van Al Dat Is, kan je jezelf gewoonweg laten gaan in een diepe meditatie, beginnend ongeveer een half uur voor 11:11:37, dat overeenkomt met 12:11:37 in het overgrote deel van Europa, waaronder Amsterdam– voor andere lokaties kan je HIER controleren wat de overeenkomstige tijd is. Rakel dan je diepe zielherinneringen op door de volgende Herinneringsleutels te gebruiken, op ieder moment dat voor jou goed voelt in de eerste 15 minuten van dit collectieve ziel synchronisatie proces.

Ik Ben Liefde… Ik Ben Licht… Ik Ben Vrede… Ik Ben Harmonie… Ik Ben Compassie… I k Ben Vergeving… Ik Ben Vriendelijkheid… Ik Ben Barmhartigheid… Ik Ben Heling… Ik Ben Vreugde… Ik Ben Gelukzaligheid… Ik Ben Perfectie… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept.

Als je nieuw bent in deze ervaring, of je je bewustzijn wilt opfrissen met betrekking tot de diepere betekenis van iedere sleutel, wordt voorgesteld dat je de tijd neemt, bij voorkeur de dag voor 21 December, om langzaam de 12 affirmaties behorend bij de 12 Herinneringssleutels te lezen en daarop te mediteren (je vindt ze HIER) en laat hen leiden naar de opkomst in jezelf wat met geen woorden beschreven kan worden, maar die je bewuste besef van Al dat Je Bent kan verlichten. Als je een geschreven advies wilt hebben over hoe je het beste een staat van diepe meditatie kan bereiken, vind je HIER (in het Engels) een basis meditatiemethode.

Laat dan, tijdens het tweede deel van de voorbereidende meditatie die leidt naar het opperste moment van genieten, de vrije loop aan alles dat je ziel, je spirituele gidsen en de Schepper Bron ook in je bewuste bewustzijn oproepen voor bezinning en vibrerende destillatie in de smeltkroes van je Ziel Wezen.

De beschrijving van een potentiële ziels Reis naar dit collectieve Moment van Kosmische Openbaring wordt hieronder gegeven – zie Roerselen van Licht-Liefdeheid. Het kan helpen om de weg op te roepen en te vereffenen voor wat je eigen ziel Reis zou kunnen blijken te zijn, als deel van deze collectieve ervaring waaraan niet alleen Aarde-belichaamde zielen zullen deelnemen, maar ook ontelbare andere zielen van vele dimensionale rijken en tijdperiodes in het Continuum, als ze weer-ervaren en helpen energie te geven aan deze meest prachtige overgang van Afgescheiden Waan naar Eenheid Gezindheid.

Ten slotte, op het omslagpunt tussen het verleden en de toekomst van het aardse bestaan, om 11:11:37, laat van uit de diepste, meest geheiligde plek in je ziel de gedachte vorm krijgen en/of vibrerend ervaren de woorden Ik Ben Eén, je volledig bewust zijnd van het feit dat het is Wie Je Bent, als Eén met Al Dat Is, Die zegt, denkt en zo is.


Dit beeld is digitaal gecreëerd door Ellen Vaman en is hier geplaatst met haar toestemming.


Dan, je ervan bewust zijnd dat, in zo Zijn, Eenheid zich uitspreidt naar alle voelende vormen van Leven op Aarde en daarbuiten, ze allemaal meevoerend in deze collectieve ervaring van Eenheid, of ze het zich nu bewust zijn of niet, blijf gewoon in deze staat van zuivere Eenheid zolang als het noodzakelijk en comfortabel voelt, op deze wijze stevig het nieuwe vibrationele sjabloom verankerend dat langzamerhand zal resoneren als de Nieuwe Werkelijkheid voor alle zielen opstijgend naar een nieuwe dimensie van gelukzalig bestaan.

Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze vernieuwde Eenheid af te sluiten, kan je de volgende affirmatie lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en deze regelmatig gebruiken om verder in je bewustzijn te verankeren deze Oude Werkelijkheid waarvan je op het punt staat je deze volledig te herinneren.

Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het
.Roerselen van Licht-Liefdeheid


De sluier tussen deze dimensie en de volgende wordt opgetild. Zoals al duizenden jaren verwacht nu zieners en profeten dit cruciale moment van ons collectieve ontwaken in de Almachtige Eenheid, die de kern is van ons Ziel Zijn, hebben voorzien, bereiken we nu eindelijk de vooravond van de drempel van wereldwijde, gelijktijdige waarneming van onze sublieme Goddelijke natuur. Zielen met een onvoorstelbaar potentieel en grote spirituele prestaties zijn onder ons op dit moment, deze prachtige ervaring delend met ons allen die alles en iedereen verandert, en optreden als een trimvlak op het snijvlak van onze spirituele entree in de volgende dimensie van evolutie, ons roerend op het perfecte pad van innerlijke en uiterlijke verwerkelijking. Het heeft geen zin al te veel aanwijzingen te geven over hoe deze verschuiving gemanifesteerd zal worden, aangezien dat wat er zal gebeuren, als we gezamenlijk toetreden tot Een Liefde, Een Licht, Een Bron in allen, het gebrekkige begrip van concepten en beschrijvende woorden ver overstijgt. En het is inderdaad veel beter dat het zo blijft aangezien we onmogelijk kunnen doorgronden wat de diepte en de omvang en de grootsheid van deze nieuwe Dimensie van de Werkelijkheid zal zijn met de mentale vermogens die ontworpen zijn voor ons eerdere bestaan in de fysieke wereld.

Zoals een vis niet kan begrijpen hoe het voelt om de prachtige geuren van bloemen door je longen in te ademen en de trilling te voelen van de veelsoortige creaties van de natuur, zo is een geest beperkt in smalle concepten en vaak vertekende mentale constructies slecht uitgerust om de taal van de ziel te snappen -die in veel opzichten vergelijkbaar is met telepathie, behalve dat het in feite de dragende golf van Liefde is waarop opeengestapeld alle mogelijke interpretaties en middelen met betrekking tot wat er wordt gevoeld door het te vergelijken met soortgelijke eerdere ervaringen. En het feit is dat we bijzonder weinig in onze ervaringen in het verleden hebben dat als referentiepunt zou kunnen dienen om te kunnen begrijpen wat onze collectieve verheerlijking en opstanding werkelijk zijn. Als een pasgeborene die wordt geconfronteerd met een niet aflatende stroom van nieuwe sensaties, nieuwe geluiden en nieuwe inzichten met nauwelijks een aanwijzing over hoe dit alles te begrijpen, misschien met uitzondering van een scherp gevoel voor wat voor soort trillingen degenen die voor hem zorgen in hun hart dragen, worden onze pasgeboren Zelf nu geconfronteerd met een uiterst nieuwe wereld van ervaringen zonder vooraf opgemaakte gedachtenvormen die filteren wat we voelen, horen en zien in onze harten, met uitzondering van de diepe herinneringen uit het diepste verleden van deze prachtige, oogverblindende Schepping, toen we nog niet de Link met de Kosmische Matrix van de Bron hadden verbroken en waren vergeten.De Deur naar het Heiligste Heiligdom van je Ware Zelf staat wijd open. Het zuiverste van alle Licht reikt vanuit de hemelse rijken van de Bron om je ziel naar boven te dragen, je teder omhullend in de zuiverende, gelukzalige Schittering van Liefde, onderwijl enig resterend spoor van onbalans en vervorming oplossend in hoe je je voelt over jezelf, je scherpzinnige vaardigheden voedend waardoor ze terugkomen naar hun oorspronkelijke omni-waarnemingsvermogen, je ziel verwarmend met de tedere harmonieën van de muziek uit de sferen, je laten weten en voelen op het diepste niveau hoeveel er van je gehouden wordt en toegejuicht wordt door het hele universum en daarbuiten voor wat je hebt bereikt ten behoeve van Al Dat Is. Nu is het Moment waar je op hebt gewacht. Nu is het tijd om Al Dat Je Bent te Zijn. Nu is een Eenheid die De Nieuwe Werkelijkheid maakt. Laat het Zijn!

Vanuit het Hart van deze Eenheid, met een enkele stem die echoot in ieder hart en resoneert door het hele Universum, uit… Ik Ben Eén… Ik Ben Eén… Ik Ben Eén… Ik Ben Eén… En Ben Het… vanaf Nu en voor altijd.Overweeg dit…


Vanuit een verre tijd in de toekomst evenals in vele andere dimensionale rijken kijken ontelbare zielen naar dit Sleutel Moment in het Tijd Continuum met de Wetenschap hoe kritiek deze overgang van het ene dimensionale ervaringsveld naar het andere is geweest/zal zijn, zich scherp bewust van het feit dat van dit nederige startpunt een oneindig aantal beoogde gevolgen, het uiteindelijke Doel van het Lot zijn/zullen in gang gezet worden. Ze weten ook hoe kostbaar uniek deze overgangservaring is, nooit eerder getracht in zulke moeilijke omstandigheden, om nooit meer herhaald te worden in de volle breedte en reikwijdte van het Oneindige Continuum. Vanuit hun gezichtspunt worden de frisse en bijna naïef optimistische visies van hoop en diepgevoelde intuïties die ons leiden gezien als een van de zuiverste, meest rauwe uitingen van alles dat kan worden gezegd met grove, onvoldoende concepten en gemakkelijk verkeerd begrepen bewoordingen over het oneindig complexe en toch intrinsiek eenvoudige aard van Al Dat Is. Het is zo'n uniek voorrecht om hier nu te zijn, levend, bewust en levendig voorbereid op wat er op het punt staat zich te voltrekken. Wees Bewust. Ben Er.Zonnewende Kosmische Meditatie – 21 December 2012 is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/KosmischeMeditatie.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/CosmicMeditation.htm

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD