Bookmark and Share

20 Maart 2011 - Meditatie voor de Lente Equinox

Zesde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de zesde stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver gegeven vijf Herinnerings Sleutel gaat, dus nogmaals ...

Ik ben Licht... Ik ben Liefde... Ik ben Vrede... Ik ben Harmonie... Ik ben Compassie... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze lente equinox cyclus, op dinsdag 20 maart om 23:21 (UT), (wat overeenkomt met 21 maart om 00:21 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende zesde Herinnerings Sleutel...

Ik ben Vergeving


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Vrede werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende beschrijving aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Zolang ik begrensd blijf in de fysieke werkelijkheid, kan mijn aangeboren Perfectie niet door mijn menselijke vorm schijnen zonder afgebogen te worden door de slecht geïnformeerde ideeën, disfunctionele gewoonten en verkeerde percepties die zo wijd verspreid zijn op dit aardse vlak van bestaan. Hetzelfde geldt voor alle andere geheugen-gestoorde fragmenten van de Omniversele Realiteit welke een fysieke ervaring beleven. Ik kan dus perfekt begrijpen dat zo lang als ik me in deze gelimiteerde toestand bevind, ik niet in staat zal zijn om de perfectie te zien in mezelf en in anderen. Maar als ik mezelf en anderen maar voor een moment te zien krijg door de ogen van de Bron van de Schepper, zou ik onmiddellijk begrijpen dat ongeacht de vele 'slechte' keuzes die ik of andere zielen lijken te maken, ER absoluut niets het kristallen juweel van het ziel fragment van Alles Dat Is kan aantasten. Vanuit dat perspectief is het daarom volkomen natuurlijk om vergeving te laten prevaleren in mijn hart, want ongeacht het niveau van imperfectie welke bepaalde keuzes kunnen vertegenwoordigen, zullen deze altijd verdwijnen op het moment dat ik zie en liefheb wie ik ben om wie ik ben, zoals Eén met ieder.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Lente Equinox: Zesde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Maart202011Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Equinox Meditation: Sixth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/March202011Meditation.htm

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze herfst-equinox 2010 (op het noordelijk halfrond)/winterzonnewende (op het zuidelijk halfrond) om 03:09 uur Universele Tijd (voor Nederland 05.09 uur) 23 september 2010, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=20&month=03&year=2011&hour=23&min=21&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de lente/herfst equinoxen in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst equinoxe.


Wij zijn de Gouden Sleutel naar de Toekomst


Terwijl we het drempelwaarde punt naderen waar voorbij onze hele sfeer van het bestaan zal verspringen in de vierdimensionale realiteit, zal ER een zeer unieke alchemistische proces plaatsvinden over de gehele wereld in de fysieke / spirituele / etherische matrix van al diegenen die zich op het snijvlak van de evolutionaire vooruitgang bevinden. Samen met al degenen die bijdragen aan het geestelijk ontwaken van de mensheid, werken wij als een trigger-mechanisme in het algemene bewustzijn van ons soort, en als onderdeel van het gehele Gaiaanse entiteit, bestaande uit alles wat leeft op Aarde.

Zoals de baanbrekende Ontwakeners, het spirituele bewustzijn 'rijst' in het 'brood' van de opkomende Eenheids Bewustzijn, hebben we een meest unieke, vitale en onvervangbare rol te spelen om dit komende ontwakende springpunt in onze collectieve evolutionaire pad te waarborgen welke succesvol gekruist is - het succes wordt gedefinieerd door het grootst mogelijke deel van het menslijke bewustzijn welke bewust kiest om deel te nemen aan de planetaire overgang naar een hogere frequentie van het bestaan.

We zijn letterlijk de sleutel tot de toekomst voor al die zielen die onze voorsprong zullen volgen op het gouden pad van Licht dat we nu afbakenen.

Kennelijk, het deel van ons dat wordt opgeroepen om nu de bewuste, weloverwogen keuze te maken, dat betekent voor ons en voor talloze andere zielen, de geestelijke bevrijding van het karmische wiel van meerdere opeenvolgende uitvoeringen in een fysieke vorm, niets heeft te maken met ons ego, maar alles heeft te maken met onze onsterfelijke ziel. Het is het hoogste niveau van onze meest intieme besef dat Kompleet moet ontwaken, en dat terug gekoesterd moet worden naar de volledige herinnering aan de goddelijke Natuur, opgegraven uit de multimillenniale verdoving en opgestaan uit een zeer Lange reeks van opeenvolgende sterfgevallen, zodat zij volledig de soevereine meesterschap over haar lot opeist en zich met haar gehele, onpeilbare middelen van Goedheid, creativiteit en bovenal Liefde het laatste duwtje geeft naar het Licht waar men op de Ontwaakten wacht.

Laten we gezamenlijk deelnemen aan deze gemeenschappelijke realisatie van ons gemanifesteerd Lot en laten we allemaal samen weven, in een wederzijdse golf van één Bewustzijn, in synch met Gaia's eigen wereldwijde opleving op de weg naar het Omega punt, het Web van de Liefde dat binnenkort de noodzakelijke katalytische Thrust zal scheppen binnen ontelbare miljoenen metgezel zielen om toegang te krijgen tot Hun eigen Gouden sleutel, zodat we de Heilige Portaal kunnen openen en een nieuw tijdperk van onvoorwaardelijke liefde, absolute rust en perfecte harmonie kunnen binnenstappen.

Dat Liefde, Licht, Vrede, Harmonie, Mededogen en Vergeving mag zegevieren in ieder hart.Als iemand heeft medegedeeld dit en wil de resterende stappen ontvangt in deze cyclus van 12 meditaties wereldwijde gesynchroniseerd, kunt u een email sturen naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com door te schrijven: "Ik wil andere stappen te ontvangen" als het onderwerp van uw e-mail. Helaas, er niemand aanwezig is op dit punt te vertalen in het Nederlands de maandelijkse Meditatie Focus.

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD

If this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive the English version of the next steps in this cycle of 12 globally synchronized meditations, as well as monthly Meditation Focuses in English, simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.