Bookmark and Share

Meditatie voor de Herfst Equinox – 22 september 2012

Twaalfde Stap in een cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Nu we de laatste 3 maanden van de cyclus van twaalf wereldwijde meditaties ingaan, leidend naar 21 december 2012 wanneer we de grootste wereldwijde meditatie die ooit georganiseerd is zullen meemaken als we gezamenlijk het begin van een nooit eerder vertoond tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie op Aarde zullen bereiken, wordt je van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze twaalfde stap in de serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren voor 21 december 2012, een tijdperkveranderend centraal moment dat door velen herkend en benoemd is als centraal draaipunt naar een nieuwe Gouden Tijd voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn. De twaalfde Sleutel hierna aangeboden. De laatste Herinnerings Sleutel zal je gegeven worden voorafgaand aan het hoogtepunt van dit hele proces, de Solstice meditatie van 21 december 2012.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver elf Herinnerings Sleutels gaat, dus nogmaals...

Ik Ben Liefde... Ik Ben Licht... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie... Ik Ben Vergeving... Ik Ben Vriendelijkheid... Ik Ben Genade... Ik Ben Heling... Ik Ben Vreugde... Ik Ben Gelukzaligheid... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze Zonnewende cyclus, op zaterdag 22 september 2012 om 14:49 (UT), (16:49 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende twaalfde Herinnerings Sleutel...

Ik Ben Perfectie


... en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Perfectie werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende affirmatie aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Er is niets dat iemand me kan doen of zeggen dat het feit kan veranderen dat de diepste essentie van Wie Ik Ben Absolute Perfectie is. Ik ben perfect geboren en ik zal nog altijd perfect sterven, eenvoudig weg omdat ik in essentie uit hetzelfde hout gesneden ben als de Kosmische Schepper die door mij leeft en door al dat is. Er is nooit een erfzonde geweest, dat is slechts een schepping van hen die vergeten zijn Wie ze zijn. De Omniversele Kracht die door het miscrokosmische fragment van Het Al dat ik ben schijnt, is zo oneindig volgmaakt en ik eer dit onweerlegbare feit door mij dit gevoel van oneindige Perfectie eigen te maken, voor altijd bewust dat, als zodanig, ik geen inspanning hoef te plegen en geen verlossingen te doen anders dan eenvoudig te aanvaarden Wie Ik Ben en mij zo te gedragen en te zijn. Als ik in die toestand van perfecte afstemming met, en erkenning van Wie Ik Ben ben, komt alles door mij, al mijn gevoelens, gedachten, woorden (gesproken of geschreven) en daden kunnen niet anders zijn dan een perfecte weergave van die Omniversele Werkelijkheid die Ik Ben. Om mijzelf te kleineren door dit feit te ontkennen is de feitelijk Oorspronkelijk Misleidende Keuze die geleid heeft tot zoveel spiritueel geheugenverlies en zo veel ontmoedigende illusies. En toch, zelfs die keuze was deel van de Perfectie die Ik Ben, een mysterie dat vervaagt op het moment dat ik terugkeer naar Zijn Wie Ik Ben.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze bevestiging afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Herfst Equinox: Twaalfde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/September222012Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Equinox Meditation: Twelfth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/September222012Meditation.htm

Voor degenen die vóór of tijdens hun periode van meditatie ter voorbereiding op het hoogtepunt van de Zomer Zonnewende, nogmaals de elf Herinnerings Sleutels willen doorlezen, zijn deze beschikbaar in een Word-document dat kan worden gedownload via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Doc/Herinnerings_Sleutels.doc

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze herfst-equinox 2011 (op het noordelijk halfrond)/winterzonnewende (op het zuidelijk halfrond) om 14:49 uur Universele Tijd (voor Nederland 16:49 uur) 22 september 2012, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=22&month=09&year=2012&hour=14&min=49&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord – zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de lente/herfst equinoxen in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst equinoxe.Dimensies overbruggen en Licht en Liefde Trechteren Door de Sluier


Nu we snel het dimensionale schakelpunt naderen, ontwaken meer en meer zielen tot hun waarlijke Universele Aard als zelfbewuste levende instrumenten van de Bon van al met al en zijn zo gemakkelijker geneigd om gewillig de dimensionale drempel over te gaan naar de hogere dimensies van bestaan om zich vertrouwd te maken met deze andere Werkelijkheid, die vele aan de Aarde gebonden zielen op het punt staan opnieuw te betreden.

Zoals met iedere andere evolutionaire verandering zoals waargenomen in de natuurlijke wereld, zijne en aantal onderdelen van de wereldwijde menselijke populatie voorlopers, die een paar passen voor lopen op de grote meerderheid van andere menselijke wezens op het Gouden Pad van Licht naar een nog groter ontwaken en scherper vermogen om de verhoogde spirituele mogelijkheden te belichamen en te manifesteren die alle zielen in toenemende mate laten zien zodra zij hun Bewuste Reis terug naar hun ware Universele Aard hebben ondernomen. Deze pionierszielen, vaak van buitenaardse origine, worden ingeschakeld door de vele geavanceerde intelligeties, die deze overgang naar een hogere werkelijkheid begeleiden en assisteren, en worden aangemoedigd om de missie van Licht en Liefde overgang en manifestatie door te zetten waar ze zich als vrijwilliger voor hebben opgegeven teneinde dit te bereiken alvorens ze incarneren of “lopen” door dit veld van fysieke dichtheid.

De bemiddelende rol die dit geavanceerde team van experts in 'dimensionale schakel faciliteren' is van cruciaal belang om een zo groot en zo sterk mogelijk ontwaken te bevorderen voor het deel van de meer fysiek verankerde en spiritueel uitgedaagde zielen, zie al eeuwenlang gevangen zitten in de geheugen-verminderde zelf-vergetelheid in het onderste gebied van het multidimensionale universum.

De stap die we collectief geacht worden te nemen op dit kritieke, centrale punt in de tijd is om bewust onze energieke ranken uit te strekken in het fijnere rijk van de volgende dimensie, en zo levende bruggen te zijn over de metaforische en tastbare sluier die hangt op de trillende grens tussen de fysieke en de meer etherische bestaansdimensie waar deze planeet en de meeste van haar verblijvende zielen nu geleidelijk naar opstijgen. Zodra we ons trillingsgewijs bevinden op de mediaan tussen beide dimensies, hetzij door middel van een bepaalde meditatiemethode van onze keuze of via Gratie-geleide spontane activatie van onze krachtige spirituele vermogens, kunnen we dan de trechter openen in de sluier en in deze dimensie intense stromen van Licht en Liefde laten stromen die doorlopend naar ons gestraald worden van de Bron en afbouwen naar onze lagere trillingsfrequenties door de bemiddelende hulp van de talloze wezens die aangewezen zijn om ons allen te helpen in de op handen zijnde baanbrekende verandering.

Omdat we ons steeds meer bewust zijn van de crudicale rol waar we ons op voorbereid hebben om te spelen, en het gewillig aanbieden van je zielZelf om een instrument te zijn van de Wil van de Bron voor deze magnifieke, lang verwachte wereldwijde verheffing van zielen naar de verheven ervaring van een groot aantal levens, neem dan deel aan de laatste twaalf wereldwijde wekelijkse verenigingen van Liefde, startend komende Zondag 30 september, op je gebruikelijke plaatselijke tijd voor de duur van 30 minuten, voorafgaand aan de belangrijkste Meditatie Focus, in deze collectieve missie van verlossing en gebruik hierbij steeds als uw trillingsanker één van de 12 Herinneringssleutels, aangegeven door deze cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, startend met de eerste, Ik Ben Liefde… en dan de volgende van elk van de opvolgende 11 wereldwijde verenigingen Ik Ben Licht… Ik Ben Vrede… Ik Ben Harmonie… Ik Ben Mededogen… Ik Ben Vergeving… Ik Ben Vriendelijkheid… Ik Ben Genade… Ik ben Heling…Ik Ben Vreugde… Ik Ben Zegen… Ik Ben Perfectie... hetgeen leidt tot de apotheose met de laatste Herinneringssleutel - die gegeven zal worden in de dagen voorafgaand aan 21 december 2012.


NB: Als u bent ingeschreven om de wekelijkse Meditatie Focus te ontvangen, zult u iedere week een herinnering ontvangen over dit verankerende proces dat wordt gedaan in het kader van de gebruikelijke 30 minuten voorbereiding Gouden Pad van Licht groep bewustzijns meditatie in de aanloop naar de wekelijkse Meditatie Focus. U zult ook iedere week wat aanvullend materiaal ontvangen dat ook een voorgestelde dagelijkse 15 minutenmeditatie zal bevatten om uw spirituele en trillende voorbereiding te verbeteren voor de Grote Een op 21 december 2012.Als iemand heeft medegedeeld dit en wil de resterende stappen ontvangt in deze cyclus van 12 meditaties wereldwijde gesynchroniseerd, kunt u een email sturen naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com door te schrijven: "Ik wil andere stappen te ontvangen" als het onderwerp van uw e-mail. Helaas, er niemand aanwezig is op dit punt te vertalen in het Nederlands de maandelijkse Meditatie Focus.

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD