Bookmark and Share

Meditatie voor de Zomer Zonnewende - 21 juni 2011

Zevende Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Wij gaan de de tweede helft in van deze cyclus van twaalf wereldwijde meditaties ingaan, die ons zal brengen naar 21 december 2012, op welke datum wij de grootste wereldwijde meditatie ooit georganiseerd gaan zien. Omdat wij collectief het begin van een nooit eerder gezien nieuw tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie op Aarde zullen vieren, nodigen wij je hierbij uit om deel te nemen aan de zevende stap in deze serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om het Gouden Pad van Licht te bewandelen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en scherpere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en/of te behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat je tijdens de voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver gegeven zes Herinnerings Sleutel gaat, dus nogmaals ...

Ik Ben Liefde... Ik Ben Licht... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie… Ik Ben Vergeving... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze zomer equinox cyclus, op dinsdag 21 juni om 17:16 (UT), (wat overeenkomt met 21 juni om 19.16 uur in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende zevende Herinnerings Sleutel...

Ik Ben Vriendelijkheid


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten van wat Vriendelijkheid werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende affirmatie aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Waar ik ook ben, er is altijd een kans die zich zal aandienen om deze aangeboren kwaliteit te laten zien waarmee alle zielen zijn begiftigd en die hen toestaat hun Liefde te uiten via concrete middelen, dus om anderen beter te kunnen dienen en te manifesteren Wie zij werkelijk zijn. Het maakt niet uit hoeveel pijn ik heb na misplaatste woorden en acties van andere zielen in menselijke vorm, ik laat altijd dezelfde onvoorwaardelijke vriendelijkheid zien waarmee ik ben geboren als fragment van Alles Dat Is. De vriendelijkheid die doordruppelt in alles waaraan ik verkies te denken, wat ik wil zeggen of doen vanuit mijn hart en ziel, is precies dezelfde Vriendelijkheid die alle activiteiten binnen deze gecreëerde Universele Realiteit regeert en vormt. Het is in het hart van de Schepper Bron om de oneindige Kracht van Liefde te manifesteren via alle mogelijke vormen van uitdrukking van Vriendelijkheid.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien je echter gebruik wenst te maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven, kun je het misschien opschrijven of printen op een stuk papier en het lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.

-------


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.

-------


De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Zomer Zonnewende: Zevende Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Juni212011Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Equinox Meditation: Seventh Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations, kun je hier lezen: http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/June212011Meditation.htm

Voor degenen die vóór of tijdens hun periode van meditatie ter voorbereiding op het hoogtepunt van de Zomer Zonnewende, nogmaals de zeven Herinnerings Sleutels willen doorlezen, zijn deze beschikbaar in een Word-document dat kan worden gedownload via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Doc/Herinnerings_Sleutels.doc

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

De meditatiedatum- en tijd zijn: 21 juni om 19.16 uur in Nederland en Centraal-Europa). Als je op een andere locatie bent kun je de exacte tijd bekijken op: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=21&month=06&year=2011&hour=17&min=16&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen - specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de zonnewende in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en zonnewende.

-------


De Heiligheid van de Gemeenschap van Liefde Die Wij Zijn


Wanneer wij samenkomen in de Geest om met andere zielen de plezierige en gelukzalige ervaring te delen van de Liefde die wij zijn, creëren wij een brug van spiritueel Licht die ons direct met elkaars hart verbind, daarmee een permanente band creërend die ons verenigd en de herinnering aanwakkert van onze Oorsprong, toen wij allemaal een enkel collectief vormden dat bekend is als 'Schepper Bron'. De gratie en kracht die ons omhullen als wij onszelf toestaan een paar momenten los te breken uit de illusie van onze fysieke scheiding is maar een vale afspiegeling van de werkelijk schitterende zon van Licht en Liefde die uit onze samengekomen zielen straalt in de onzichtbare rijken, die deze planeet omcirkelt en schijnt tot in de oneindigheid. Het uitschakelen van de alles verterende percepties van onze fysieke zintuigen om meer open te staan voor de innerlijke wereld van levendige uitstraling die uitgaat van de kern van ons ziel zijn, laat ons dan werkelijk het gehele spectrum van faculteiten en bewuste, intuïtieve kennis activeren die aangeboren aanwezig is in ons allemaal als de holografische fragmenten van het Omniversele Wezen dat wij werkelijk zijn.

Door een wijze ziener, die vele eeuwen geleden in het Midden-Oosten leefde, is gezegd dat elke keer als twee of drie mensen samenkomen in zijn naam, hij onder hen zal zijn. Dit is een andere manier om dezelfde waarheid uit te drukken dat als vele zielen bewust hun harten aaneen sluiten om samen de heilige Aanwezigheid op te roepen, die leeft in alle dingen en samenkomt in gedachten en via liefdevolle vibratie met alle andere zielen die deelnemen in dezelfde ervaring, deze Christelijke Aanwezigheid dan spontaan gemanifesteerd wordt via de liefdevolle wederzijdse aanbidding en bewuste samensmelting van zielen die dan ontstaat. Dit universele trillingssjabloon, afwisselend Christus Bewustzijn, Boeddha Bewustzijn of Krishna Bewustzijn genoemd hier op Aarde, en een oneindig aantal andere namen in een oneindig aantal andere talen en gedachtevormen door dit universum, is exact dezelfde vibratie van Liefde die doordringt in alle wezens en zijn fysieke manifestatie behoudt in het bestaan. Liefde, deze mysterieuze Kracht die de meest geweldige gelukzaligheid prikkelt die hun hele wezen doordringt als twee of meer zielen samenkomen, is inderdaad wat het universum bij elkaar houdt, wat alle zielen bind op hun meest primaire niveau, en wat de essentiële golflengte vormt die heerst in de hogere sferen en vibrationele rijken van de schepping die wij moeten bereiken via de Ascentie transformatie, die nu snel nadert en het climax overgangspunt naar een meer verfijnde dimensie van het bestaan voert.

Dus wanneer je mediteert, alleen of met anderen, herinner jezelf er dan aan dat er een heilige, transdimensionele broederschap bestaat, een universeel zielenschap van Liefde, eeuwig in eenheid hun permanente bewustzijn van hun onsterfelijke, goddelijke aard als Eén met Alles Dat Is viert en bezingt. Ben je ervan bewust dat je altijd al was, en voor altijd zult zijn Eén met deze universele, heilige Gemeenschap van Liefde en dat het in jouw aard zit om deze Liefde uit te drukken en te Zijn in alles wat je doet en alles wat je bent. Heb vertrouwen in Wie Jij Bent en laat Jezelf er doorheen stralen, nooit denken, zeggen of iets doen dat een andere uitdrukking van Jezelf zou schaden, maar altijd zacht de ultieme vriendelijkheid uitdrukkend die natuurlijk stroomt uit deze liefdevolle Aanwezigheid Die Je Bent in dit rijk van bestaan. Door dit te doen en zijn, zul je enorm bijdragen in het ontwaken van anderen naar hetzelfde gevoel van hun ware goddelijke aard. En het maakt niet uit hoe onwetend zijn zijn voor Wie zij zijn, langzaam maar zeker zal de liefdevolle straling van jouw vriendelijkheid en Liefde hun ziel verwarmen en hun raken als de ontwakende gratie van een opkomende zon na een lange donkere nacht van stil en verminderd bewustzijn in de zelfgekozen reis van zelfvergetelheid die nodig was om beter het “waar komen wij vandaan en Wie zijn wij” te waarderen, als wij eenmaal de plaag van onze eigen angst hebben overwonnen en het Licht van Liefde in het hart van ons Omniversele Zijn omhelzen.

Dat Liefde, Licht, Vrede, Harmonie, Mededogen en Vergeving mag zegevieren in ieder hart.

-------


Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt de volgende stappen ontvangen van deze cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, kunt u een e-mail sturen naar: globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp: "Ik wil andere stappen te ontvangen".

Helaas, er niemand op dit moment die de maandelijkse Meditatie Focus kan vertalen. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, stuur dan s.v.p. ook een e-mail naar bovengenoemd adres t.a.v. Jean Hudon

Please note that the current Meditation Focus #224: Joining the Universal Community of Love is based on the same theme described in the text above and is good for another 4 weeks (4 Sunday meditations).

Houdt u er rekening mee dat de huidige Meditatie Focus #224: Word lid van de Universele Gemeenschap van de Liefde is gebaseerd op hetzelfde thema beschreven in de tekst hierboven - De Heiligheid van de Gemeenschap van Liefde Die Wij Zijn - en is goed voor nog eens 4 weken (4 Zondag meditaties).

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD.

LAAT ANDEREN ALSJEBLIEFT WETEN DAT ER ANDERE VERTALINGEN BESCHIKBAAR ZULLEN KOMEN (Engels, Frans, Portugees, Italiaans, Spaans en Russisch versies) VAN DEZE UITNODIGING VOOR DE 12 WERELDWIJDE EQUINOX MEDITATIES..