Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 48:

Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 48 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 48: Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek48.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week48.htmWeek # 48: Aanvoelen/Voelen/Zijn als EénIn het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.

Echter, in het grotere schema van zaken als de totale omstandigheden van ons aardse bestaan een dieper doel hebben, speciaal ontworpen om ons aan te sporen, als zielen, om het schijnbaar onmogelijke te bereiken om op te schakelen naar een hoger niveau van Eenheid Bewustzijn zoals vele zieners dat hebben voorzien, is zo'n patstelling precies de situatie die nodig is om zulk een verschuiving te veroorzaken.

Noodzaak is de moeder van de uitvinding en de druk om door de grens van afscheidingsbewustzijn snel tot een climax te laten komen, zowel als gevolg van omstandigheden buiten ons als door een groeiende innerlijke resonantie met het Universele Veld van Eenheid Bewustzijn, zal een kritiek aantal belichaamde zielen op Aarde onoverkomelijk snel doorbreken door het oppervlakte van ons collectieve, op trance gelijkende waan van fysieke beleving van het afgescheiden zijn van het Geheel, en de Kosmische Stroom van Eenheid toelaten om hun zintuiglijke en psychische circuits te doordringen in een Grote Samensmelting met de Universele Matrix van Liefde uit de Schepper/Bron.

De rol die ons gevraagd wordt te gaan spelen, als deelnemers aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditaties en zielenverenigingen, is op te treden als katalysatoren om het zuurdesem van Eenheid Bewustzijn in het gemeenschappelijk menselijk bewustzijn en om het te zijner tijd te activeren en tot bloei te laten komen tot een supernova van onthullende openbaring. Om deze gemeenschappelijke missie te bereiken, worden we aangemoedigd om een stap verder te gaan in de meditatieve training dan we tot nu toe bereikt hebben en nog dieper te graven in de collectieve ervaring van de onlosmakelijk verbonden Realiteit van onze Eenheid Zijnheid.

Woorden kunnen onmogelijk beschrijven wat deze staat van Zijn feitelijk is, maar metaforische plaatjes kunnen wellicht elementen overbrengen die flitsen van ogenblikkelijke herinneringen op zielsniveau, terwijl je volledig ondergedompeld bent in een zeer diepe geestelijke kalmte en emotionele onthechting, de stroom van goddelijk gezegend bewustzijn aanvoelend die stroomt uit de Bron als een bewuste Aanwezigheid die al onze gedachten observeert en elke beweging absorbeert van een bewuste waarneming van het epicentrum van waar ons eigen bewustzijn vandaan komt. Het is deze zelfveroorzaakte perceptuele verschuiving van ons altijd stromende schittering van scherpzinnig waarnemingsvermogen, dat we toegang kunnen krijgen tot de hoogste niveaus van Kosmisch Bewustzijn, waaraan we ons bestaan als ziel danken. De sleutel om ons in de gelegenheid te stellen terug te treden tot de Bron, die vanzelf komt als we eenmaal volledig de aandacht van ons bewustzijn afstemmen op ons innerlijk, is in het geheel verschuiven van de doe-modus naar de zijn-modus – omdat er eenvoudig niets anders te doen is dan te zijn.

Dus, zodra je de geestelijke opwinding van je betogende brein hebt gekalmeerd, tijdens onze wereldwijde zielenvereniging komende Zondag, en de kust hebt bereikt van je innerlijke zee van rust, op de drempel van een wereldwijde samensmelting van Liefde met Al Dat Is, zie jezelf drijvend hoog boven deze levende planeet en zie alle kristalachtig twinkelingen van Licht als puntjes op de oppervlakte, elk daarvan een ziel voorstellend die actief op zoek is naar hetzelfde samensmeltende doel.

Voel de golven van zalige extase reikend van je hart naar ieder ander hart, in koor zingend het universele refrein van liefdevolle aanbidding van de Ene in Al. Voel de Liefde die gelijktijdig stroomt door al deze centrale punten van Licht en dit hele gebied omhult met trillende Liefde, drijvend in de oneindige uitgestrektheid van de ruimte, een Oase van Liefde die in een levend en pulserend Universum van Licht wordt gemanifesteerd. Breidt je mogelijkheden van perceptueel waarnemingsvermogen uit tot het ieder levend wezen raakt in de uitgestrektheid van dit levende Veld van Licht. Wees… Eén… met Al Dat Is…

Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén met het Steunpunt van Genade in het hart van de Schepper/Bron, stralend in leven in je eigen zielekern, en laat deze ervaring dit Gemeenschappelijk Waarnemingsvermogen katapulteren naar het Zich laten ontwaken in ieder ander leven wezen op Aarde en daarbuiten, voor het Hoogste Goed van Al... als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD