Bookmark and Share


Please note that an audio recording for a special 30 minute guided meditation is available in English, French and Portuguese for this global meditation. You may access this material through the links provided at the top of http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm
or directly at
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/SolsticeMedDec2014.htm
for the English versionWereldwijde Zonnewende Meditatie – 21 december 2014


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op zondag 21 december om 23:03 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden – 00:03 op maandag in Amsterdam), het precieze moment van de winterzonnewende op het noordelijk halfrond en de zomerzonnewende op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 21 decembre aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels...

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 3 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Zonnewende Meditatie om 23:03 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén Zijn


Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.

Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.


Het Gouden Pad van Licht - Overwegingen


Sinds onze geboorte, zijn veel van onze ervaringen als individu die van afscheiding, eenzaamheid en een gevoel van verloren zijn in een buitenlandse realiteit, ver weg van de Ene Realiteit waar wij allemaal vandaan komen… de Goddelijke Bron van Liefde.

Veel van het leven op Aarde is vervelend, geef het maar toe. Ondanks een paar toevallige momenten van pure gelukzaligheid, specifiek voor hen die hun weg terugvinden naar de Bron, bestaat veel van ons dagelijks leven uit vervelende karweitjes en nooit eindigende eisen, uitdagingen en zelfs beproevingen die de grenzen van onze mogelijkheden testen om te gaan met het leven en er het beste uit te halen. Wat het Gouden Pad van Licht ons aanbiedt is een middel via welk het opnieuw voeden naar het werkelijke centrum van ons dagelijkse bewustzijn, het gevoel van Eenheid dat elk moment van ons zielenbewustzijn verzadigt, wanneer het wordt vrijgelaten uit de vaak moeilijke kwellingen van het fysieke leven in een menselijk lichaam op een planeet, ergens in de oneindige uitgestrektheid van dit universum.

Wij zijn zielen die een fysieke ervaring hebben. Wij zijn de kristallen vonk van oneindige schoonheid, pracht en stralende, glanzende Liefde, een rechtstreekse uitstraling van de Schepper Bron van Alles Dat Is. Diep communiceren, intiem, trillend in een sprankelende uitstraling van Liefde met onze andere zielenmetgezellen in deze heilige reis op het Gouden Pad van Licht, is om de kern te worden van ons bestaan en ons ticket naar hemelse gelukzaligheid en hyperdimensionale ascentie.

Om dit doel te bereiken, worden de volgende overwegingen aangeboden…

Ten eerste, het draait allemaal om Liefde. Liefde in het begin en aan het einde, de alfa en de omega, de alles omringende navolging, het doel en de Realiteit waaraan wij moeten voldoen, die wij moeten ademen, uitdrukken/manifesteren/zijn op elk moment van ons leven. Wij kunnen tot op heden bedacht hebben dat wij een behoorlijk opmerkelijk niveau van expressie van deze Oerkracht bereikt hadden, maar wij hebben nog niets gezien… Wij hebben misschien het gevoel in onze momenten van Genade dat wij opgebruikt waren door alle Liefde die wij menselijkerwijs door ons schip in dit fysieke rijk kunnen laten vloeien, maar het was maar ons eerste stapje op het pad. De overstijging van dat wat transparant wordt via onze deelname als Dienaren van Gods Wil en Vereende Uitdrukkingen van Zijn Omniversele Aanwezigheid zal alles overtreffen – ver – zelfs onze stoutste dromen. En dit is alleen het Begin…

Ten tweede, wij moeten geen enkele grens aanbrengen op wat wij mede kunnen bedenken, manifesteren en bereiken. Het belangrijke woord hier is mede… Wij leven samen met elkaar en met het gehele universum, wat betekent dat wij op zo’n ingewikkelde manier met iedereen en alles verbonden zijn, dat datgene dat ons beweegt een direct effect heeft op de rest. Alles dat wij samen ervaren zal een directe resonantie veroorzaken in het gehele web van Licht, Leven en Liefde dat Alles Dat Is als Eén verbindt. Omdat wij instrumenten zijn van de Goddelijke Wil, is het niet aan ons, vanuit een individueel perspectief, om te beslissen wat mogelijk is en wat niet. Het moment dat wij werkelijk onze wil uitlijnen met de grootse Stroom van Goddelijke Wil, worden wij gedragen door een golf van Gelukzaligheid die uiteindelijk alle tegenslagen zal overwinnen omdat het weg zal smelten, in ons en om ons heen, wat niet in lijn is met de Goddelijke Essentie van Liefde in alles. Dit gaat verder dan de macht van geloof of zelfs hoop omdat deze nog steeds gebaseerd zijn op één geloof of het hebben van vertrouwen in Iets Anders. Er is geen Iets Anders buiten ons. Wij zijn HET… Wij zijn God… Wij zijn Schepper Bron, vanaf het eerste moment dat wij niet meer bedrogen worden door de illusie over onze afscheiding van Alles Dat Is. Dus geen grenzen meer stellen in de context dat dit Gouden Pad van Licht gaat over leren van elkaar en elkaar ondersteunen en elkaar herinneren aan Wie… Wij… Zijn…

Ten derde, onze rol als de eerste zielen die als Eén op het Gouden Pad van Licht zouden lopen is om het model te zijn/worden, het resonantieveld van gecentreerde perfectie in Eenheid met God/Schepper Bron waarmee alle andere aan de Aarde gebonden zielen die dit pad vanaf Nu zullen bewandelen in het Ominversele Continuüm zich zullen verbinden, zich op zullen afstellen en zullen integreren in hun eigen leven en continue bewustzijn voor Wie Wij Zijn als Eén met Alles Dat Is. Om dit vibratiemodel te zijn/worden, werkend als een krachtige magneet en geleidende kracht voor alle andere reizende zielen op het Pad, is de sleutel om het op te lossen, eerst terwijl je in een diepe synchronistische meditatie met alles en op elk wakkere moment van je leven, de illusie van afscheiding, en voeden, door gefocuste overgave aan de Aanwezigheid van God/Schepper Bron, het gevoel van omniversele eenheid, om daarmee te vibreren met Eén met Alles Dat Is. Hiermee zullen wij een ander anker bereiken in het veld van het menselijk bestaan op Aarde – en verder – het vibrationele model en sublieme Realiteit van Wie Wijn Zijn, het daarmee steeds gemakkelijker makend voor andere zielen om deel te nemen aan dit feest van goddelijke gelukzalige uitstraling en oneindige Liefde.


Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord – zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de zonnewende in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage.

Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Zonnewende Meditatie is gearchiveerd op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/ZonnewendeMeditatieDec2014.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/SolsticeMedDec2014.htm (With access to an audio recording)

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD