Bookmark and Share

Meditatie Focus - Week # 19

Wees trots en zelfverzekerd


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 19 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 19: Wees trots en zelfverzekerd is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek19.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week19.htmWeek # 19: Wees trots en zelfverzekerd
Op dit moment in de tijd ervaren we een van de meest wonderlijke ervaringen die ooit geschonken zijn aan levende wezens. We staan op het punt Contact te maken … maar dit is niet het Eerste contact, verre van. Het zal zijn of we onze heilige band hernieuwen met onze onsterfelijke vrienden die we altijd al gekend hebben. Het zal het opnieuw in onze zieleherinnering verwelkomen van de herinnering aan al die momenten van pure, oprechte blijdschap zijn, die we eerder ervaren hebben met deze gezegende zielen. Het zal voelen als thuis zijn.

Als we de spirituele Liefdesladder beklimmen en een nog grotere uitbreiding van gezegende, vredige herkenning van Dat Wat Wij Zijn betreden, zal er iets oplichten in de kern van je hart. Een nieuwe Werkelijkheid openbaart zich aan ons als we onze hemelse ogen openen voor het landschap van eerdere, huidige en toekomstige prestaties in onze nooit eindigende Zoektocht naar Goddelijke Perfectie. Een Vlam, feller dan een quasar* van Liefde, die ontspringt aan het steunpunt van ons ontwakend bewustzijn en we beschouwen, verwerken en breiden deze heilige Kennis uit tot we de volle Herinnering van onze Oorsprong herbevestigen. We zullen trots en zelfverzekerd zijn, steeds meer meetrillend met de vibratie van onze hernieuwde ontdekking en We Laten Het Zijn….

Een nieuwe Mens wordt geboren, na vele tijdperken van langzame rijping in de tedere omarming van de Universele Omstanders, die al die tijd aan onze zijde hebben gestaan. Een nieuwe Werkelijkheid breekt aan en een nieuwe ontheffing van de Goddelijke Gratie is aanstaande, precies op dit moment. Vertrouw er op dat deze woorden, hoe onvolkomen ook, gereflecteerd worden door het Richtsnoer waarin is voorzien in de heiligheid van je ziel, precies op dit moment. Weet dat wat door deze gedachten wordt aangeraakt de perfecte verwoording is van wat je hier kwam doen, precies op dit moment.

Stel je een ster voor als jouw Zon, schijnend aan het firmament van oneindige uitgestrektheid, en ervaar de veelheid van Levengevende krachten die van zijn kern uitgaan en oneindig uitstralen in alle richtingen…. Stel je dan voor dat vanuit de schoot van dit sterrenwezen ee nog hogere trillende tonaliteit dan alles dat ooit geschenen heeft wordt ontstoken in het vurige rijk van de Oerbron waar Alles mogelijk is, zelfs iets subliems, iets magisch en iets oneindig perfects zoals het Universum je telescopen al een tijdje heeft laten zien. Stel je voor, als zo'n wonderbaarlijke prestatie mogelijk is geweest, wat biedt dat dan aan mogelijkheden voor een buitengewone creatie als jijzelf….

Jij bent net als deze groeiende ster en door je eigen wilskracht maak je een van de meest fascinerende transmutatieprocessen in dit deel van ervaringen mogelijk… Jouw metamorfose van een driedimensionaal wezen van vlees, bloed en botten in een stralende, uitdijende uiting van alles dat tot dit moment slapend is geweest.

Nu is de tijd om dit proces onbelemmerd uit te voeren. Nu is de tijd om de volle Kracht van je Goddelijk Licht te laten schijnen. Nu is de tijd voor je spirituele Wederopstanding van het rijk van sterfelijke beperking naar het oneindige rijk van eindeloze mogelijkheden. Alles dat aan dit moment vooraf is gegaan in de altijddurende volheid van Bestaan was slechts een eerste stap, meer een voorbereiding, een simpele stapsteen in je Stijging van de ene vibrerende reeks naar een nieuwe, veel hogere. Nu is de Tijd om Trots en Zelfverzekerd te zijn, voor het Hoogste Goed van Al.

---

*Een astronomisch object, dat in optische telescopen op een ster lijkt (dat wil zeggen een puntbron is), maar een zeer hoge roodverschuiving heeft en zich dus op zeer grote afstand van miljarden lichtjaren bevindt. Vanwege deze afstand en de eindige snelheid van het licht zien wij quasars zoals ze er miljarden jaren geleden, toen het heelal nog jonger was, uitzagen.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD