Bookmark and ShareMeditatie Focus #212

Ga Naar Hoger Gelegen Gronden


Hallo!

Hier volgt de 212e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 4 weken, startend op zondag 16 mei 2010.

GA NAAR HOGER GELEGEN GRONDEN

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze Meditatie Focus
4. Speciale Genezingswake voor Onze Planetaire Wateren

Ter informatie: de Evening Meditatie: Derde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijk Gesynchroniseerde Meditaties zal in de komende week worden uitgegeven.

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN

Ook aanbevolen...

Rising Phoenix Series #45: Tijd om een map te maken voor de weg naar een Groenere Toekomst (24 april 2010)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/RisingPhoenix45.htm

The Perfect Storm Series #19: Snel Zinken in Diepe Modder (12 mei 2010)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/PerfectStorm19.htm
1) SAMENVATTING

De Tijd Is Gekomen om alle zekerheden uit het verleden los te laten en om onszelf te openen voor de hogere roep die wij horen terwijl wij ondergedompeld zijn in diepe meditatie naar de sublieme realiteit van ons Goddelijke Zelf. Nu is de tijd gekomen om vrijelijk uit onze Hogere Zelven de leiding te laten stromen die ons de Weg zal laten zien naar het Beloofde Land van het nieuwe tijdperk van Licht en Liefde die het uiteindelijke doel is van al onze zielgedreven pogingen over de laatste paar jaar. Wij kunnen niet langer simpelweg stil blijven zitten en hopen dat onze huidige manier van leven, die gebaseerd is op de illusie van onze afscheiding van Alles Dat Is, voor altijd zal duren. Dat zal niet gebeuren. Hoewel er vele tekenen over de hele wereld verschijnen dat de verschillende onnatuurlijke systemen waarvan wij afhankelijk zijn voor ons dagelijkse voedsel en materiële comfort op de rand staan van instorten, en terwijl de rap versnellende ontrafeling van veel van Aardes systemen onverminderd doorgaan, worden ontelbare zielen geleid door een sterk gevoel van spirituele integriteit en hun eigen zelfgekozen missie, en zij werken continu aan de lancering en implementering van de veelzijdige oplossingen die het beste bruikbaar zijn om vele crises het hoofd te bieden.

Wij spelen allemaal een unieke en essentiële rol in het medecreëren van het nu onvermijdelijke Gouden Tijdperk van vredevol, harmonieus, liefdevol medebestaan met alle andere levensvormen op Aarde – inclusief die van onszelf. Wij hebben allemaal de noodzakelijke levenslessen gekregen als voorbereiding van wat wij hier kwamen doen. Wij hebben alle innerlijke bronnen die noodzakelijk zijn om succesvol de uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen. Alles wat wij moeten doen om een complete en permanente sprong in het diepe te maken, is ons Hogere Zelf de regie van ons leven te laten overnemen en te stoppen met het toestaan dat onze ego’s de complete controllerende kracht van ons bestaan zijn. Alles wat wij nu nodig hebben is hoop, volledig en onconditioneel, de wijze leiding van onze Zielen Zelven en om al onze weddenschappen rechtstreeks in te zetten op hun perfecte mogelijkheid om ons door de huidige uitdagingen te leiden, om de beste mogelijkheden voor de toekomst te voelen, elke stap op de weg, en om ons direct te leiden naar waar onze Universele Stamvader ons wil hebben. Alles wat wij nu nodig hebben is simpelweg Te Zijn Wie Wij Werkelijk Zijn.

Het is tijd om de oude programmering te laten gaan - specifiek de religieuze en culturele – waaronder het geldparadigma dat gebaseerd is op angst voor het gebrek er aan of op obsessief compulsieve inhaligheid. Het is ook tijd om je persoonlijke levensverhalen achter je te laten, zoals de verschillende rollen die wij in het leven spelen als ouders, op het werk of anderszins, om daarmee plaats te maken voor het ontluikende nieuwe Aardparadigma en het nieuwe Bewustzijn, die beide, in de eerste plaats, in onze gedachten beginnen en in onze harten en zielen. Ons doel is om minder en minder gefocust te zijn op ons ego/aardse personage en meer en meer gecentreerd in en reagerend op ons zielenbewustzijn te zijn. Wij zullen het universele gedachtenmodel van Godgecentreerdheid voeden en dit bewustzijnszaad zal snel in onszelf groeien en, via resonance op zielenniveau, in bijna alle andere zielen om ons heen en over de hele wereld. De kiem hiervan is al gezaaid in ons allemaal en nu is de tijd gekomen om deze moedwillig en gewillig te voeden totdat het bloeit met de dwingende kracht die is bedoeld om in ons leven te zijn en op Aarde in haar opkomende nieuwe dimensionale bouwmateriaal. Onze grondtoon vibratie basislijnen zullen Liefde, Compassie en Eenheid zijn, en het hoofdzakelijke pad, het Gouden Pad van Licht, om dit te bereiken is om je over te geven in een sierlijke verlating naar de Goddelijke Stroom van Universele Wil die constant door ons stroomt wanneer wij het Laten Zijn, hier en nu. Dit is zo ongeveer wat ‘je bewegen naar hogere gebieden’ betekent, symbolisch en actueel, en dit wordt de hoofdzakelijke focus van onze collectieve meditaties en momenten van diepe spirituele communie in de vier komende weken, voor het Hoogste Goed van Alles als Eén.


Deze hele Meditatie Focus is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/MeditatieFocus212.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.


"Ik ben een kind van het Licht – Ik houd van het Licht – Ik dien het Licht. Ik ben beschermd, verlicht, verzorgd en onderhouden door het Licht. Ik zegen het Licht! Ik ben de regerende liefde, wijsheid en macht met zijn intentievolle, intelligente activiteit, die vandaag werkt in elk ding waarover ik denk of dat ik doe. Ik beveel deze oneindige activiteit om plaats te vinden op elk moment van de dag en om de ondersteunende beschermer van mij te zijn, zodat ik beweeg, spreek, reageer, alleen in Goddelijke Orde!”

- Anoniem – Uit: dit artikel

"Leid ons oh Grote Liefde naar de Zegen van uw Goddelijke Gratie waar geen wonden, geen pijn of angst ooit voorkomen. Sta ons uw Goddelijke Zegen toe, zodat onze harten alles dat wij aanraken bestempelen, daarmee het Boek van Oneindig Leven schrijvend door zelf het nieuwe archetype van genezen zielen te leven, alleen onze Genezende Liefde te reflecteren, jullie Compassie en jullie Perfectie naar de wereld waarin wij ontwaakten en genazen, als Eén met U oh Grote Liefde!”

- Anoniem – Uit: dit artikel

"Ik weef mijn gaven, talenten, vaardigheden, kennis, macht, moed, compassie en liefde in het tapijt van het Goddelijke Plan voor de Nieuwe Aarde. Ik reageer op de Roep van mijn Hart, en ik ben God in Actie. Ik wijd mijn gedachten, woorden, gevoelens en acties aan de grootste kracht van goed die ik kan zijn op deze planeet. Ik maak elke dag een positief verschil. Door de focus van mijn aandacht, druk ik de volgende Goddelijke Waarheden uit: Ik BEN Eén met Alle Leven. Ik BEN Goddelijke Liefde. Ik BEN Oneindige Overvloed. Ik BEN de Harmonie van mijn ware Wezen. Ik BEN Zeer Gezond en Eeuwig Jeugdig. Ik BEN een Vredevragende Aanwezigheid. De acties die ik elke dag onderneem verbeteren mijn familie, mijn werk, mijn gemeenschap, mijn stad, mijn land en de wereld. Ik heb een Genezende Aanraking. Ik communiceer elke dag met mijn Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel. Via mijn gedachten, worden, acties en gevoelens Verander ik deze planeet in de Nieuwe Aarde. En zo is het.”

- Uit I AM AN INSTRUMENT OF GOD door Patricia Diane Cota-Robles
2. MEDITATIETIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT), voor Nederland 18.00 uur, of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijdt alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse minuten aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Startdatum is 16 mei, in Nederland om 18.00 uur. Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=16&month=05&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0
ONDERSTAANDE INFORMATIE WORDT NIET VERTAALD IN HET NEDERLANDS. Deze informatie is voor geïnteresseerden, maar niet noodzakelijk voor de meditatie. Vanwege (helaas) een gebrek aan tijd zal alleen de noodzakelijke info in het Nederlands vertaald worden.


To read the rest in English, please go at http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus212.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focusus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "I want to receive the Meditation Focuses".

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD