Bookmark and Share

Wereldwijde Equinox Meditatie

20 Maart 2013


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op woensdag 20 maart om 11.02 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden), het precieze moment van de lente equinox op het noordelijk halfrond en de lente equinox op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 20 maart aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels gebruiken die aangereikt zijn gedurende het 3 jaar durende proces dat een hoogtepunt bereikte met de Solstice Kosmische Meditatie op 21 December 2012.

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 3 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Equinox Meditatie om 11.02 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén Zijn

Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.

Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.
Samensmeltend in het Hart van Liefde


Wederom wordt ons een kans gegeven om ons collectief te manifesteren wat we hier kwamen bereiken. Iedere keer als we deelnemen aan zo'n wereldwijde vereniging van zielen, maken we de stapsgewijze transformatie mogelijk van deze planeet terug naar de Hof van Eden die het ooit was, zoals mythisch is weergegeven in de oude kennis van alle culturen, en zoals het weer zal zijn, alleen vergroot en nog prachtiger. De sleutel voor de katalysatie van deze grootse transformatie ligt in het hart van onze collectieve Eenheid, in dit Heilige Heiligdom van vibrerend waarnemingsvermogen van onze Eenheid met Al Dat Is.

Daar, zodra we voelen, in iedere vlek van materie en energie die onze fysieke en etherische lichamen vormen, de Aanwezigheid van Heelheid bloot leggend die bestaat in alle dingen en alle wezens, een quasi magisch en uiterst gelukzalige extaxe borrelt op vanuit de diepten van ons Zelf, breidt zich uit rondom en voorbij de ruimte die wordt ingenomen door het bewuste bewustzijn van onze Ziel, raakt iedere uiting van de energetische matrix van Licht die dit hele Universum doordringt liefdevol aan en trilt als Eén in een diepgevoelde sensatie van Eenheid dat door geen menselijk woord mogelijk kan benaderen of overbrengen.

Stel je een tintelend paradijs voor van weelderige schoonheid, een overvloed aan goedheid smeltend in een gouden pareling van glanzende Genade, die trapsgewijs neervalt in een aureool van Liefde, en je kan beginnen om je geest te wikkelen om wat een dergelijke samensmeltende ervaring van Eenheid feitelijk is. Maar nogmaals, woorden en concepten zijn volstrekt ontoereikend om de perfectie te beschrijven van Gelukzaligheid en Harmonie waar onze zielen door worden betoverd als we onze Zielzelven laten opstijgen naar de top van de Liefde die kan worden bereikt als we alle vergankelijke menselijke beperkingen loslaten en ons verdiepen in de mist van Liefde en Gelukzaligheid die met steeds meer kracht opveren als meer en meer zielen zich hun Oorsprong herinneren en voelen, denken en handelen als Wie Zij Zijn.

De sleutel om de deur te openen naar een dergelijke openbarende ervaring is om de kracht van Liefde te ontketenen in een ziel-tintelende moloch van gelukzalige gevoelens, zo intens en zo versterkend dat een volledige loutering van alle resterende illusie van scheiding wordt bereikt, en zo ons zielebewustzijn in een diepe, fuserende omhelzing te brengen met ieder ander aspect van Zichzelf, met ieder andere splinter van bewustzijn op deze planeet, in dit sterrenstelsel, in dit universum en in de hele Schepping.Als je graag inspirerende achtergrond muziek tijdens je voorbereiding meditatie, te beginnen 30 minuten vóór 11:02 UT, het lied Engelen van Comfort uit het album Engelen Muziek van Iasos op de volgende LINK wordt gesuggereerd. Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Equinox Meditatie is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/EquinoxMeditatieMaart2013.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/EquinoxMeditationMarch2013.htm

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD