Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week #51

Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 51 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 51: Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek51.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week51.htmWeek #51: Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede


God is hier. Waar we ook zijn, de Universele Kracht van Liefde is er, in, om en als ons. Er is geen afscheiding. De enige illusie is anders te denken. Van het moment dat we geboren werden in dit fysieke bestaan, zijn we op geen enkele moment gestopt met het zijn van Eén met Al Dat Is. We weten dat … diep in de kern van ons Zijn. We komen nu steeds meer tot het besef wat dat Eenheid inhoudt. We zijn allen Eén. We zijn allen de God/Schepper Bron. Zo eenvoudig is het. En de ware aard van dit Omniversele Wezen is Liefde. Niet een vorm van voorwaardelijke Liefde tussen twee gescheiden entiteiten. Absolute Liefde. Almachtige Liefde. Allesomvattende Liefde. Een gezegend gevoel dat resoneert vanuit de kern van Wie We Zijn om nadrukkelijk het feit van onze Eenheid bekend te maken. Een Alwetende Intelligentie die altijd weet wat het beste is voor elke zichtbare en onzichtbare uiting van zijn vibrerende aard. Een zorgzame aanwezigheid die iedere gevoelige manifestatie van zijn oneindige Creativiteit koestert… tot een punt dat zo buitengewoon krachtig is, als men zich bewust is geworden van zijn Eenheid, als om eventuele illusies van afscheiding te ontbinden en je hele wezen laat schitteren als een supernova van zalige extase. Van moment tot moment dat acute prachtige gevoel van liefhebbende, zorgzame, overspoelende Eenheid ervaren is wat voor ons allen is weggelegd op ons collectieve Gouden Pad van Licht.

Zelfs als van tijd tot tijd de betoverende illusie van het vergankelijke bestaan in deze voorbijgaande ervaring van het leven op de planeet Aarde ons overvalt en ons machteloos loskoppelt van de Ene Bron van Al, zelfs als de beschadigingen en de pijn en tranentrekkend lijden van deze chaotische tijd ons soms tijdelijk blind maken voor het perfecte Grote Plan dat zich nu op warpsnelheid ontvouwt in ieder rijk van manifestatie, het rad van evolutionaire verandering sneller en sneller draait nu we de typische drempel van wereldwijd ontwaken in Eenheid naderen. Terwijl deze moloch van verandering zich ontvouwt, wordt ons de meest prachtige kans geboden om bewust te kiezen om OnsZelf te wijden aan het dienen als Eén, en op alle subtiele en minder subtiele manieren, de Wil van het Goede dat de levendige essentie is van deze goddelijke Liefde die in ons allen schijnt.

We hebben vrije wil gekregen juist om ons in staat te stellen om deze bewuste keuze te maken in plaats van een standaard optie, zoals dat het geval is voor alle gebieden van de natuur waar talloze wezens van nature zijn begiftigd met deze spontane Wil tot Goedheid die instinctief hun bestaan leidt. In hun natuurlijke staat, als ze ongemoeid gelaten worden door buitenstaande onnatuurlijke invloeden, zijn alle wezens op aarde welwillend en zullen geen ander Leven bewust beschadigen behalve om aan hun natuurlijke levensbehoeften te voldoen, een gedrag dat zelf deel uitmaakt van de natuurlijke orde der dingen en waarin geen enkel spoor van boosaardigheid of kwade opzet schuilt. Nu we onze lessen leren voor we afstuderen naar een hoger rijk van levendig bestaan, komen we tot de conclusie dat niet alleen het hele universum doordrongen is van een dergelijke goddelijke welwillendheid, maar we begrijpen nu ook dat iedere ervaring die we doorgemaakt hebben, en zelfs iedere deelnemer die betrokken is bij het mede vormgeven aan deze ervaring voor ons, deel uit maakten van de leer van deze Hoge School voor Spiritueel Leren dat alle zielen evolueren op dit gebied van het bestaan doorlopen door hun eigen vrije keuze.

Toevallig wordt de Liefde van de Schepper Bron uitgedrukt in wat vaak lijkt op 'mysterieuze wijze' voor ons nog steeds licht gehandicapte gevoel van Omniversele Eenheid, zelf tot het punt waar mogelijk gewelddadige acties in een aantal gevallen om aan te tonen door middel van de absurde antithese van Licht en Liefde waar we niet moeten gaan als we opnieuw herkennen Wie We Zijn en Wie Iedereen Is.

Spoedig zal een groot aantal zielen het stadium van zielontwaking bereiken dat hen in staat zal stellen zich weer te verheugen in de Universele Broederschap van Licht, die bestaat uit alle opgestegen zielen -een echte universele familie, een Licht Zielschap, een Christen Broederschap van Liefde. Om onze eigen vooruitgang naar dit Beloofde Land te faciliteren, zullen we tijdens onze wereldwijde momenten van zielsverenigingen, en specifiek komende Zondag, onze toewijding aan de Wil van het Goede oprakelen door onze Eenheid te Voelen, Onschadelijkheid te Zijn en Onbaatzuchtige Goedheid Beoefenen, voor het Hoogste Goed van Al… als EénAls deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD