Bookmark and Share

23 september 2010 - Meditatie voor de Herfst-Equinox

Vierde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de vierde stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn. De vierde sleutel wordt hierna aangeboden.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Dan, startend op het exacte moment dat de Aarde op de piek van haar zomerzonnewende cyclus is, om on September 23, at 03:09 UT (voor Nederland 05.09 uur), spreek je vanuit het hart van je ziel de volgende tweede Herinneringssleutel...

Ik ben Harmonie


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Vrede werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende beschrijving aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Zoals al het andere in de natuur waar de aangeboren balans van alle dingen nog steeds heerst, is er een deel van mij dat altijd perfect in balans gebleven is, gevoed door de ondoorgrondelijke vrede van mijn oorsprong en het Licht van Liefde dat eeuwig via mij schijnt. Net als een grote symfonie van harmonieus vermengde klanken en ritmen, is de Kracht die in en via mij gedijt dezelfde Universele Kracht die uiteindelijk alles dat bestaat in alle dimensies in balans en harmonieuze synchroniciteit brengt. Ik ben een prefect uitgebalanceerde uitdrukking van de muziek van Leven die via mij wordt gespeeld. Net zoals die gespeeld wordt via al het andere, door de Omniversele Dirigent die de perfecte score schreef die alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, bewust of onbewust, speelt, omdat anders niets van dit alles zou bestaan. Ik besteed elk moment van mijn bewuste bestaan aan het verder uitdrukken van de aangeboren balans van de perfecte Harmonie die Ik Ben.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.

* * * * * * *


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.De Nederlands versie van deze Meditatie voor Herfst-Equinox: Vierde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditatieszal geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/Sept232010Meditatie.htm

De Engelse versie van deze September Equinox Meditation: Fourth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations zal geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Sept232010Meditation.htm

Let ook op dat andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze herfst-equinox 2010 (op het noordelijk halfrond)/winterzonnewende (op het zuidelijk halfrond) om 03:09 uur Universele Tijd (voor Nederland 05.09 uur) 23 september 2010, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=23&month=09&year=2010&hour=03&min=09&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.Om het belang van de lente/herfst equinoxen in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst equinoxe.

Voor meer informatie over de equinoxen en zonnewendes, bezoek http://www.nmm.ac.uk/explore/astronomy-and-time/time-facts/equinoxes-and-solstices
Het Gouden Pad van Licht – Het Pad van de Ziel


Het proberen te beschrijven en uit te leggen wat dit nieuwe spirituele pad is, kan vergeleken worden met het beschrijven van een totaal andere realiteit, gebruik makend van een nieuwe taal die gebaseerd is op een geheel nieuwe set concepten die nog steeds te buitenaards zijn voor de meeste mensen vandaag de dag – het is als het proberen te beschrijven van een tv aan Bosjesmannen die geïsoleerd in de jungle leven, nog niet aangetast door de moderne beschaving. Er zijn een paar overbruggingen nodig om de nieuwsgierige geest naar dit nieuwe buitenlandse en toch vreemd bekend aandoende land aan de andere kant van de Rivier van Geheugenverlies te brengen, die genoemd is naar het geheugenstoornis proces waar wij allemaal doorheen gaan als wij komen van de Andere Kant om een nieuw leven te ervaren in een fysiek lichaam, hier op Aarde of ergens anders in dit universum.

Het eerste concept dat begrepen moet worden en het bereiken van de essentiële staat van de geest om gefocust te blijven, is de simpele notie van het denken en actie te ondernemen als een ziel. Onze cultuur heeft ons over het algemeen genomen geconditioneerd om over onszelf te denken als mensen, die gedachten vormen via ons brein en emoties voelen via ons hart. Bijna alles in dit definiërende concept van wie wij zijn is gebaseerd op onze fysieke lichamen, en bijna niets ervan is gebaseerd op het onzichtbare, subtiele en toch absoluut centrale aspect van wie wij werkelijk zijn, en dat is vooral: zielen.

Wij krijgen maar zelden kansen om deze realiteit te onderzoeken, voelen en waarderen, en om in onze geest een perceptie te vormen die is gebaseerd op het werkelijke ervaren van onszelf als ziel. Probeer te denken aan die tijden in je leven wanneer dit onderliggende, bijna nooit genoemde en toch fundamentele perspectief dat ieder van ons een ziel is, voor een paar vluchtige momenten voorrang heeft genomen in onze gedachten over de alles verslindende eisen van fysieke “realiteit”… Wat schiet je dan te binnen? Wanneer geliefden overlijden, heb je hun aanwezigheid misschien gevoeld in hun geestenvorm, of met hen gesproken en jouw gevoelens van Liefde uitgesproken en gezegd hoe zeer je hen mist. Of wanneer je de geboorte van een baby verwachtte, heb je misschien zijn of haar ziel gevoeld die bij je zweefde en je afgevraagd wat voor soort wezen hij of zij zou worden als ze opgroeiden. Maar los van die speciale momenten in het leven, is het waarschijnlijk dat je zelden veel aandacht besteed aan de ziel die via jou een fysiek bestaan heeft… de ziel is jouw ware onsterfelijke zelf… de ziel die, uiteindelijk, degene is die eigenlijk voelt en denkt via jouw hart en brein.

Het essentiële doel van het Gouden Pad van Licht is het zo veel mogelijk zielen mogelijk te maken van zichzelf te ervaren wie zij werkelijk zijn, terwijl zij leven in een fysiek bestaan, en om hen te helpen deze ervaring zo vervullend en zo prachtig te maken dat zij geleidelijk aan hun voorbijgaand menselijk personage kunnen afschudden en leren zichzelf permanent te ervaren, zich te voelen als en de pure geestenenergie te zijn, die zij altijd geweest zijn en die zij altijd zullen blijven.

Als meer en meer zielen zich volledig bewust worden van de oneindige grote creatieve macht die nu nog in hen slaapt, omdat zij zichzelf zien en voelen als maar het zijn van hun sterfelijke lichamen van vlees, bloed en botten, wordt er verwacht dat het gehele rijk van bestaan dat bekend is als planeet Aarde grondig getransformeerd naar een nieuw Eden waar de levende straling van Wie Wij Werkelijk Zijn zal opkomen en weer zal schijnen, ons daarmee een absoluut magische spirituele evolutie brengend die voor altijd het gezicht van deze wereld zal veranderen. Om een bekend beeld te gebruiken, als zij eenmaal hun ware spirituele afkomst hebben herinnerd, zullen de zonen en dochters van de Ene in Alles deze planeet wederom genade brengen met hun aanwezigheid en hun oude droom van het leven in Vrede, Liefde en Harmonie bereiken.

Moge Vrede, Liefde en Harmonie Overwinnen in Elk Hart.
Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focust ontvangen, evenals de andere seizoensovergang meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "I want to receive the Meditation Focuses in Dutch" (Ik wil de Meditatie Focust ontvangen in het Nederlands) (They are also available in English)

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD