Bookmark and Share

Wereldwijde Zonnewende Meditatie

21 juni 2013


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op vrijdag 21 juni om 05:04 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden – 07:04 in Amsterdam), het precieze moment van de zomerzonnewende op het noordelijk halfrond en de winterzonnewende op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 21 juni aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels gebruiken die aangereikt zijn gedurende het 3 jaar durende proces dat een hoogtepunt bereikte met de Solstice Kosmische Meditatie op 21 December 2012.

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 6 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Zonnewende Meditatie om 05:04 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén Zijn


Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.Ik ben een UniverZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben

en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu

in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde

en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel

en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.
Weten hoe je Al Dat Is moet waarderen


Hoe bereik je ongedwongen en naar believen het onbezoedelde bewustzijn en de frisse blik van een jong kind, wiens geest nog niet volgestopt is met de indringende culturele programmering die ons aanzet om alles wat we waarnemen in te delen, te vergelijken en te beoordelen, inclusief onze eigen gedachten, door het verstorende filter van ingebakken vooroordelen en eerdere ervaringen, goed of slecht?

Het ervaren van absolute 'mindfulness' komt het dichtst bij deze staat van ongerept bewustzijn. Bovendien, als je in staat bent om een diepere waardering* te hebben voor de magische schoonheid die plotseling onze ziel beroerd, als we verrukt zijn door de waarneming, doordrenkt met de onbeschrijfelijke genade, van een echt of virtueel landschap, van echte of vermeende muziek, vaan een nabije of verre aanwezigheid die heerlijk in ons hart genesteld is…dat zal zelfs de meest geharde universele reiziger tot tranen roeren. Dat is waarschijnlijk wat Boeddha ervoer aan de voet van zijn boom… Dat is wat ieder van ons, als ziel die leeft in de ervaring van een menselijk lichaam, leert om te herontdekken, ondanks de waanzinnige maalstroom van de meervoudige, vaak geestdodende zintuiglijke prikkels waaraan we tegenwoordig worden blootgesteld.

Als we de overschaduwende invloed van enige eerdere ervaring volledig aan de kant konden schuiven iedere keer als we ons verbinden met een ander wezen, geliefd of niet, kijk diep in de spiegel van de ziel die gereflecteerd wordt in zijn/haar ogen, en doe alsof het daadwerkelijk de eerste keer is dat we dit wezen zagen, na jarenlang dit vreugdevolle en roerende moment van deze ontmoeting verwacht te hebben, stel je de diepte van de uitwisseling van gedachten en energie voor die daarop zou volgen… Zeker als de twee wezens die zo communiceren beiden een diepe waardering voor de schoonheid van dit kostbare moment wanneer twee zielen met elkaar praten, elkaar aanraken, en hetzelfde gevoel delen van onvoorwaardelijke Liefde en onbevangenheid naar elkaar.

Dit is precies de zegen die ons gegeven is, iedere keer als we de pelgrimsstaf opnemen en terugkeren om het lichaam en de geest van een fysiek wezen in te nemen in een van de talloze verblijfplaatsen van de Schepper in dit buitengewone universum. Hij is gemaakt om in Zijn aanwezigheid te zijn in ieder van ons. Alle herinneringen, zoet of pijnlijk, levendig of vervaagd, geërfd uit de talloze levens die we hebben doorgebracht om dit uitgestrekte universum te verkennen zijn vrijwel geheel ontoegankelijk voor het bewustzijn van dit nieuw geïncarneerde wezen die voor de 'eerste' keer zijn zintuigen opent voor de trillingen die van alle kanten aangevoerd worden. De frisse blik, ontdaan van alle verstorende vooroordelen, waarme het dan kijkt naar zijn ouders en geleidelijk aan de onbekende omgeving ontdekt waar het een nieuwe identiteit zal ontwikkelen en dat zal gebruiken om te communiceren met de andere wezens van deze planeet, is de kostbare gift van Leven zonder welke zo'n zorgeloze spontaniteit, ontdaan van enige herinnering aan eerdere ervaringen, aangenaam of pijnlijk, gewoonweg onmogelijk zou zijn.

Laat ons genieten van deze onschatbare gave, en onszelf de zegen geven om te weer net te doen of het de eerste keer is dat we onze ogen openen en nadenken over de volkomen perfecte wonderen die de Schepper biedt aan Zijn blik… en laat ons beseffen dat alleen een van nature perfect Wezen, dat zich dat bewust is, de absolute perfectie van Al Dat Is kan waarderen.


*Zo'n diepe waardering is alleen mogelijk door ervaringen opgedaan tijdens talloze incarnaties, waardoor het onderbewustzijn om de unieke kwaliteit van een gezegend moment van geluk te waarderen temidden van de nooit eindigende tesen en de emotionele achtbaan van opeenvolgende incarnaties. Het is ook mogelijk alleen door verder te gaan dan een vonnis, door middel van het bereiken van een staat van zijn, waar absolute transparantie heerst -vanwege het bewustzijn van de Schepper- het observeren en waarnemen van alles door ons eigen bewustzijn, is van nature niet in staat om zelfs maar het geringste oordeel te vellen… En om onszelf in harmonie te brengen met Het, moeten we allen hetzelfde doen. Het is alleen in deze staat van transparantheid, van volmaakte liefdevolle vriendelijkheid naar alle wezens die gemanifesteerd worden in de Creatie, zelfs die aan de onderzijde van de vibrationele ladder, dat we in resonantie kunnen komen met het Scheppers Bewustzijn van oneindige Liefde, en zo door Zijn alwetend perspectief kunnen waarnemen en genieten van alles.

Zulk een staat van absolute transparantie vereist een afwijzing van alle waarderingscodes, de joods-christelijke in het bijzonder, die ons ingeprent zijn, want zij vormen een verstorend filter die ons weerhoudt om het zuivere Licht van absolute Liefde waar te nemen. Om in Het te versmelten, om ons gevoel van individualiteit te laten verdwijnen, moeten al deze perceptuele filters die de basis vormen voor moraliserende uitspraken worden weggenomen, met name die waarmee wij onszelf oordelen. Dit is de sleutel tot echte onvoorwaardelijke liefde tegenover zichzelf en alle andere aspecten van het Zelf.. als Een met Al Dat Is.Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord – zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de zonnewende in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage.

Als je graag inspirerende achtergrond muziek tijdens je voorbereiding meditatie, te beginnen 30 minuten vóór 05:04 UT, het lied Engelen van Comfort uit het album Angelic Music van Iasos op de volgende LINK wordt gesuggereerd. Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Zonnewende Meditatie is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/ZonnewendeMeditatieJuni2013.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/SolsticeMeditationJune2013.htm

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD