Bookmark and ShareMeditatie Focus #213

Probeer Te Begrupen Wie Wij Werkelijk Zijn


Hallo!

Hier volgt de 213e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 4 weken, startend op zondag 13 juni 2010.

PROBEER TE BEGRIJPEN WIE WIJ WERKELIJK ZIJN

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze Meditatie Focus

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN

ZOMERZONNEWENDE MEDITATIE HERINNERING – Nog maar 8 dagen tot de Derde Stap naar 21 december 2012 – De volgende vertalingen zijn nu beschikbaar…

Solstice Meditation: Third Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/June212010Meditation.htm
(Webposted on May 22, 2010 for the June 21, 2010 global meditation - PLEASE HELP NETWORK THIS...)

Méditation du solstice : Troisième étape dans un cycle de 12 méditations mondiales synchronisées
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Meditation21juin2010.htm
(French version - Diffusée le 10 juin 2010 - SVP AIDEZ À FAIRE CIRCULER)

Meditatie voor de Zomerzonnewende: Derde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/Juni212010Meditatie.htm
(Nederlandse versie gepost op het web op 22 mei 2010)

Meditação do Solstício: Terceiro Passo de um Ciclo de 12 Meditações Globalmente Sincronizadas
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Meditacao21Junho2010.html
(Portuguese version webposted on May 22, 2010)

Meditación de Solsticio: Tercera Paso en un Ciclo de 12 Meditaciones Globalmente Sincronizadas
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/21Junio2010Meditacion.htm
(Spanish version webposted on May 24, 2010)

Meditazione per il Solstizio: Terzo Passo in un Ciclo di 12 Meditazioni Globalmente Sincronizzate
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/21giugno2010Meditazione.htm
(Italian version webposted on June 10, 2010)

The Latvian version is available as a Word document HERE

Een uitgebreide lijst met alle Zonnewende meditaties die door diverse groepen zijn uitgegeven vind je op: http://www.souledout.org/nightsky/summersolstice/summersolstice.html#gm

De volgende informatie, die in bovenstaande link wordt gegeven, zou interessant kunnen zijn voor sommigen…

Elk jaar, net voor de zomerzonnewende, vraagt Star Gazer iedereen om het opkomen van onze eigen ster, De Zon, te vieren. Dit omdat de meeste mensen nooit werkelijk een zonsopkomst ervaren. Je wordt uitgedaagd om op te staan voordat de ochtendschemer begint, om de effecten van de zonsopkomst op alles om je heen te zien. Sta ongeveer 15 minuten voordat de zon opkomt op, als het buiten nog donker is. Het is niet de Zon zelf die je gaat observeren, maar de effecten van de zonsopkomst op alles om je heen wanneer de nacht langzaam overgaat in de dag. Het beste is om naar buiten te gaan, maar als dit niet kan ga je bij een open raam zitten. Dan nu de regels, die absoluut essentieel zijn: geen radio, geen televisie, geen normale ochtendroutine. Alle afleidingen moeten worden verwijderd. Ga simpelweg stil binnen of buiten zitten en wanneer je ziet dat de lucht langzaam licht begint te worden, kijk dan, luister, en voel wat er om je heen gebeurt. Kijk naar de wisselwerking van licht, kleur en schaduw. Luister naar de verschillende geluiden van onze wereld en haar schepselen die wakker worden. Voel de verandering van de wind, van de temperatuur en zo veel meer wanneer de nacht langzaam overgaat in de dag. Houd alle subtiele veranderingen in de gaten die je opmerkt en schrijf je observaties op of spreek ze in op een taperecorder. Kijk of luister dan een paar dagen later naar je observaties… als je dit nog nooit gedaan hebt zal dit een geweldige verrassing voor je zijn… het ervaren van de effecten van een zonsopkomst waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen en waarbij je volledige aandacht gericht is op een van de meest prachtige ervaringen die deze planeet je kan bieden… je zult verbaasd zijn over wat een zonsopkomst boven een kleine planeet voor je kan doen.

Kijk hier voor de Huidige en Voortgaande Wereldwijde Meditaties

Ook aanbevolen...

Het Moment van de Waarheid Serie nr. 21: Verdomd Petroleum en veel, VEEL MEER! (20 mei 2010)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/MomentTruth21.htm
1) SAMENVATTING

Vaak, wanneer wij nadenken over de oorsprong van ons bestaan als een ziel, is onze eerste, cultureel ingebedde, neiging om het toe te schrijven aan een externe macht of entiteit, een ontlichaamde, verre Universele Aanwezigheid die velen in de Westerse Wereld God noemen of de Schepper. Zelden zo niet nooit, is er bij ons een bewuste realisatie dat er geen onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Schepper van Alles en alles dat is gecreëerd – kortom, tussen God en ons. In wezen, zijn wij een levende, vleselijke uiting en manifestatie van die werkelijke Universele Macht, een concept dat velen van ons heden ten dage tamelijk goed begrijpen, en toch lijkt het alsof wij dit conceptuele begrip meestal niet kunnen of willen vertalen tot een diep gevoelde ervaring van wat het is Dat Wij Zijn. Er lijkt altijd een soort sluier te blijven – en in de meeste gevallen, een onoverbrugbare kloof – die het ons belet om dit simpele, onweerlegbare feit volledig te integreren. Deze diepgaande breuk tussen onze werkelijke aard en de perceptie die wij van onszelf hebben wordt vaak aangeduid als de illusie van de scheiding, die in sommige culturen ook wel wordt aangeduid als “maya”, de allesomvattende, hardnekkige illusie die veroorzaakt wordt door het fenomenale Universum van de ervaren dualiteit.

Als onderdeel van ons ontwakingsproces naar Wie Wij Werkelijk Zijn dat al vele tijdperken lang duurt, komen wij nu op een punt waarop het van groot belang is dat wij de doelbewuste sprong maken naar deze diepere realiteit over onszelf die wij al zo veel levens ontwijken. Het is inderdaad alleen mogelijk via de toegang tot de perfect voelende Kennis die voorbij komt met dit volledig geïntegreerde gevoel van Bewustzijn van Wie Wij Zijn als Eén met Alles Dat Is, dat wij onze weg kunnen terugvinden naar de Bron en, meest belangrijk, de oneindigheid kunnen ervaren, omnipotente Liefde van de Bron, en kunnen dienen als een heilig kanaliserend instrument van Zijn Wil om het ochtendgloren van een nieuw Gouden Tijdperk op deze bol van Leven die wij Aarde noemen mogelijk te maken. Door werkelijk onze Ware Goddelijke Aard te begrijpen, kunnen wij in onszelf en elke andere verschijningsvorm van de Ene Bron de herkenning loskrijgen van wat er werkelijk op het spel staat nu, en daarmee de vele diepgaande veranderingen laten gebeuren die noodzakelijk zijn om deze wereld en al haar inwoners voorwaarts te brengen naar een nog meer harmonieus resonerende manifestatie van de Wil van het Licht, Leven en Liefde in alles dat ons van binnen en alles om ons heen doordringt.

Voor dit doel, word je hierbij aangemoedigd om jouw momenten van diepe meditatie te wijden, vooral elke zondag in synchroniciteit met de zielengemeenschap en met alle deelnemende zielen van jullie bestaansvlak en van alle anderen, aan het binnengaan van het diepste, puurste innerlijke heiligdom van je zielengevoel en om de sluizen te openen van absolute, onvoorwaardelijke, universele Liefde die voortkomt uit de ware Bron van je hele wezen, en door dat te doen en zijn, om alle overgebleven misvattingen weg te smelten die je nog steeds kunnen hinderen om in jezelf de volledige realisatie van en integratie met het Omniversele Wezen van Liefde te vinden die je werkelijk bent. Het simpelweg willen zijn van de stralende Bron van Licht, Leven en Liefde die je Bent, en het laten groeien tot haar volledige manifestatie van de daaruit volgende uitstroom van Liefde die onmiddellijk naar voren zal komen voor het Hoogste Goed van Iedereen als Eén.


Deze hele Meditatie Focus is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/MeditatieFocus213.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen...

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.
"Meegaan met de Stroom is de transcendentie van tijd en ruimte en waardoor het leven vóór jou kan opstijgen in het HIER en NU. Niets is gepland in de Stroom, want dat zou een "verleden" vereisen. Niets zal hierna gebeuren, want dat zou een "toekomst” inhouden. Binnen de Stroom is er alleen HIER, alleen maar NU.
Als je door de cycli van het leven Stroomt, IS de werkelijkheid er eenvoudigweg en de Wens wordt vrijgegeven ter wille van Bestemming. Echter, binnen de Stroom, is Bestemming onbekend. Alles wat je weet is dat wanneer je in de Stroom blijft, de Bestemming zich zelf zal onthullen op ieder moment. Soms is Bestemming een lichtflits die je grootste creativiteit ontbrandt. Soms is Bestemming het herinneren op je veranda te blijven zitten en naar de lucht te kijken. Bestemming is een moment van besef dat de Cyclus is teruggebracht naar je ZELF!

- Uit FLOWING THROUGH CYCLES


"Eén Zijn is een instrument zijn van het Omniversele Wezen… Eén Zijn is het mogelijk maken voor de Omniversele Aanwezigheid om in het Hart van ons Wezen te zijn om ons constant te herinneren Aan Wie Wij Zijn… Eén Zijn is het samensmelten van ons kleine, nietige, niet-significante egozelf met de kookketel van Stralende Liefde in het centrum van zijn Aanwezigheid, en je verheugen in de adembenemende schoonheid van Alles Dat Is binnen in ons en om ons heen… Het is naar Jezelf terug lachen via de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken, zeggen ik Houd Van Jou … Het is weten, voelen, waarnemen van het Omniversele Wezen binnenin ons en om ons heen, aanraken, strelen, Jezelf omarmen via alles dat om jou heen bestaat… Door de aanraking van het gras… de streling van de wind… en de omhelzing van troostende zonnestralen… Het stroomt door alles in de Natuur als een druppel vreugdevol water in de oceaan van de gracieuze schoonheid… Het is een fusie met andere geliefde zielen en herkennen, echoën, zegenen van Jezelf in een vloeiende dans van pure energie.

- Uit Meditation Focus #208: Flowing from Duality to Oneality


"Visualiseer jezelf onder een douche van een violette straal. Zie het als “vlam druppels” die de huid strelen, haar poriën penetreren, in het zenuwsysteem, de aderen, de bloedbaan, het merg van je beenderen, geabsorbeerd in de neergestreken kern van elke cel. De violette vlam maakt wakker en ontvonkt ons goddelijke bewustzijn, en zelfmeesterschap. Voel het wanneer het alle losmaakt dat jij nodig hebt als Wezen van Licht in menselijke vorm en wanneer het de dichtheid omzet die de stroom van Goddelijke Liefde vertraagt van jouw Ik BEN-Goddelijke Aanwezigheid naar jouw menselijke zelf. Je kunt ook een oneindige spiraal visualiseren waarin dit violette licht jouw in zijn omhelzing vasthoudt en waarna, uiteindelijk, ook jij een bewegende spiraal Violet Licht wordt. Kies bewegen-verschuiven eens en voor altijd uit het oude bewustzijn van kleinheid, angst, gebrek en armoede in al haar vele en lastige facetten tot een uitbreidend bewustzijn van Grootheid, Overvloed, Schoonheid en Volmaakte Vreugde. Jij bent een oneindig Wezen van de Violette Vlam. Je bent een brandende vlam, pulserend, bewegend in een prachtige zee van violet licht.”

- Lou Bognon (12 juni 2010)


"Van het kleinste deeltje tot de sterrenstelsel spiralen, het subatomische tot het universele, een matrix van elektromagnetische circuits verbindt en bekrachtigt manifeste creaties en één samengesteld lichaam van harmonische resonantie. Ons bloed bevat dezelfde goddelijke essentie en moleculaire chemie als de rivieren die naar de zee toe stromen, onze beenderen zijn gemaakt van dezelfde elementale componenten als de oude stenen monolieten die in stilte het verstrijken van de tijden bekijken. Wij wisselen continu een datastroom van Bronintelligentie uit met het lichaam van de Aarde en elke vorm van leven in haar omhelzing. Elke nuance van hemelse verspreiding in ons zonnestelsel beïnvloed ons individuele en collectieve bewustzijnsveld, zoals circuits van elektromagnetische uitwisseling ons samenbinden als één levende oceaan van psycho-sensorische medescheppende tijd-ruimte coördinaten binnen het samengestelde veld.”

- Uitreksel uit het transcript of Template DVD Intro, Part 1 door Juliet Carter, september 2008 – ook beschikbaar in deze wonderbaarlijke YouTube video


"Het Universum houdt van ons met een resonerende en ouderlijke zorg. Meer dan dat, het Universum houdt (natuurlijk) van zichzelf, en door de evolutie en optelling van biologische informatie, verkent het haar potentieel om te weten, ervaren en zichzelf te waarderen. Deze zelfverkenning via biologische informatieopbouw komt samen in de Homo Sapiens. De Grand Canyon vraagt de natuur om haar te creëren maar aan de mensheid om het te waarderen. Onze gevoeligheid voor de schoonheid van de natuur is niets minder dan het narcisme van de Kosmos. Onze natuurlijke functie is om de Kosmos lief te hebben, te waarderen, te verkennen en te begrijpen, inclusief onszelf, omdat in zekere zin (zoals de ouderen begrepen), wij een miniatuur versie van het Universum zijn. De Kosmos heeft ons voor zichzelf geschapen, als een manier om zichzelf te leren kennen. Het is daarom onze natuurlijke rol om de Kosmos lief te hebben en geliefd te worden door de Kosmos. Dit is het rationele voor liefde in de wereld."

- John A. Gowan – Uit A Rationale for Love in the Cosmos


"Vele mensen met een bijna-dood-ervaring hebben geprobeerd God te beschrijven en het is duidelijk dat woorden zinloos zijn wanneer zij proberen compleet toereikend te zijn om te beschrijven wat God is. In feite is nu net de term God praktisch een zinloze term, als het al niet de meest zinloze term is omdat het door zo velen al zo lang misbruikt is. Met dit in gedachten zal ik proberen mijn eigen begrip van het concept dat God genoemd wordt te beschrijven. Stel je alle realiteit voor, alles dat bestaat, als een gigantische droom. Het is een droom waarbuiten niets bestaat. Deze droom is pure gedachte, emotie, daden en woorden. De droom is elke gebeurtenis die er ooit was, is en zal zijn. Sommige woorden die gebruikt zijn om deze droom te beschrijven zijn: (1) Als pure gedachte, deze droom is de Geest zelf. Het is Licht dat alle kennis bevat die er is. Het licht is waaruit alles bestaat. (2) Als pure emotie, deze droom is onvoorwaardelijke Liefde. Het is de kracht die alles samen houdt - de kracht achter elk atoom. (3) Als puur Wezen, deze droom is het Leven zelf. Het is gedachte die tot actie wordt aangezet – naar de fysieke en elke andere dimensie van de realiteit. De dromer leeft in de Geest met Verstand als de bouwer en alles (de droom) is het resultaat. Om exact te omschrijven wat of wie God is, is proberen het leven zelf te beschrijven – een onmogelijkheid. Het is onmogelijk om het ondoorgrondelijke te doorgronden. Woorden, door hun aard, zijn begrenzend. Als je eenmaal iets hebt gedefinieerd heb je er een grens op gezet.”

- Kevin Williams – Uit http://www.near-death.com/experiences/research21.html
2. MEDITATIETIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT), voor Nederland 18.00 uur, of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijdt alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse minuten aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Startdatum is 13 juni 2010, in Nederland om 18.00 uur. Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=13&month=06&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0
To read the rest in English, please go at http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus213.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focust ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focust ontvangen".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD