Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 46:

Diep in ons hart kiezen voor stijging


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 46 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 46: Diep in ons hart kiezen voor stijging is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek46.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week46.htmWeek # 46: Diep in ons hart kiezen voor stijging
Licht! Waar we vandaan komen is alleen Licht. Na eeuwen op de voortdurende Reis van Zelfontdekking hebben we een start gemaakt, toen een fragment van de Bron zich uitstrekte om Zijn Oneindige, multidimensionale Schepping te verkennen, en eindelijk naderen we een Sleutel Verbindings Drempel die ons zal voortstuwen in een nieuwe ervaringswereld, waarvan we ons de vergaande reikwijdte en de opwindende pracht nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ieder zielfragment van de Schepper Bron zal uiteindelijk terugkeren naar het Licht… op het tijdstip van zijn eigen keuze.

Zoals we allemaal hebben gehoord staat er een hoogtepunt in de collectieve transdimensionale opschakeling – die al een Realiteit is in het Continuum – op het punt zich binnenkort te voltrekken. Velen voelen nu een groeiend gevoel van opwinding bij dit vooruitzicht. Maar zoals bij iedere levensveranderende reis is het niet de bestemming die van belang is … het is de Reis!

Ieder van ons heeft op zielsniveau de keuze al gemaakt of we meegaan in deze transfiguurlijke vereniging met de Bron, zoals die worden weergegeven door de vele, toenemende, subtiele keuzes die we gemaakt hebben om het Gouden Pad van Licht te bewandelen en te Zijn – steeds meer – Wie we werkelijk Zijn. Ons wordt nu de mogelijkheid geboden om dit een meer bewuste keuze te laten zijn, en onze bewuste beslissing zo vaak als nodig te herhalen om alleen Liefde te laten schijnen door iedere gedachte, ieder woord en iedere daad die we in dit rijk van bestaan manifesteren.

Hoe meer we in ons dagelijks bewustzijn en in iedere vezel van ons lichaam deze Levende Verwezenlijking integreren, waar we voor gekozen hebben om op dit moment in de geschiedenis van de Aarde te belichamen om door middel van onze vrijwillige deelname mee te helpen in de baanbrekende stijgende/dimensionale verandering die nu aan de gang is, des te meer we onszelf en anderen in staat stellen daadwerkelijk de gemeenschappelijke Missie te volbrengen die we hier kwamen bereiken.

Vandaar de noodzaak, nu we het Dimensionale Schakel Punt naderen, om steeds actievere Vertegenwoordigers van Verandering te worden, door ons steeds meer bewust te zijn van de Universele Straal van Licht die we belichamen en op die wijze andere Vertegenwoordigers van Verandering activeren door onze Verlichte Aanwezigheid in deze wereld.

Wat betreft de metamorfose van rups naar vlinder betreft, iedere cel in ons lijf ondergaat op dit moment een dimensionale opschakeling van een op koolstof gebaseerde frequentie naar een op kristal gebaseerde frequentie. En hoe meer belichaamde zielen het lukt om deze hogere frequentie aan te houden als ze op deze Aarde wandelen, hoe gemakkelijker anderen zullen kiezen voor dit metamorfe StralingsVeld en zelf actieve Vertegenwoordigers van Verandering worden en zo het hele spirituele weefsel van de mensheid beïnvloeden en transformeren, zoals zuurdesem doet in een vloerbrood op een bakplaat.

Als we de diepste, meest heilige kamer van ons zielehart betreden, het heiligste Heiligdom van onze hemelse en multidimensionale Tempel van onze ziel, gedurende onze wereldwijde vereniging van zielen, en specifiek deze komende zondag, zullen we ieder uitspreken, op het toppunt van gefuseerde Eenheid met Al Dat Is: Ja! Ik kies ervoor op te stijgen naar het Licht… Ja! Ik kies ervoor een levend instrument van de Wil van de Bron in Allen te Zijn… Ja! Ik kies ervoor me te herinneren dat Ik Licht Ben… Ik Ben Liefde… Ik Ben Vrede… Ik Ben Harmonie…

En als we langzaam ons bewustzijn terugbrengen naar het dagelijks bestaan in deze fysieke wereld, zullen we vasthouden, diep in ons lichaam, onze geest en onze ziel, aan de Keuze die we bewust hebben herhaald, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD