Bookmark and ShareMeditatie Focus #215

Genezing van de kloof tussen de geslachten en het veiligstellen van onze gemeenschappelijke bestemming


Hallo!

Hier volgt de 215e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 4 (VIER) weken, startend op zondag 5 september 2010.

Genezing van de kloof tussen de geslachten en het veiligstellen van onze gemeenschappelijke bestemming

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze Meditatie Focus

Er is een inspirerende video gemaakt door Fada San fadasan@anjodeluz.com.br) met de Portugese versie van de Equinox Meditation: Fourth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations die kan worden bekeken op http://www.youtube.com/v/_Fmmk0OgydI?fs=1&hl=pt_PT - In aanvulling op de Portugese versie, zijn nu ook de Nederlandse, Franse, Spaanse en Letse versies van de Equinox Meditatie beschikbaar. De Nederlandse, Portugese en Spaanse versies van deze 215e Meditatie Focus zullen in de komende week beschikbaar zijn.

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN

Ook aanbevolen:

De Verandering van Tijdperken Serie #9: De Dag des Oordeels vs De Dag der Bloei (20 juli 2010, in het Engels)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/ShiftAges9.htm

Het Moment van de Waarheid Serie #22: Actief en Verantwoordelijk (4 augustus 2010, in het Engels)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/MomentTruth22.htm

De Ongemakkelijke Waarheid Serie #5: Extreme EXTREMEN! (25 augustus 2010, in het Engels)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/InconvenientTruths5.htm

1) SAMENVATTING

We kwamen hier op dit kritieke moment in Aarde’s tijd continuüm om een van de meest ingrijpende gebeurtenissen deze planeet ooit gekend heeft te ervaren en er actief aan deel te nemen. Wij kwamen hier om te helpen bij de bevalling van een nieuw tijdperk van universele Liefde, Licht en Vrede omdat dit gehele veld van bestaan verschuift naar een hoger dimensioneel octaaf van manifestatie en uitdrukking van Alles Wat Wij Zijn. Een onderdeel van onze gezamenlijke missie is het assisteren bij het verankeren van de balans die nodig is tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten van dit op dualiteit gebaseerde rijk, om de verschuiving naar het voorheen genoemde hogere octaaf mogelijk te maken. In de loop van de recente geschiedenis van de Aarde, verspreid over de laatste duizenden jaren, is er een toenemend gebrek aan evenwicht gesignaleerd omdat de dominantie van de mannelijke energie de balans sterk gekanteld heeft, weg van de vrouwelijke energie. Dit heeft geresulteerd in een patriarchale cultuur die, tot op de dag van vandaag, verantwoordelijk is voor het ongelooflijk afschuwelijke geweld dat al het leven op Aarde, en voornamelijk vrouwen, hebben moeten verduren. De voorbeelden van de volstrekte minachting van mannen voor de heiligheid van het leven en voor de Moeders, echtgenotes en meisjes die men hen samenleven en die uiteindelijk al het leven op Aarde baren, zullen het nieuws vullen over de gehele Aarde. Bijna elke oorlog en elke daad van ontheiliging en vernietiging van het Web van Leven kan teruggevoerd worden naar deze patriarchale cultuur die de onevenwichtigheid in de meeste mensen tussen die twee gefundeerde polariteiten heeft gebaard en bestendigd.

Nu, dankzij de voortdurende instroom van zeer krachtige universele Lichtgevulde energieën, is die onevenwichtigheid voor een groot deel gecorrigeerd in vele delen van de wereld, en de positieve genezingsinvloed wordt nu gevoeld in zelfs de meest onderdrukte patriarchale culturen die nog steeds bestaan – maar niet lang meer. Als agenten van spirituele verandering en instrumenten van de Hogere Wil en Wijsheid van de Schepper bron, worden wij nu geroepen om een meer directe en actieve rol in het katalyseren van deze wereldwijde heling van de kloof van de geslachten. Deze kloof is al zo lang de belichaming van de ergste uitwassen van een openlijk mannelijke polariteit in wereldzaken en in de privélevens van elke mens. Niemand is onaangedaan gebleven door de dissonantie die gecreëerd werd door deze polaire onevenwichtigheid, en iedereen draagt de littekens die achtergelaten zijn door de psychische blauwe plekken en soms zelfs het psychische geweld dat ze heeft veroorzaakt. Als houders van de energetische patronen waaruit de snel evoluerende nieuwe planetaire gemeenschap nu wordt gevormd, hebben wij de mogelijkheid om samen een krachtige golf van gebalanceerde synchroniciteit te genereren die zich snel zal uitbreiden door de psychologische opmaak van de mens. Dit om de noodzakelijke corrigerende herbalancering in elke levende ziel te ontbranden, startend met ons allemaal, om ervoor te zorgen dat alle cellen in het wereldwijde lichaam van de mensen, een vitaal orgaan in Gaia’s eigen lichaam, meer en meer te resoneren en meer spontaan met de hogere dimensionale vibraties van Liefde en Licht reageren die continu jullie planeet doordringen en elke cel van jullie lichamen.

Haal alsjeblieft je voordeel uit de wereldwijd gesynchroniseerde meditaties de komende vier zondagen om Jezelf aan te bieden als een instrument in de genezende handen van de God/Schepper bron voor het neerdalen van de wereldwijde genezing die aan de gang is en daarmee een veilig en duidelijk pad te banen voor ons gezamenlijk lot. Het lot om de plannen te ontvouwen richting de voltooiing van dat wat al bestaat in het Levenslange Continuüm dat voor ons ligt, en de visie te behouden van een verjongde planeet, vol met talloze soorten en gezegend met de aanwezigheid van volledig ontwaakte en perfect uitgebalanceerde zielen wier enige doel voortaan zal zijn om te leven als Een met de Schepper Bron, haar Omniversele Wil voor het Goed te dienen en om Alles Te Zijn Wat Wij Zijn, voor het Hoogste Goed van Allen als Een.


Deze hele Meditatie Focus is voor u gearchiveerd op: http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/MeditatieFocus215.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:
Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.

"Het meest tragische facet van de val van de Mensheid uit de Gratie is dat toen wij onze gedachten, woorden, gevoelens en acties gingen gebruiken om patronen van imperfectie te creëren die resulteerden in pijn en lijden, wij onze Hartchakra’s sloten zodat we de pijn niet zo intens zouden voelen. Deze verschrikkelijke gebeurtenis blokkeerde het portaal waardoor de Goddelijke Liefde van onze Moeder God, de Heilige Geest, op het psychologische niveau binnenkwam. Deze gebeurtenis forceerde onze Moeder God om haar liefde terug te trekken tot een enkele druppel van haar oorspronkelijke invloed in ons leven. Deze onevenwichtigheid veroorzaakte de rechterhelft van onze hersenen tot atrofie, die op haar beurt onze spirituele hersencentra deactiveerde en onze Kruinchakra’s sloot. Wij verloren Christus Bewustzijn en het besef dat wij Hemelse Zonen en Dochters van God zijn. Wij verloren ook het besef van onze Moeder God. In onze wanhoop hielden wij vast aan een verwrongen perceptie van de Heilige Geest. Wij wisten dat het de Heilige Trooster was en de Liefdesaard van God, maar omdat we niet langer de Waarheid kenden van het bestaan van onze Moeder God, dachten wij over de Heilige Geest als een mannelijk aspect van onze Vader God. Voor het eerst begonnen wij onze mannelijke macht te gebruiken zonder de balans van onze vrouwelijke liefde. Die veroorzaakte dat wij agressief werden, oorlogszuchtig en dominant als wij in mannelijke lichamen zaten, en het veroorzaakte dat wij onze macht onderdrukten door onszelf te laten onderdrukken en te laten domineren als wij in de vrouwelijke lichamen zaten. Wij kunnen de resultaten van deze extreme onevenwichtigheid tot op de dag van vandaag zien.

- Patricia Diane Cota-Robles – Uit The Wonder of it All - Part 1 of 2


"De Wet van Goddelijke Eenheid is de Universele Wet die jullie helpt de wereld te begrijpen waarin je leeft, alles is verbonden met elkaar. Wij, alles dat bestaat, het bekende en het onbekende, het zichtbare en onzichtbare, bestaan in een rijk of veld van goddelijke alwetendheid, de matrix, puur bewustzijn of universele gedachte-energie, soms ook bekend als de Levenskracht of God, en wij zijn daarmee één. Vanwege deze universele energieverbinding, beïnvloeden al jullie gedachten, acties, woorden en geloofsovertuigingen jullie, anderen en het gehele universum. Deze effecten kunnen soms subtiel zijn, zoals de rimpels nadat je een steen in het water gegooid hebt. De rimpels die het verst verwijderd zijn de kleinste, maar niettemin is het water nog steeds, zelfs als het maar een beetje is, beroerd door hen."

- Renee Guenette – Uit The Law of Divine Oneness


"De Universele Wet van Vertrouwen maakt jullie, in termen van energie, bewust van het feit dat alles dat bestaan Eén is. Dit betekent dat je een verbinding met de Bron hebt, Alles Dat Is, God, of de Grotere Inlichtingen Organisatie die je dingen laten weten die je misschien niet had gezien, gehoord of waarover je gelezen zou kunnen hebben. Je hebt een directe link met het Alles. Wanneer je op iets hoopt, weet je onderbewust en intuïtief dat de dingen waar je op hoopt compleet zijn in het rijk van mogelijkheden. Je kunt erop vertrouwen dat deze dingen zich zullen manifesteren als je werkelijk gelooft en het weet dat het zo is, op een diep onderbewust niveau. Je begrijpt ook dat je wensen zich alleen manifesteren als zij voor het grotere goed zijn, dat betekent dat je begrijpt dat je niet noodzakelijkerwijs krijgt wat je wenst of wilt. Omdat alle dingen verbonden zijn, is wat goed voor jou is misschien niet het beste voor iedereen die betrokken is bij jouw bepaalde levensscenario. In het grote plan van de dingen, moet dat wat tevoorschijn komt het beste zijn voor iedereen, niet alleen voor jou. Levenslessen moeten door iedereen geleerd worden. Hoop betekent daarom geloven, vertrouwen, compleet geloof en vertrouwen hebben, en de verwachting dat dingen op een bepaalde manier gaan voor het grootste goed van alles.

- Renee Guenette – Uit The Law of Faith
2. MEDITATIETIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT), voor Nederland 18.00 uur, of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijd alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse meditatie aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Startdatum is 5 september, in Nederland om 18.00 uur. Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=05&month=09&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0
3. MEER INFORMATIE MET BETREKKING TOT DEZE MEDITATIE FOCUS

To read the rest in English, please go at http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus215.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focust ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focust ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD