Bookmark and Share

Meditatie voor de Zomer Zonnewende - Juni 20, 2012

Elfde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Nu we de laatste 6 maanden van de cyclus van twaalf wereldwijde meditaties ingaan, leidend naar 21 december 2012 wanneer we de grootste wereldwijde meditatie die ooit georganiseerd is zullen meemaken als we gezamenlijk het begin van een nooit eerder vertoond tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie op Aarde zullen bereiken, wordt je van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze elfde stap in de serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren voor 21 december 2012, een tijdperkveranderend centraal moment dat door velen herkend en benoemd is als centraal draaipunt naar een nieuwe Gouden Tijd voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver negen vier Herinnerings Sleutels gaat, dus nogmaals ...

Ik Ben Liefde... Ik Ben Licht... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie... Ik Ben Vergeving... Ik Ben Vriendelijkheid... Ik Ben Genade... Ik Ben Heling... Ik Ben Vreugde... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze Zonnewende cyclus, op woensdag 20 juni 2012 om 23:09 (UT), (01:09, donderdag, 21 juni in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende elfde Herinnerings Sleutel...

Ik Ben Gelukzaligheid


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Gelukzaligheid werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende affirmatie aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Ik smelt van binnenuit weg, samenvloeiend met de volmaakte uitdrukking van Gratie die ik ben, mezelf overgevend aan de stralende stroom van Liefde die elk aspect van mijn hele wezen overvloeit,me opheffend naar het toppunt van absolute Eenheid, terwijl alle achtergebleven stukjes gevoel van afgescheidenheid van Al Dat Is verdwijen, weggeblazen door de oneindige Gelukzaligheid die me doordringt. Ik ben zowel diepgetroffen door deze onbeschrijflijke schoonheid die vanuit het diepst van mijn ziel oplicht, alsook volkomen in vrede, sereen beschouwend en volkomen kalm, alsof het gehele universum zijn adem inhield om me te helpen gecentreerd te blijven in dit heilige moment van gracieuze extase. Gelukzaligheid zijnde, gelukzaligheid delend met Al, gelukzaligheid ontvangend van Al is de ultieme daad van Liefde, want niets in het gehele universum blijft onaangeraakt door deze sublieme ervaring die ad infinitum van mij uitstraalt. Woorden en concepten raken slechts vluchtig de buitenkant, nauwelijks de onmeetbare heiligheid bevattend die gelukzaligheid feitelijk is. Slechts de mens die zijn hele leven blind is geweest en plotseling het zicht is gegeven op een heldere zonnige dag op de mooiste plek op Aarde kan bevatten hoe het voelt om een volmaakte staat van Kosmische Gelukzaligheid te bereiken. Maar werkelijk, elke ziel is uitgerust met dezelfde gave van Gelukzaligheid en hoeft zich slechts over te geven aan Liefde om dit te bereiken.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze bevestiging afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Zomer Zonnewende: Elfde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties geplaatst worden op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Juni202012Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Solstice Meditation: Eleventh Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations, kun je hier lezen: http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/June202012Meditation.htm

Voor degenen die vóór of tijdens hun periode van meditatie ter voorbereiding op het hoogtepunt van de Zomer Zonnewende, nogmaals de Herinnerings Sleutels willen doorlezen, zijn deze beschikbaar in een Word-document dat kan worden gedownload via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Doc/Herinnerings_Sleutels.doc

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER.

De meditatiedatum - en tijd zijn: 21 juni om 01:09 uur in Nederland en Centraal-Europa. Als je op een andere locatie bent kun je de exacte tijd bekijken op: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=20&month=06&year=2012&hour=23&min=09&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen - specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de zonnewende in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en zonnewende.Voorbereiden op nog een moment van Collectieve Gelukzaligheid


Stel je even een moment voor wat een potentieel er is wanneer duizenden en duizenden zielen op elkaar afgestemd zijn, voorbij de illusies van materie en tijd, die als Een, gelijk stralende sterren, krachtige energieën en gedachten van Liefde, Licht, Vrede, Harmonie, Compassie, Vergeving, Vriendelijkheid, Genade, Heling, Vreugde en Gelukzaligheid uitstralen. Woorden kunnen slechts zinspelen op wat er daadwerkelijk gebeurt op zulke magische momenten.

Wanneer we een bepaald niveau van Liefde uitstralen bereiken en voelen dat we allemaal verbonden zijn door de krachtige kosmische vortex van Licht, die ons gebruikt als kanalen om een hoger niveau van Liefde op Aarde te verankeren en koesteren, kunnen we direct onze aandacht richten op andere zielen waarvan we weten dat ze op hetzelfde moment met ons mediteren, en telepathisch de Liefde uiten die we voor hen voelen terwijl we de hart tot hart verbindingen voelen die ons allemaal verbindt tot Een.

We kunnen eveneens onze gedachten openen naar de spirituele toevloed van inzicht en leiding die binnenstroomt, terwijl we de vibraties van Vrede, Genezing en Liefde die uit ons stromen als een duizelingwekkende straal vanuit het centrum van ons Wezen, over de hele wereld doen uitstralen - Een met de ontelbare andere Wezens en toch uniek in dit hele universum. Een Machtige Aanwezigheid kan gevoeld worden wanneer Liefde ons doordringt, ons Een makend met deze onuitsprekelijke Werkelijkheid die menselijke woorden slechts kan vervormen en verkeerd uitleggen.

De tintelende energieen die in deze momenten van absolute Eenheid gevoeld worden kunnen worden omschreven als vloeiende kristallen van Gelukzaligheid, sprankelende uitbarstingen van Luister, spetterende fonteinen van Licht. De Aanwezigheid die in ons huist tijdens zulke momenten van collectieve Gelukzaligheid kan dan onthullen Wie We Werkelijk Zijn. Het gevoel van vervulling, vreugde en extase die gevoeld wordt geeft een nieuw en volkomen andere betekenis aan ons bestaan ,als we dichter bij het moment komen wanneer we klaar zullen zijn om de Suprème Openbaring te ontvangen en binnen te gaan in hetheilgdom van Oneindige Gelukzaligheid.

Mogen wij allen van Binnenuit uitreiken naar het Toppunt van Liefde dat de uiteindelijke Bestemming is van onze Kosmische Reis…Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt de volgende stappen ontvangen van deze cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, kunt u een e-mail sturen naar: globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp: "Ik wil andere stappen te ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD.