Bookmark and Share


Please note that an audio recording for a special 30 minute guided meditation is available in English, French and Portuguese for this global meditation. You may access this material through the links provided at the top of http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm or directly at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/SolsticeMeditationJune2014.htm
for the English version

Every week, an audio recording is offered in those three languages. If you wish to be subscribed to the English, French or Portuguese e-list to received links to access them every week, simply ask it at globalvisionary@earthrainbownetwork.comWereldwijde Zonnewende Meditatie – 21 juni 2014


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op zaterdag 21 juni om 10:51 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden – 12:51 in Amsterdam), het precieze moment van de zomerzonnewende op het noordelijk halfrond en de winterzonnewende op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 21 juni aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels...

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 3 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Equinox Meditatie om 10:51 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén Zijn


Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.

Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.
Het Gouden Pad van Licht - Overwegingen


Wij hebben al veel te lang geleefd op een bijna parallelle weg in dualiteit die het leven en alle activiteiten hier op Aarde gekleurd hebben:

Licht en Schaduw

Goed en Slecht

Winnaars en Verliezers

Wij en Zij

Van mij en Van jou

En zo verder ad infinitum


Wij hadden het ene nodig om het andere te laten zien. Al vele wereldcycli, moet het ene het andere definiëren.

De echte realiteit van spel en competitie konden niet bestaan zonder het besef van winnaars en verliezers. Theatervoorstellingen, films en verhalen in alle media zouden hun publiek niet behouden zonder hun geweven samenspel van goed en slecht, slachtoffer en overtreder, liefhebber en hater, mooi en lelijk, vervolger en vervolgde, en zo verder. In kunst, zelfs in stillevens, moeten we wederom licht en schaduw gebruiken om vorm en diepte uit te lichten, zelfs met en door kleur.

Maar verandering is de enige constante in een almaar uitbreidende Universele Realiteit, alles mengt zich nu en verandert. Ons eigen voortdurend veranderende gevoel van bewustzijn laat ons weten dat niets ooit zo simpel is als het lijkt, of zo zwart en wit als het eruit ziet. Wij weten allemaal dat tussen zwart en wit een oneindigheid van grijs zit en ook van alle andere kleuren.

Als de duidelijke tegenstellingen zich mengen, komt er een nieuwe vibratie, een van integratie en volledigheid, een van versmelting en begrip dat Licht en Duisternis Een zijn, dat parallelle of tegenovergestelde manieren zich uiteindelijk kunnen samenvoegen als een enkel pad en einddoel – zoals in een Gouden Pad van Licht. Dit geeft een nieuwe vibratiefrequentie die zich vertaalt in een echt gevoel van thuiskomen en het voelen van de Eenheid van Al het Leven.

Wij zijn nu de velen ontwaakten, die weten dat tegengestelde manieren en oude dingen niet langer de mensheid in zijn geheel dienen en wij hebben gekozen om de daad bij het woord te voegen, om nederig ons begrip te delen en om Een met Alle Leven te zijn.

Deze ontwaking is waarvoor wij hier kwamen, om mee te helpen, dat is waarvoor wij hier zijn nu!

Dit is wat dit Gouden Pad van Licht aanbied, om – in al degenen die gekozen hebben dit te doen – de lang slapende herinnering van wie wij in essentie zijn te prikkelen, Wezens van Liefde-Licht die tijdelijk de weg kwijt waren vanwege de lange en verre reis naar de dichtheid hier, wij weten dat de nare droom voorbij is en wij weten dat wij een nieuwe creatie-droom kunnen manifesteren, een waar we onszelf zien in al onze glorie, in onze ware gewaden van Gouden Licht, als de zonen en dochters van de centrale zon in ons universum, vermomd als gouden stralen, alleen nu niet langer onzichtbaar voor onszelf of anderen.

Mogen wij allen ons Liefde-Licht laten schijnen over deze geliefde planeet en over elkaar.Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord – zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de zonnewende in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage.

Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Equinox Meditatie is gearchiveerd op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/ZonnewendeMeditatieJuni2014.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/SolsticeMeditationJune2014.htm (With access to an audio recording)

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD
<