Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 27:

Onze Nieuwe Aarde Visualiseren


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 27 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 27: Onze Nieuwe Aarde Visualiseren te komen is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek27.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week27.htmWeek # 27: Onze Nieuwe Aarde Visualiseren
Na tientallen jaren van ontwikkeling in een razend tempo, die de levensstandaard van miljoenen mensen heeft helpen verhogen, worden we nu geconfronteerd met onze minachting voor het fragiele ecosysteem van deze levende planeet en realiseren we ons dat haar eindige bronnen niet tot in het oneindige de economische groei kunnen blijven voeden waarop onze beschaving rust. Al haar vitale indicatoren wijzen op een crisis van onvoorstelbare omvang en diverse nieuwe wetenschappelijk rapporten roepen op tot een niet eerder vertoonde wereldwijde mobilisatie om de onvermijdelijke ondergang van ons enige life-supportsysteem af te remmen en om te keren.

Hoewel er ontelbaar veel positieve signalen zijn dat de meeste mensen eindelijk wakker worden en inzien dat er meer gedaan moet worden om het milieu te beschermen en kostbare onvervangbare hulpbronnen niet langer te verspillen, zijn de meeste regeringen alleen nog maar bezig met het bestrijden van de huidige crisis en weigeren de radicale veranderingen door te voeren die nodig zijn, zeker als het aankomt op het gouden kalf van de economische groei, om daadwerkelijk hun beleid af te stemmen op een werkelijk duurzaam pad. Zoals gebruikelijk kan werkelijke verandering alleen van onderaf komen en een leger van vernieuwers is al jaren actief aan het experimenteren met nieuwe ideeën en radicale oplossingen om bij te dragen aan oplossingen in plaats van aan problemen.

Wat nu echter nodig is voor de geest van persoonlijke verantwoordelijkheid en de zorg voor allen zoals de spellers van deze vernieuwingsbeweging laten zien, is het bereiken van de kritieke massa en leiden naar een wereldwijde mobilisatie van goodwill en creativiteit teneinde onze hele beschaving een nieuwe weg te laten inslaan. Maar wat er nodig is is veel meer dan een groene schakeling of kleine beetjes verandering. Wat er nodig is is niet minder dan een spirituele revolutie en een trillende schakeling van bewustzijn om feitelijk de vloek te verbreken van millennia van onwetendheid over onze ware aard en de schadelijke verstoring van onze spirituele verbinding met de Bron van Al Dat Is.

Je wordt wederom uitgenodigd om deel te nemen, komende zondag, aan de wereldwijde vereniging van zielen op Aarde en daarbuiten die ervoor kiezen om kanalen te zijn voor de machtige universele energieën van Licht, Leven en Liefde die nu doordringen tot onze dimensie om de beleving van uitvoering te laten stijgen naar hogere niveaus van spirituele resonantie met de Ene Bron van Al.

Eenmaal diep ondergedompeld in de zalige stroom van Liefde, laat de visioenen van de nabije toekomst van dit gebied van Leven genoemd Aarde verschijnen op het scherm van je bewustzijn en bekrachtig deze visioenen met de zekerheid van Weten, het onschendbare vertrouwen dat zulke visioenen daadwerkelijk gemanifesteerd worden en de kleine wil van de mens begeleiden naar de top van steeds grotere verwezenlijkingen van onze aangeboren goddelijke perfectie. Op die manier draag je bij aan het ontstaan van onze Nieuwe Aarde, de ENE * en enige mogelijke toekomst die wij samen manifesteren, voor het Hoogste Goed van Allen als Eén.

*In het Engels is 'Our New Earth - ONE', de vertaling haalt het prachtige van de afkorting af…Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD