Bookmark and ShareMeditatie Focus #216

Reik uit naar alle wezens en houd hen allemaal vast in een samensmeltende omhelzing van liefde


Hallo!

Hier volgt de 216e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 4 (VIER) weken, startend op zondag 3 oktober 2010.

REIK UIT NAAR ALLE WEZENS EN HOUD HEN ALLEMAAL VAST IN EEN SAMENSMELTENDE OMHELZING VAN LIEFDE

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze Meditatie Focus

Herinnering: Zoals werd gesuggereerd in de Meditatie Focus # 214: Intensivering naar Eenheidsbewustzijn, waarin je werd uitgenodigd om groepsbewustzijn te ontwikkelen en onderzoeken met andere gelijkgestemde zielen, ben je van harte welkom om deel te nemen aan een wereldwijde groepszielen gemeenschap, eens per week, die start 30 minuten voor het begin van de wekelijkse Meditatie Focus. Daarmee bouw je jouw niveau van groepszielen gemeenschap op voordat je deelneemt aan de grotere samenhang van zielen op de gebruikelijke tijd (16.00 Universal Time) elke zondag, waarmee je jouw verhoogde groepsbewustzijn toepast op het huidige wereldwijde meditatiethema.

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN

Ook aanbevolen...

Turning Tide of History #33: Time to Move to the Next Level (September 10, 2010 alleen in het Engels) [Het Kerende Tij van de Geschiedenis #33: Tijd om naar het volgende niveau te gaan]
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/TurningTide33.htm

The Perfect Storm Series # 21: Meaty Issues to Munch Upon (September 25, 2010 alleen in het Engels) [De Perfecte Storm, Serie #21: Vlezige aandachtspunten om aan te knabbelen]
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/PerfectStorm21.htm
1) SAMENVATTING

Ooit was er een tijd, dat er een Licht ontsprong uit het centrum van dit Universum. Dit Licht was zo intens krachtig en zo vol van oneindige mogelijkheden van goddelijke manifestatie, dat het het leven schonk aan een geweldige Creatie die, tot op de dag van vandaag, zich uitbreid en nog steeds meer perfect wordt. In het hart van dit ongelofelijke Licht bevindt zich een Kracht die aan de Oorsprong staat van Alles Dat Is. Deze ultieme Kracht is de Kracht van Liefde, en elke zielenentiteit die over de tijd is ontstaan uit deze initiële Bron, is vervuld van dezelfde willige Vonk van Liefde die alles dat het wil kan creëren tot het bestaan. Omdat de meeste zielen op deze planeet het gevoel met hun innerlijke Liefdesmacht zijn verloren toen zij dieper in het materiële rijk reikten, hebben zij een geleidelijke daling ervaren naar de kloof van eenzaam bewustzijn. Vergeten Wie zij werkelijk Zijn, en dat is wezens van oneindig Licht en Liefde die een aantal van de talrijke mogelijkheden ervaren die aangeboden worden door dat grote ervaringsveld dat gevormd is door gedachten van de Scheppingsbron. Die geheugen-gehandicapte zielen hebben nu een klein duwtje nodig van al diegenen die zich hun Oorsprong zijn gaan herinneren en die het Licht der Lichten in henzelf toelaten om voor altijd te blijven schijnen.

Deze vitale service die ons dus wordt gevraagd te leveren, kan en zal een groot effect hebben op het bewustzijn van alle zielenwezens op Aarde als zij geleidelijk aan een steeds duidelijkere glimp van hun ware natuur ervaren en zo uiteindelijk hun volledig Eenheidsbewustzijn terugvorderen. Maar om zo een ontwaking te laten plaatsvinden, moeten wij allereerst volledig ons achtergebleven gevoel van eenzaamheid loslaten dat wij onbewust nog steeds koesteren als een overblijfsel van de doordringende culturele programmering die wij hebben ondergaan sinds wij voor het eerst ons lichaam binnengingen met haar eerste adem tijdens de geboorte. Dit is waaraan het eerste 10 minuten durende segment van deze volgende vier meditaties op zondag gewijd zal zijn. Om een juist niveau van Eenheidsbewustzijn te bereiken, is alles wat wij als eerste hoeven doen de vier Herinneringssleutels die ons tot dusver zijn aangereikt via expressie voort te brengen, uit het heiligste heiligdom van je zielenbewustzijn, met voldoende pauze tussen elke impressie van jullie gehele Zelf met haar resonantie en evocatieve kracht: IK BEN LICHT... IK BEN LIEFDE... IK BEN VREDE... IK BEN HARMONIE... en daarmee, bewust blijven dat op hetzelfde moment ontelbare andere zielen over de gehele wereld door hetzelfde proces gaan, zich daarmee afstemmend op synchronische welwillendheid met de structuur van Bewustzijn van hun oneindige Eenheid.

Daarna, in het volgende 10 minuten durende segment, resonerend als Een met Alles Dat Is, zullen wij allemaal voor onszelf denken en welwillend uitdrukken “Ik reik nu uit naar alle andere zielenwezens op Aarde” ondertussen volledig bewust blijvend dat de “Ik” die hier spreekt uitspreekt dat Haar Wil de collectieve “Ik” is die wij dan zullen vormen, dus echt een inbreuk op de efemere, illusoire barrière van het door onszelf in stand gehouden eenzaamheidsbewustzijn, en een collectief ervaren van een nieuwe doorbraak in het niveau van Eenheidsbewustzijn. Wanneer de collectieve “Ik” haar allesomvattende omhulling uitbreidt om het hart te bereiken van elke belichaamde en onbelichaamde ziel op Aarde, zal het dan verder uitdrukken “ik houd jullie allemaal in mijn hart en overdek jullie allemaal met Liefde”, dus Lichtheling van het gevoel van afscheiding en het ontbranden van het krachtsvat van Liefde dat ontelbare millennia slapende was tijdens de Reis van het karmische samenspel in de enorme boezem van dit wonderlijke universum. Tijdens het laatste 10 minuten durende segment, wanneer het collectieve “Ik” wordt geleid, moment na moment, zal het haar collectieve Lichtdienst voltooien door het betrekken van alle andere andere voelende, levende wezens in Zijn versmelting omarmen, van de kleinste levensvormen tot deze hele mondiale sfeer van het leven zelf, voor het Hoogste Goed van Allen Als Eén.


Deze gehele Meditatie Focus is voor u gearchiveerd op: http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/MeditatieFocus216.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:
Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.


"Wij spreken over ‘lichtwezens’ en ‘lichtwerkers’ en ‘lichtservice’. Maar wij kunnen net zo goed ‘liefde’ in plaats van ‘licht’ zeggen. Liefde en licht zijn geen aparte krachten. De totale essentie van de Schepper is liefde, en die wordt uitgedrukt in de uitgesproken, materiële, sturende manieren waarin licht kan worden gebruikt en geobserveerd, net zoals liefde gemakkelijk wordt gezien in haar manifestaties. De capaciteit om lief te hebben is jullie geboorterecht. Het is de compositie van jullie ziel. Omdat de Schepper het superieure wezen van de kosmos is, en God – zowel onder die naam bekend als onder andere –het superieure wezen is in ons universum, is ieder van ons een onderdeel van de Schepper via God. Daarmee is ieder van ons onlosmakelijk verbonden via hun liefdesessentie en elk van jullie heeft de aangeboren gave om liefde uit te strooien op jullie planeet en elke andere levende ziel daar. De algeheel machtige oneindige eenheid van liefde en licht is de helende kracht van jullie wereld. Het is in feite de ENIGE kracht die de pijn kan helen die gevoeld wordt door de Aarde en haar mensen en van al haar andere levensvormen. De universele wet is zo simpel als elk zielengevoel, dat de energie ontvangt en stuurt die meer algemeen liefde of licht genoemd wordt. Aan jullie is gevraagd om anderen niet te veroordelen aan de hand van hun acties omdat je hun gekozen zielenmissie in deze tijd niet kent van de geaccelereerde energiestroom. Karmische ervaring om de balans te bereiken die elke ziel nodig heeft vereist zowel de activiteiten die gezien worden als onredelijk als de bereidheid om verschillen te respecteren en hen vredevol op te lossen. De worsteling tussen duisternis en licht zal doorgaan totdat deze tegengestelde perspectieven zijn verzoend en Aarde’s balans is hersteld. Dit gebeurt nu! Jullie onschatbare hulp om dit te laten plaatsvinden bestaat uit het zenden van liefde aan alle mensen van de Aarde, speciaal aan hen die het leed veroorzaken. Dit is de ENIGE manier waarop al het leed kan eindigen! Mijn moeder zei dat zij niet geheel oprecht liefde kan sturen naar de mensen die dingen doen die zij verafschuwt, en ik vertel jullie precies wat ik haar vertelde, omdat het jullie ook kan dienen: “Moeder, jij zou een lichtje aanmaken om iemand uit het duister van onzekerheid en angst te leiden naar een pad waar zij zich vertrouwd en veilig voelen, toch? Die zielen zijn de weg kwijtgeraakt en zijn angstig en zinkende. Denk niet aan hen alsof zij hun daden zijn, maar meer aan wat jij wilt voor de wereld. Denk aan vriendelijkheid, behulpzaamheid en juistheid en delen, denk aan de mensen van de wereld die leven in harmonie, vrede en liefde, en zend die gedachten naar die zielen in het duister.”

- Matthew – Uit Matthew and Suzanne Ward at the Wesak Festival (10 mei 2003)


"Nu is de tijd voor jullie om werkelijk de rol van medeschepper in dit wonderlijke stuk op je te nemen. Jullie zijn allemaal grote, multidimensionale wezens, en de deur is nu open voor jullie om sommige van die gaven hier op dit aardse vlak te gaan manifesteren. Realiseer je, dierbaren, dat JULLIE uiteindelijk degenen zijn die deze gaven uit jullie zelf kunnen halen, door het te willen. Terwijl wij in de andere dimensies altijd beschikbaar zijn om jullie te hulp te komen, als jullie dat zouden willen, zijn wij niet het bezit van een “toverstok” die jullie onmiddellijk kan transformeren. JULLIE zijn het die moeten beslissen dat je de wil hebt om je los te maken van de angstmatrix. Een nieuwe matrix, gevormd uit Liefde, vormt zich al duizenden jaren om jullie planeet, en diegenen die zich op deze matrix uitlijnen zullen de Ascentie van de Aarde zien. Het is heel gemakkelijk om dezelfde oude spelletjes te blijven spelen die op jullie planeet al vele duizenden jaren gespeeld zijn. Wat wij vandaag van jullie vragen is om een grotere uitdaging aan te gaan, om een nieuw spel te spelen – Het Spel der Liefde. In deze tijden waarin jullie je afvragen: ‘Wat komt er nu?’ vormen zich realiteiten. JULLIE vormen jullie eigen realiteit, jullie creëren wat hierna komt. Het grote netwerk is gedaan, de fundering gelegd… en het zijn diegenen die de moed hebben zich uit te lijnen met de vibratie van Liefde die deze blauwdruk gemanifesteerd zullen zien.”

- Ashtar - Via Reniyah Wolf (5 mei 2002). Uitreksel uit The Light Series #23: Alleluia! Love Heals


"De oplossing kan nooit zijn jezelf toe te staan haat te ervaren, en woede, afkeer, boosheid, angst of elke van de verlammende emoties die ons inderdaad ontkrachten van onze vastgeroeste gaven om het Licht te helpen overwinnen in elke situatie. Analoog gezien, wanneer je met een een duisternis-geïnduceerde situatie geconfronteerd wordt, hoef je alleen de innerlijke kaars van Liefde te verspreiden naar alle omringende duisternis die, door zijn aard (duisternis is slechts afwezigheid van Licht, niet de aanwezigheid van een of ander Duister Ding), niet bestaat en, daarmee, deelnemen in de universele heropstanding van dat wat altijd slapende was in Alles Dat Is. Vanuit mijn ervaring mijn wat ik persoonlijk tegenkwam: na wat ik eerst voelde als krachtige duistere energieën die probeerde mij te overkomen, realiseerde ik mij dat wanneer ik verschoof naar de hoge Liefdes uitstralingsmode (een supernova soort van straling die uitstraals vanuit de goddelijke vonk van Licht in elk van ons) er niets te vrezen was of tegen te vechten of, nog belangrijker, om onszelf te beschermen, omdat dit zou impliceren dat er een dreigend, angstaanjagend ding zou zijn
dat ons op de een of andere manier zou kunnen verpletteren tot onderwerping en waarvoor wij bescherming nodig zouden hebben. Het begrip "bescherming" is dus een met angst geladen val. Alleen Liefde, echte voortdurende, allesomvattende liefde die geen scheiding kent tussen wat tijdelijk ervaren wordt als een negatieve energie of aanwezigheid en die zoekt in plaats van deze liefde brengt naar het Licht Dat Wij In Essentie Zijn – letterlijk de liefde voor de duivel in de gelukzalige vergetelheid - is het gouden pad naar herstel van het Koninkrijk van de Stralende Ene hier, nu en overal in de (te zijner tijd).”

- Jean Hudon (9 januari 2002). Uitreksel uit The Light Series #13: The Ascending Power of Love and Appreciation


"Er zijn momenten waarin wij uitreiken naar zaken buiten onze dagelijkse bezigheden, hoop en zorgen en ons verbinden met het ware materiaal van het leven. Wij kunnen genieten van een spectaculaire zonsondergang en ons bewustzijn breidt zich uit en vermengt zich met de kleuren van de lucht zelf. Of misschien terwijl wij zachtjes een mooie melodie neuriën, beginnen wij te vibreren in complete harmonie met ons eigen wezen. Starend in de ogen van iemand anders zijn wij getuige van oneindigheid. Dit zijn de momenten waarin wij ons verbinden en ons de grootheid van het leven herinneren en waarin wij onze diepste waarheid realiseren. Wij gaan voorbij de fysieke vorm en raken de onschatbare liefde die het universum orkestreert, onze fantasie ontbrandt, vaak gedefinieerd door routines, ingesleten gewoonten, bekende paden en tradities. Zelfs als wij intuïtief begrijpen dat er meer is, neigt onze focus ernaar gericht te blijven op onze externe realiteit omdat die het meest bekend is voor ons. Soms verbinden wij ons bewust met ons innerlijke besef en vaak alleen maar omdat omstandigheden zich uitlijnen om onze aandacht te vangen ofwel door een dramatische ervaring of een sublieme ontmoeting. Wij hoeven niet te wachten voor zulke sporadische uitdagingen of kansen om ons bewustzijn te stimuleren en uit te breiden. Wij kunnen onze verbinding met de totaliteit van leven cultiveren en behouden door simpelweg onze wezenlijke pracht te omhelzen en een ritmisch hartgecentreerd besef te behouden. Door het toestaan van onze liefde natuurlijk en onbelemmerd te laten stromen, gaan wij de wereld ervaren vanuit een gezamenlijk perspectief waar liefde altijd aanwezig is. Hoe meer wij dit doen, hoe gemakkelijker het wordt. Dit is onvoorwaardelijke liefde in actie en het is wat ons werkelijk zin brengt in ons bestaan. De stappen die wij nemen en de keuzes die wij maken zijn aan ons. Wij kunnen doorgaan te leven in reactie op situaties van buiten en condities die gebaseerd zijn op smalle definities en beperkingen die wij hebben meegenomen uit het verleden, of wij kunnen ons ongelimiteerde potentieel vrijmaken en uitdrukken vanuit onze grootste voordeelsituatie door de liefde onze leidende intentie te laten zijn. Hoe dan ook, de eenheid van liefde is voor altijd en in alle aspecten van leven.”

- Harold W. Becker (February 28, 2010) - Taken from Oneness of Love
2. MEDITATIETIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT), voor Nederland 18.00 uur, of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijd alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse meditatie aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Startdatum is 3 oktober, in Nederland om 18.00 uur. Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=03&month=10&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0
3. MEER INFORMATIE MET BETREKKING TOT DEZE MEDITATIE FOCUS

To read the rest in English, please go at http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus216.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focust ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focust ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD