Bookmark and ShareMeditatie Focus #214

Intensivering Naar Eenheidsbewustzijn


Hallo!

Hier volgt de 214e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 8 (ACHT) weken, startend op zondag 11 juli 2010. Dit betekent dat de volgende Meditatie Focus op de eerste zondag van september zal worden uitgegeven.

INTENSIVERING NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze Meditatie Focus
4. Speciale Wake voor de Genezing van de Aarde

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN

Ook aanbevolen:

De Ongemakkelijke Waarheid, Serie #4: Ongelofelijk Spul! (23 juni 2010, in het Engels)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/InconvenientTruths4.htm

The Perfect Storm Serie # 20: Donkere Wolken in Aantocht (2 juli 2010, in het Engels)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/PerfectStorm20.htm

Kijk alsjeblieft ook naar de SPECIAL “GENEES DE WOND VAN DE AARDE” WERELDWIJD GENEZINGSINITIATIEF die nu ook vertaald is in het Italiaans en HIER beschikbaar is, als aanvulling op de Nederlandse versie and the Portugese versie.

1) SAMENVATTING

Nu de Liefde voor het Leven, de universele Kracht die klopt in Alles Dat Is, in ons allemaal groeit, komen wij op de drempel van onze kosmische reis van het ontwaken en herinneren. Laat ons voor een moment aannemen dat, gedurende onze individuele meditaties en/of als onderdeel van de wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, jullie door herhaalde, versterkte intense ervaringen van een totale samensmelting met Alles Dat Is een heldervoelende perceptie en begrip hebben bereikt, op zielenniveau, dat het een klein, oneindig deeltje van God/Scheppers Bron Aanwezigheid, Bewustwording en Wil is. Laat ons ook aannemen dat je nu klaar bent voor de volgende stap in de kosmisch geïnspireerde geleidelijke voorbereiding, via deze en vele andere collectieve meditaties, richting het bereiken van dat waarvoor wij hier kwamen, als onderdeel van God/Scheppers Bron overkoepelend plan om deze levende planeet een stukje vooruit te bewegen in de dimensionale omvang van dit multidimensionale multiversum. Nu, er is nog steeds wat lineaire tijd te gaan voordat deze dimensionale verschuiving volledig is gerealiseerd. Deze resterende tijd moet gebruikt worden om Onszelf op te starten voor deze grote prestatie die ons zal brengen naar een Gouden Nieuw Tijdperk van gemanifesteerd Licht en Liefde in en voor Alles Dat Is, zoals niets dat in deze wereld en daarbuiten, in het gehele universum, ooit is voorgekomen. Het gevoel van Eenheid dat uiteindelijk zal overwinnen in de ontwaakte levende zielen op deze gehele planeet zal het kenmerk zijn van dit nieuwe tijdperk en de sleutel voor Al het Leven op Aarde.

Het nog tamelijk abstracte idee dat alle voelende levensvormen – van de kleinste bacterie tot de grootste zoogdieren tot aan de hele pulserende levensomgeving - intrinsiek verbonden zijn als één levend wezen, die een gemeenschappelijk bewustzijn delen van hun veelzijdige bestaan en die scherp zelfbewust zijn van Alles-van-Zichzelf- en van Alles-Dat-Is-verbindingen met de rest van het levende Universum, zal zullen intens gevoeld gaan worden en voortdurend ervaren als het huidige zelfbewustzijn dat de fundering vormt van onze eigen individuele ervaring als individuele zielen die een fysieke ervaring hebben via een voertuig van vlees, beenderen en bloed. Echter, voordat wij dit stadium van voltooiing kunnen bereiken, is er een tussenstap die genomen moet worden door een significant belangrijk deel van diegenen die op het punt staan van dit planetaire ascentieproces, om de weg voor te bereiden via medeschepping en medeverankering van de energetische blauwdruk van wat er nog komen gaat. Dit proces zal tamelijk snel plaatsvinden, en is in feite al gestart via de vele collectieve meditatie initiatieven die ontelbare Lichtdragers geïnspireerd, gelanceerd en bevorderd hebben, en dat alles vormt een oefenterrein en voorbereidende fase voor het opkomende groepsbewustzijn dat, inderdaad, de tussenstap is die hierboven genoemd wordt in onze collectieve reis naar volledig opgebloeid planetair Eenheidsbewustzijn.

Dus vanaf dit moment, hebben die zielen die regelmatig deelnemen in deze wereldwijde meditatiefocussen en gelijkwaardige activiteiten, als zij daarvoor kiezen, een nieuwe kans om hun gaven te verhogen en verdieping van hun mogelijkheden om zichzelf onder te dompelen in een zielencollectief en daarmee hun respectievelijke zielen samen te voegen en te versmelten tot een zielenbewustzijn naar een vliegensvlug groepsbewustzijn, dat snel genoeg een sleutelelement zal zijn om het nu opkomende wereldwijde Eenheidsbewustzijn op Aarde te verbreden. Dit nieuwe ervaringsveld zal echter vereisen dat ieder van die zielen die deze training willen starten in ieder geval één of bij voorkeur een aantal zielen zal uitzoeken die aan boord willen komen van deze collectieve wereldwijde poging om groepsbewustzijn te voeden, als een eerste vereiste om wereldwijd Eenheidsbewustzijn mogelijk te maken in een aantal jaren vanaf nu. De deelnemers hoeven niets aan niemand terug te rapporteren, met uitzondering misschien van diegenen die betrokken zijn bij de gevormde groep, noch kan het verwacht worden dat gedetailleerde specifieke instructies worden aangeleverd van externe bronnen, buiten dat wat hier wordt gesuggereerd en hieraan gerelateerde toekomstige aanvullingen, over welke stappen genomen moeten worden om deze training succesvol te laten verlopen. De enige ware geleide bron zullen de gedachten en visies zijn die ontspruiten uit elke deelnemende ziel als dit trainingsproces van start gaat. Wij hebben elk een directe verbinding met God/Schepper Bron door het kanaal van ons zielenbewustzijn. Dat is waar het plan voor Zijn werk kwesties naar voren brengt en dat is waar uiteindelijk de verdere aanwijzingen voor deze groepsbewustheidstraining vandaan zal komen.

Nu zul je merken, dat als je voelt dat je er klaar voor bent deze missie aan te gaan, dit betekent dat je een meer proactieve rol moet aannemen vanaf dit punt, dus meer dan alleen maar het lezen van deze meditatie focus samenvattingen en instappen op de aanbevolen locale tijd eenmaal per week. Zulk materiaal zal gecreëerd blijven worden en uitgegeven op een maandelijkse basis (vanaf september) voor diegenen die de voorkeur hebben om simpelweg te mediteren met anderen in de wereld op het voorgestelde meditatie focus thema. En jullie worden allemaal aangemoedigd, natuurlijk, om hiermee door te gaan zoveel als mogelijk, in die wekelijkse meditaties, elke zondag, om daarmee bij te dragen aan de vibratievlam van Licht en Liefde voor dit groeiende wereldwijde veld van spirituele service voor het Hoogste Goed van Allen. Maar, als je deel wilt uitmaken van dit nieuwe veld van spirituele training, word je hierbij uitgenodigd om contacten te initiëren met gelijkgestemde zielen, zowel in je eigen omgeving als overal over de wereld – of beide! – en met hen deze voorgestelde visie te delen van het ontwikkelen en ontdekken van groepsbewustzijn, en dan of zielencommunies met jouw trainingspartner(s) te starten op elk gegeven moment van jouw groepskeuze. Doe dit eenmaal per week of bij voorkeur eenmaal per dag, en zolang het goed is voor diegenen die betrokken zijn. Doe dit ook dit minimaal eenmaal per week, startend 30 minuten voor het begin van de wekelijkse meditatie focus, waarmee je jouw niveau van groeps-zielencommunies opbouwt voordat je je verbind met de grotere samenkomst van zielen op de gebruikelijke tijd (16.00 Universal Time) elke zondag en jouw opgedane groepsbewustzijn toepast op het gesuggereerde wereldwijde meditatiethema.

Dan zullen meer en meer zielen deelnemen in het schapen van het Gouden Pad van Licht dat ons geleidelijk omhoog leidt naar het Gouden Tijdperk van Licht en Liefde dat nu net om de hoek ligt, figuurlijk gesproken. Over het thema van deze 8-weken lange meditatie focus, Intensivering naar Eenheidsbewustzijn, dit is precies wat hierboven werd uiteengezet: een tijd voor het nemen van beslissingen op zielenniveau over welke proactieve actie jou gevraagd wordt op je te nemen in de resterende tijd voordat de dimensionale drempel bereikt is en wordt overgegaan, voor jouw vitale inbreng als medeschepper met God/Schepper Bron naar een volledig tot bloei gekomen manifestatie van deze dimensionale verschuiving. Dus wordt je hierbij uitgenodigd om diep in je ziel te reiken gedurende onze momenten van collectieve wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, om je te verbinden met de Bron van Alles Dat Is, luister goed en besteed zorgvuldig aandacht aan de persoonlijke begeleiding die jou zal worden aangereikt over welke stappen je moet nemen om deze visie mede te manifesteren, voor het Hoogste Goed van Allen als Een.

Deze hele Meditatie Focus is voor u gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/MeditatieFocus214.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.

---

"Wij kunnen krachtige generatoren van Liefde zijn. Net als elektriciteit die kan worden afgetapt vanaf elke plaats in het universum, kan de energie van Liefde, een aspect van al het doordringende bewustzijn van God/Schepper Bron in alles, worden bereikt en gemanifesteerd van overal vandaan/op elk moment via onze fysieke “avatar” begiftigd met een duizelingwekkend aanbod van spirituele/emotionele/intellectuele gaven, de middelen waardoor de zielen die wij werkelijk zijn kunnen communiceren met de fysieke dimensie van dit multidimensionaal universum. Hoe meer wij werkelijk liefde genereren – het willen van Liefde in vibrationele manifestatie – hoe meer wij haar hogere dimensionale Licht kunnen afwerpen op/in alles en iedereen om ons heen in de wereld. Wij kunnen zijn/uitstralen maar een schemerig licht, zoals een kleine gloeilamp, of een ultra krachtige zon zijn die transdimensionale Liefde uitstraalt – de kracht die dit universum tot bestaan bracht en die het daarna altijd bij elkaar hield – vanuit het centrum van ons wezen, als Een met Alles Dat Is. De grens aan onze kracht om te schijnen/Licht te zijn is de grens van onze gave om te schijnen/Liefde te zijn…. dat oneindig is, letterlijk! Dus, laat ons schijnen op Alles Dat Wij collectief Zijn en, in het zo zijn, de hele wereld met Liefde transmuteren!"

- Amanumenoum


"Bij verandering draait het allemaal over neutraliseren van elk soort egocentrische zekerheid binnenin onszelf en het overgeven via geluksgevulde tranen aan de omhelzing van het Hogere Zelf, de Onsterfelijke Ziel, het Oneindige Wezen van Liefde die wij allemaal in wezen zijn. Het opent de sluizen van Goddelijk Licht die door ons ad infinitum uitschenken, overvloeien en uitbreiden. Het accepteert zonder reserves onze Werkelijk Goddelijke Aard, met de Stroom van Liefde meegaand die eindeloos uitstroomt uit de Bron van Wijsheid en Zuiverheid die schijnt in het centrum van ons Wezen, en die steeds hoger zweeft op de golven van Voelende Perfectie die de Omniversele Schepper echoot die ingebed is in elke stukje materie, energie en bewustzijn door de gehele dimensionale range van Realiteit. Kortom, verandering is verschuiving naar boven. Wat er van ieder van ons wordt verwacht is niets anders dan herinnering, acceptatie en integratie in elk facet van ons bestaan en binnenin de ware stof van ons ontwakende bewustzijn van het feit dat wij elk een Levend Wonder zijn, de belichaming van Universele Perfectie, en de mede Maker van onze evoluerende realiteit. Alles wat wij hoeven te doen is vragen… Vraag om een universele upgrade… Vraag om jouw fysieke zelf, hersenen, beenderen en bloed, aangepast aan de hogere frequenties die nu vanuit elk atoom van je fysieke realiteit doorsijpelen en om de Verschuiving van de Tijdperken te katalyseren en doen neerslaan van een ongeëvenaard tijdperk van de Hemel op Aarde, Gelukzalig Plezier in elke ziel, en doorgaande Communie met de universele familie van zielen die door de hele Melkweg leven en daarbuiten in de Grootse Symfonie van Licht, Leven en Liefde… Je zou kunnen kiezen om aan de zijlijn te blijven staan van evolutie en volharden in de egoïstische zekerheden en apart gevoel van eigenwaarde. Het is absoluut niet verkeerd om dit te doen, omdat je absoluut vrije wil hebt, net zoals iedere andere ziel in het bestaan. Of je kunt kiezen voor verandering naar het Licht en ons allemaal terugroepend naar volledige herinnering van ons werkelijke universele, goddelijke aard."

- Uit Meditation Focus #178: Shifting Up


"Jij bent de tempel van de Zon van jezelf. Dus als je je ergens ongerust over hebt gemaakt, sta jezelf dan toe diep adem te halen… nu… voel die gemakkelijke, diepe ademhaling en sta jezelf toe naar binnen te gaan, ogen geopend of gesloten, wat voor jou comfortabel is, en ga naar binnen naar de heilige plaats van de Zon binnenin jezelf, en weet dat er binnen jou goddelijke straling is. Er is niets dat die goddelijke straling in jou kan bedreigen of veranderen. Voel het met je innerlijke oog. Voel jezelf in de Zon in jezelf. Weet dat je omringt wordt door het Zonlicht dat je bent. Voel het. Visualiseer het. Sta het toe zich uit te breiden totdat je jezelf in een bel van Zonlicht voelt. Voel dat je veilig bent, veilig in het Zonlicht van jezelf. Alles dat je ooit werkelijk gewenst hebt voltrekt zich binnenin de Zon in je eigen tempel, in jezelf. Ga voor een moment naar binnen en laat alles blokkeren door de helderheid van de Zon in die ruimte. Visualiseer hoe de Zon elk deel van je wezen vult. Visualiseer jezelf in het midden van die Zon. Voel haar warmte. Voel haar kracht. Voel de veiligheid. Niets kan die veiligheid bedreigen. Elke keer dat de wereld je aanspreekt met problemen, ga dan snel naar je eigen tempel en naar je Zon en verblijf daar in de veiligheid van de goddelijke essentie, de goddelijke straling die je bent. En dan als er iets is dat je ongerust heeft gemaakt, breng dat dan in het licht en zie hoe het oplost in het niets, in het licht, wetende dat er altijd voor je gezorgd wordt, altijd in het Licht. Je hebt een lichaam ontworpen waarmee je door deze realiteit kunt lopen om te spelen in deze realiteit, om met alle uitdagingen te stoeien die je collectief aanvaard hebt. Maar geen van deze uitdagingen kan het goddelijke licht in jezelf bedreigen of veranderen."

- Jeshua ben Joseph gechanneled door Judith Coates (8 juli 2010) – Uit The Temple of the Sun (Spanish version HERE - French version HERE - Latest Messages from Judith Coates)

2. MEDITATIETIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT), voor Nederland 18.00 uur, of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijdt alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse minuten aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Startdatum is 11 juli, in Nederland om 18.00 uur. Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=13&month=06&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0

To read the rest in English, please go at http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus214.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focust ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focust ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD