Bookmark and ShareMeditatie voor de Herfst Equinox - September 23, 2011

Acht Stap in een cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de acht stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver gegeven vijf Herinnerings Sleutel gaat, dus nogmaals ...

Ik Ben Licht... Ik Ben Liefde... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie... Ik Ben Vergeving... Ik Ben Vriendelijkheid... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze lente equinox cyclus, op dinsdag 23 september om 09:04 (UT), (wat overeenkomt om 11:04 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende acht Herinnerings Sleutel...

Ik Ben Barmhartigheid


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Barmhartigheid werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende beschrijving aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Wanneer ik me onzeker voel of ik nog steeds geliefd en geaccepteerd ben als onderdeel van het Universele Geheel, herinner ik me hoe veel sublieme genade er door me vloeit als ik elke keer bewust samensmelt met de Schepper Bron. De kracht die mij heeft voortgebracht, de pure essentie van Liefde, die ik werkelijk ben, heeft nooit opgehouden mij vast te houden in Zijn allesomvattende Hart. De zegeningen stromen eindeloos naar en door mij, direct uit de Bron van de onvoorwaardelijke Barmhartigheid, waardoor ik me opnieuw geheel en barmhartig voel, zowel naar mezelf toe en naar mijn- uit het verleden veroordeelde fouten, en naar alle andere wezens, menselijk of anderszins, die mij één of andere vorm van pijn hebben bezorgd. Het opnieuw bevestigen van mijn Eenheid met deze eeuwige Bron van oneindige zegeningen en het echt eren van dit gevoel van absolute Eenheid stelt me in staat om dezelfde onvoorwaardelijke Barmhartigheid te ervaren dat voortdurend naar me wordt uitgezonden als een regenboog omhelzing van Liefde, en deze te doen toekomen naar iedereen om me heen, in elke omstandigheid en om geen specifieke reden anders dan de aard Wie Ik Ben.Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.


De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Herfst Equinox: Acht Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/September232011Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Equinox Meditation: Eight Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/September232011Meditation.htm

Voor degenen die vóór of tijdens hun periode van meditatie ter voorbereiding op het hoogtepunt van de Zomer Zonnewende, nogmaals de zeven Herinnerings Sleutels willen doorlezen, zijn deze beschikbaar in een Word-document dat kan worden gedownload via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Doc/Herinnerings_Sleutels.doc

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze herfst-equinox 2011 (op het noordelijk halfrond)/winterzonnewende (op het zuidelijk halfrond) om 09:04 uur Universele Tijd (voor Nederland 11:04 uur) 23 september 2011, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=23&month=09&year=2011&hour=09&min=04&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de lente/herfst equinoxen in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst equinoxe.


Deelnemen in de Universele Zang van Oneindige Liefde


Terwijl onze fysieke rijk in de stuwkracht is van baanbrekende veranderingen, zijn de talloze zielen die hier gekomen zijn, met de unieke kans en het voorrecht om deel te nemen aan de verschuiving, nu goed op weg naar een hogere dimensie van het bestaan en worden zij nu belast met het bijdragen aan het vergemakkelijken van deze diepgaande metamorfose dat zal leiden tot een tijdperk van ongekende geestelijke rijkdom en diepe, blijvende bewondering voor de Schepper / Bron van Al Dat Is. Eén van de belangrijkste elementen van de wereldwijde transformerende ervaring, welke nu elk aspect van het leven op aarde aanraakt, is de mogelijkheid verder te kijken dan de sluier van de ware goddelijke verschijningen / universele karakter van elk belichaamd ziel, terwijl men geleidelijk een eventueel resterend beslag op een menselijk personage en egoïstische constructen vrijgeeft die ons zo goed gediend hebben met het communiceren in deze dichte stoffelijke wereld, en met andere fysieke uitdrukkingen van de zielen welke al die menselijke lichamen bewonen en gebruiken als hun fysieke avatars.

De wind van verandering, welke nu steeds sterker over de hele wereld waait, ontmantelt letterlijk de resterende burchten van de macht welke zo lang in staat waren een afschuwelijke overheersing van velen door weinigen te voeren. Het is gemakkelijk voor degenen, wiens ontwaken tot hun ware natuur nog steeds onvolledig is, diepe wrok en woede te havenen tegenover degenen onder de bevoorrechte enkelingen die hun rol hebben gespeeld in de millennia-verspreidde menselijke drama's die het decor hebben gevormd voor het spirituele en evolutionaire testen van de diepte en de kracht van de levenslessen welke opgebouwd zijn in de loop van vele, vele levens in onze lange hemelvaart terug naar het Licht van de Bron. Toch, is het leren loslaten van dergelijke zelf-destructieve emoties een belangrijke opstap welke we allemaal moeten beheersen op dit punt als we echt onze door God-gegeven vermogen om lief te hebben willen herleven en co-openbaren en deze te laten gedijen in het aangezicht van de groeiende tegenspoed terwijl het tempo van de veranderingen versneld, en als de aardse ellende die we tegenkomen intenser word om een snellere reiniging van alles dat moet worden vrijgelaten en omgevormd tot een hogere expressie van liefde mededogen en vreedzame harmonie.

Als we ons proberen te verzetten tegen deze winden van verandering, dan kunnen wij eindigen als een in half gebroken trotse eiken boom waarvan de onverzettelijke stam het gemakkelijk zwaaien en het aanpassen aan de druk van de harde winden voorkomt. Als we bewust de keuze maken om de instromende transformationele duwen te volgen en gebruik te maken van de diepe put van veerkracht en bewuste perceptie van Wie We werkelijk Zijn, om ons zo te laten leiden door het doolhof van de aanpassingen die nodig zijn om onze oude " personage huid " af te gooien en te muteren in een meer etherische uitdrukking van onze ware goddelijke natuur, dan zullen we snel 'buigen onder de wind" en zullen we de toestand van liefdevolle vriendelijkheid die mogelijk onze metamorfose naar de opkomende nieuwe dimensionale werkelijkheid maakt beter bereiken.

Om u te helpen met het manifesteren van de gedachte-vormen en het gelukzalige gevoel van Genadigheid dat deze opkomende Werkelijkheid zal oproepen, wordt de volgende aanroep aangeboden als een verankerende uitdrukking van het universele gezang van oneindige Liefde, die nu rijst uit de diepten van talloze zielen op Aarde...

Vanuit het centrum van Goddelijk Licht welke het Universum doordringt,
Laat Licht stromen naar al wat leeft.
Laat Licht stralen in het hart van ieder wezen.

Vanuit het Licht afkomstig van ieder wezen,
Laat Liefde stromen naar het hart van alle mensen.
Laat Liefde stralen op de Aarde.

Binnen al wat leeft, wordt een glorieus doel gemanifesteerd,
De Wil om te zijn en lief te hebben die ons allen aanroept.
Mogen wij onze harten openen en luisteren naar Zijn Stem.

Vanuit ons wezen stroomt een verlangen om te dienen voort,
Om te geven en te delen, zodat de Vrede kan heersen op Aarde.
Dat de Liefde voor al het Leven ons mogen leiden vanaf dit moment.

Laat Liefde, Licht, Vrede, Harmonie, Compassie, Vergeving, Vriendelijkheid en Barmhartigheid de overhand hebben in ieder hart.


Als iemand heeft medegedeeld dit en wil de resterende stappen ontvangt in deze cyclus van 12 meditaties wereldwijde gesynchroniseerd, kunt u een email sturen naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com door te schrijven: "Ik wil andere stappen te ontvangen" als het onderwerp van uw e-mail. Helaas, er niemand aanwezig is op dit punt te vertalen in het Nederlands de maandelijkse Meditatie Focus.

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD