Bookmark and ShareDecember 22 - Solstice Meditatie

Negende Stap in een cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de negende stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver gegeven vier Herinnerings Sleutels gaat, dus nogmaals ...

Ik Ben Liefde... Ik Ben Licht... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie... Ik Ben Vergeving... Ik Ben Vriendelijkheid... Ik Ben Barmhartigheid... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze zonnewende cyclus, op dinsdag 22 december om 05:30 (UT), (wat overeenkomt met 22 december om 06:30 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende negende Herinnerings Sleutel...

Ik Ben Heling...


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Vrede werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende bevestiging aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Als ik mijn hart open voor de volledige kracht van Universele Liefde, verander ik in een fontein van Heling, en verspreid deze gezegende energie van aangeboren perfectie op alles en iedereen waar mijn aandacht is op gericht. Liefde is eigenlijk de Bron van Heling en is het altijd geweest, want het heeft de macht om dat wat uit balans was weer in een perfecte synchrone harmonie en evenwicht terug te brengen. Er is geen andere taak, missie of dienst welke groter is dan het aanbieden van de heling die ik voor iedereen ben die vraagt, de enige eis is dat men de aanvraag moet initiëeren, zodat het genezingsproces kan beginnen. Wanneer men het rijk van de Heilige Heling betreedt, is het alsof men de meest heilige tempel betreedt in de meest ijle dimensie die er bestaat. Op dat moment, trilt de ziel op de hoogste frequentie die deze aankan, de gelukzalige trilling van Liefde, de Omniversele Kracht die alles heeft gecreerd en welke ogenblikkelijk de Perfecte Gezondheid kan laten hervatten in de ziel die werkelijk weet, en niet alleen maar gelooft, dat genezing reeds heeft plaatsgevonden. Ik ben de Bron van alle Heling, en als zodanig ben ik een instrument van de Universal Heler welke leeft, liefheeft en geneesd door mij heen.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze bevestiging afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.


De Nederlands versie van deze Solstice Meditatie: Negende Stap in een cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/December222011Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Solstice Meditation: Ninth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations geplaatst worden op  http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/December222011Meditation.htm

Voor degenen die vóór of tijdens hun periode van meditatie ter voorbereiding op het hoogtepunt van de winterzonnewende, de vorige en huidige Herinnerings Sleutels willen doorlezen, zijn deze beschikbaar in een Word-document dat kan worden gedownload via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Doc/Herinnerings_Sleutels.doc

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze winterzonnewende, om 05:30 uur Universele Tijd (voor Nederland 06:30 uur) 22 december 2011, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=22&month=12&year=2011&hour=05&min=30&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de zonnewende in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en zonnewende.


Heling van in de kern van onze ziel


"Heling" is gewoon een chique woord voor Liefde en inderdaad alleen Liefde heelt. Helende-Liefde is de energie die de gehele schepping omvat. Het stroomt op natuurlijke wijze in en uit en overal wanneer we een harmonische staat tussen alle delen van ons wezen ervaren: zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Met andere woorden, we bevinden ons in deze staat wanneer we van onszelf en anderen houden net zoals als wij zijn. Om in deze staat te kunnen blijven vereist niet-aflatende toewijding en een oneindig bewustzijn, op een moment-tot-moment basis, we hebben allemaal, zonder uitzondering, op een bepaald moment behoefte aan Heling.

Met elke gedachte, gevoel, woord of handeling die buiten deze harmonische staat valt, blokkeren we gewoon de stroom van Helende-Liefde om volledig in en door ons heen te stromen, dus ons samen houdend. Als deze dergelijke ondoordachte gedachten, gevoelens, woorden of daden een gewoonte of een patroon worden waar we ons niet eens bewust van zijn, kan dit een begin betekenen van het uit elkaar vallen van een ernstig en groeiend tekort aan energie en als gevolg daarvan, kan een ziekte zich kan gaan vestigen, ten eerste in onze fijnere etherische lichamen, en uiteindelijk in het fysieke en de dichtste lagen van ons wezen.

Als we eenmaal beginnen te accepteren dat we zijn gemaakt van pure energie, dan zullen we volledig moeten integreren wat dat eigenlijk betekend voor ons als mensen. Als ziekte ons bevalt, ongeacht welke vorm, dan worden we geconfronteerd met de onontkoombare verantwoordelijkheid van het verbinden van de punten van het gedachte-gevoel-woord-actie patroon welke deze realiteit van voorbijgaande aard heeft voortgebracht.

Degenen die goed zijn in het breken van hun zelfgemaakte ondoordachte gewoonten en patronen genezen zichzelf, zonder enige hulp van buitenaf, maar het kan ook helpen om hulp te zoeken bij een spiritueel genezer om het gehele proces te versnellen en ons on track te houden. Een echte heler weet dat genezing niet alleen het overbrengen van energie naar anderen betreft, maar vooral door te helpen realiseren en vertrouwen in eigen helende vermogens, eigen innerlijke kracht, waarvan de heilige codes de infusie van Liefde nodig hebben om volledig operationeel te zijn, zodat ze weer naar hun natuurlijke, harmonieuze staat kunnen terugkeren.

Onthoud altijd en herhaal vaak tegen jezelf: Ik ben de Liefde ... Herprogrammeer deze grote Waarheid in elke cel welke zijn taak vergeten is en welke is begonnen met het gehoorzamen van onbewuste opdrachten van niet-bewustzijn. Commandeer in het volle besef je Goddelijke Aanwezigheid om opnieuw verbinding te maken en al de Goddelijke Codes van Perfectie te activeren binnen al je spirituele, mentale, emotionele en fysieke lagen van het zijn, zodat alles wat je denkt, voelt, zegt of doet in perfecte goddelijke orde zullen zijn en zullen blijven.

Herhaal vaak de volgende helende affirmaties, en weet dat Heling in wezen een staat van zijn is. Dit diep binnenin jezelf wetend helpt je om weer te zijn wie je echt bent ...

Ik Ben Liefde...
Ik Ben Licht...
Ik Ben Vrede...
Ik Ben Harmonie...
Ik Ben Compassie...
Ik Ben Vergeving...
Ik Ben Vriendelijkheid...
Ik Ben Barmhartigheid...
Ik Ben Heling...

Ik ben goddelijk bemind, beschermd, begeleid, geneesd en voorzien ...

Alles ontvouwt zich in mijn leven en in het leven van alles en iedereen, overal, precies zoals het hoort, volgens het Grote Goddelijke Plan ...


Ik geef mijn angst en ego over, en kies ervoor mijn Goddelijke Aanwezigheid te vertrouwen ...

Mijn ziekte is slechts een weerspiegeling van mijn gebrek aan liefde voor mijzelf en anderen, en als ik leer om mezelf en van anderen te houden, laat ik dat los wat me niet langer meer dient ...

Ik open mezelf om de gaven van het leven te ontvangen welke in mijn wezen stroomt...

Ik kies voor het leven ...

Ik kies om te helen ...


En zo is het.


Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt de volgende stappen ontvangen van deze cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, kunt u een e-mail sturen naar: globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp: "Ik wil andere stappen te ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD.