Bookmark and Share

Wereldwijde Equinox Meditatie - 20 Maart 2014


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op woensdag 20 maart om 16:57 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden), het precieze moment van de lente equinox op het noordelijk halfrond en de herfst equinox op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 20 maart aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels...

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 3 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Equinox Meditatie om 16:57 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén Zijn
Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.

Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.
Voorbereiden op nog een moment van Collectieve Gelukzaligheid


Stel je even een moment voor wat een potentieel er is wanneer duizenden en duizenden zielen op elkaar afgestemd zijn, voorbij de illusies van materie en tijd, die als Een, gelijk stralende sterren, krachtige energieën en gedachten van Liefde, Licht, Vrede, Harmonie, Compassie, Vergeving, Vriendelijkheid, Genade, Heling, Vreugde, Gelukzaligheid en Perfectie uitstralen. Woorden kunnen slechts zinspelen op wat er daadwerkelijk gebeurt op zulke magische momenten.

Wanneer we een bepaald niveau van Liefde uitstralen bereiken en voelen dat we allemaal verbonden zijn door de krachtige kosmische vortex van Licht, die ons gebruikt als kanalen om een hoger niveau van Liefde op Aarde te verankeren en koesteren, kunnen we direct onze aandacht richten op andere zielen waarvan we weten dat ze op hetzelfde moment met ons mediteren, en telepathisch de Liefde uiten die we voor hen voelen terwijl we de hart tot hart verbindingen voelen die ons allemaal verbindt tot Een.

We kunnen eveneens onze gedachten openen naar de spirituele toevloed van inzicht en leiding die binnenstroomt, terwijl we de vibraties van Vrede, Genezing en Liefde die uit ons stromen als een duizelingwekkende straal vanuit het centrum van ons Wezen, over de hele wereld doen uitstralen - Een met de ontelbare andere Wezens en toch uniek in dit hele universum. Een Machtige Aanwezigheid kan gevoeld worden wanneer Liefde ons doordringt, ons Een makend met deze onuitsprekelijke Werkelijkheid die menselijke woorden slechts kan vervormen en verkeerd uitleggen.

De tintelende energieen die in deze momenten van absolute Eenheid gevoeld worden kunnen worden omschreven als vloeiende kristallen van Gelukzaligheid, sprankelende uitbarstingen van Luister, spetterende fonteinen van Licht. De Aanwezigheid die in ons huist tijdens zulke momenten van collectieve Gelukzaligheid kan dan onthullen Wie We Werkelijk Zijn. Het gevoel van vervulling, vreugde en extase die gevoeld wordt geeft een nieuw en volkomen andere betekenis aan ons bestaan ,als we dichter bij het moment komen wanneer we klaar zullen zijn om de Suprème Openbaring te ontvangen en binnen te gaan in hetheilgdom van Oneindige Gelukzaligheid.

Mogen wij allen van Binnenuit uitreiken naar het Toppunt van Liefde dat de uiteindelijke Bestemming is van onze Kosmische Reis…Wij kunnen krachtige generatoren van Liefde zijn. Net als elektriciteit die kan worden afgetapt vanaf elke plaats in het universum, kan de energie van Liefde, een aspect van al het doordringende bewustzijn van God/Schepper Bron in alles, worden bereikt en gemanifesteerd van overal vandaan/op elk moment via onze fysieke “avatar” begiftigd met een duizelingwekkend aanbod van spirituele/emotionele/intellectuele gaven, de middelen waardoor de zielen die wij werkelijk zijn kunnen communiceren met de fysieke dimensie van dit multidimensionaal universum. Hoe meer wij werkelijk liefde genereren – het willen van Liefde in vibrationele manifestatie – hoe meer wij haar hogere dimensionale Licht kunnen afwerpen op/in alles en iedereen om ons heen in de wereld. Wij kunnen zijn/uitstralen maar een schemerig licht, zoals een kleine gloeilamp, of een ultra krachtige zon zijn die transdimensionale Liefde uitstraalt – de kracht die dit universum tot bestaan bracht en die het daarna altijd bij elkaar hield – vanuit het centrum van ons wezen, als Een met Alles Dat Is. De grens aan onze kracht om te schijnen/Licht te zijn is de grens van onze gave om te schijnen/Liefde te zijn…. dat oneindig is, letterlijk! Dus, laat ons schijnen op Alles Dat Wij collectief Zijn en, in het zo zijn, de hele wereld met Liefde transmuteren!Als je graag inspirerende achtergrond muziek tijdens je voorbereiding meditatie, te beginnen 30 minuten vóór 16:57 UT, het lied Engelen van Comfort uit het album Engelen Muziek van Iasos op de volgende LINK wordt gesuggereerd. Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Equinox Meditatie is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/EquinoxMeditatieMaart2014.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/EquinoxMeditationMarch2014.htm
(With access to an audio recording)

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD