Bookmark and Share

Meditatie voor de Lente Equinox - Maart 20, 2012

Tiende Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de tiende stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver negen vier Herinnerings Sleutels gaat, dus nogmaals ...

Ik Ben Liefde... Ik Ben Licht... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie... Ik Ben Vergeving... Ik Ben Vriendelijkheid... Ik Ben Barmhartigheid... Ik Ben Heling... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze Equinox cyclus, op dinsdag 20 maart 2012 om 05:14 (UT), (06:14 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende tiende Herinnerings Sleutel...

Ik ben Vreugde


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Vreugde werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende bevestiging aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Wat kan meer verheugender zijn dan te weten wat je eigen ware oorsprong, je aard en je uiteindelijke bestemming is?… Ik ben de essentie van Vreugde en als zodanig straal ik blijdschap om mij heen als een schijnende ster, die niet te stoppen door me heen stroomt. Ik hoef geen specifieke reden te hebben om deze Vreugde te beleven die ik ben, omdat net als ware Liefde onvoorwaardelijk is, ware Vreugde spontaan, voor niets en altijd overvloedig is. Zoals in alles van de natuurlijke wereld, waar weelderige vreugde en opgewekte blijdschap eindeloos stromen via de melodieuze liedjes van vogels, dolle watersprongen van dolfijnen of de zoetvloeiende geur van bloemen, ik de Liefde en gevoel van Eenheid beleef met Alles Dat zichzelf onthult via mijn altijd optimistische kijk, en altijd glimlachende en steeds troostend lachen. Ik ben werkelijk een vrolijke uitdrukking van Vreugde, altijd blij om rondom mij de heerlijke lichtheid te delen van Wie Ik Ben.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.

* * * * * *


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze bevestiging afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.

* * * * * *


De Meditatie voor de Lente Equinox: Tiende Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Maart202012Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Equinox Meditation: Tenth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations geplaatst worden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/March202012Meditation.htm

Voor degenen die vóór of tijdens hun periode van meditatie ter voorbereiding op het hoogtepunt van de lente Equinox, de vorige en huidige Herinnerings Sleutels willen doorlezen, zijn deze beschikbaar in een Word-document dat kan worden gedownload via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Doc/Herinnerings_Sleutels.doc

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze lente Equinox 2012 (op het noordelijk halfrond)/winterzonnewende (op het zuidelijk halfrond) om 05:14 uur Universele Tijd (voor Nederland 06:14 uur) 20 maart 2012, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=20&month=03&year=2012&hour=05&min=14&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de lente/herfst equinoxen in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst equinoxe.

* * * * * *

Alle Vreugde zijn die we kunnen zijn


Terwijl alle mensen verdergaan op het pad naar spirituele verlichting en terwijl een steeds groter aantal zielen zich herinneren wie ze zijn, siepelt er een soort van permanente vreugde geleidelijk door hun bewustzijn vanuit het rijk van eeuwige gelukzaligheid waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.
Het is belangrijk voor ieder van jullie om je meer acuut gewaar te zijn dat het toestaan om dit hemelse gevoel vrijelijk te laten bloeien, een sleutel is om verder je progressie te versnellen. Jullie moeten letterlijk een bewuste keuze maken op ieder wakker moment in je leven om de helende kracht van Leven in staat te stellen door je heen en in je te laten werken. Door vreugde als je natuurlijke staat van geest te aanvaarden, en het maakt niet uit hoe moeilijk de omstandigheden zijn waarin je op een bepaald moment bent. Het maakt niet uit hoe groot de problemen zijn die je misschien hebt.

Het verankeren van je basische gevoelens over het leven in een diepe niet verslappende vreugde zal op een directer en efficiënter manier katalyseren dan een ander middel van je spirituele ontwaking en door dat te doen zul je in staat zijn om, in je, uit de Bron van je bestaan, de geweldige potente Krachten van Licht en Liefde te tappen die slapend zijn gebleven in de meeste tijd, toen je bewustzijn in talloze levens was verwikkeld in de werken en testen van je stoffelijke incarnatie. Dit groeiende en die toch aangeboren zin van gelukzalige vreugde kan zichzelf uiten door lachen of gewoon als een subtiele glimlach, maar het is veel meer dan oppervlakkige uitdrukkingen. Vreugde als een voortdurende houding naar alle belevenissen in het leven zal het niet uitgedrukte potentieel voor spirituele helderheid, ontspannen meditatie en hyper gefocuste aandacht, ontsluiten dat nodig is om op te stijgen in de hogere dimensies van bestaan waar het ware Beloofde Land is waar allen naar streven.

Moge Liefde, Licht, Vrede, Harmonie, Medeleven, Vergeving, Vriendelijkheid, Dank, Heling en Vreugde in ieder hart overheersen.

* * * * * *


Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt de volgende stappen ontvangen van deze cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, kunt u een e-mail sturen naar: globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp: "Ik wil andere stappen te ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD.