Bookmark and ShareMeditatie Focus #211

Kijk nu Vooruit Naar Onze Toekomst


Hallo!

Hier volgt de 211e Meditatie Focus die wordt aangeboden voor de komende 4 weken, startend op zondag 18 april 2010.

KIJK NU VOORUIT NAAR ONZE TOEKOMST

1. Samenvatting
2. Meditatietijden
3. Meer informatie met betrekking tot deze Meditatie Focus
4. Speciale Wereldwijde Liefdesdag Focus

BEDANKT VOOR JE HULP IN HET DOORSTUREN VAN DIT BERICHT NAAR ANDEREN

Ook aanbevolen...

Keer het Tij van de Geschiedenis, #32: Supercalifragilisticexpealidocious Lang (23 maart 2010)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/TurningTide32.htm

De verschuiving der Tijden, Serie #8: De dagen van de Rekening voor vele getrouwen van het Oude Afnemende Tijdperk (1 april 2010)

http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/ShiftAges8.htm

De Ongemakkelijke Waarheden, Serie #3: Zoeken naar de zilveren lijn (13 april 2010)
http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2010/InconvenientTruths3.htm
1) SAMENVATTING

Het Licht dat binnenin je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land in een Gouden Nieuw Tijdperk van Licht en Liefde. Als je je Zelf eenmaal openstelt naar haar Aanwezigheid in je, dan kan het je inspireren, via het kanaal van jouw intuïtie, met exact wat er van jou verwacht wordt dat je zult bereiken op elk moment van dit leven. Een van de dingen waarvan het Licht wenst dat je het herontdekt is de kracht die je hebt, als Eén met Alles Dat Is, voor het medescheppen van de toekomst waarvan de manifestatie in jouw bestaansveld alleen maar wacht op jouw bewuste, vrijwillige deelname. Wanneer je je eenmaal uitlijnt met de Hogere, meer wijzere Wil van God/Schepper Bron, altijd maar een zucht van liefdevolle aanbidding weg, kun je dan vlot aan het werk gaan met het mede manifesteren van deze goddelijke magische tijd van Gratie en Puurheid die net voor ons ligt in het tijd-leven continuüm, en daarmee jouw deel bij te dragen toen je koos om neer te dalen naar dit lagere rijk van bestaan waarin zo veel van je voormalige, en nog steeds slapende glorie wordt verborgen voor jouw ogen. Als je voor een paar momenten jouw beperkt gevoel van zelf opzij zet en de daarmee samengaande gevoelloosheid die je bewustzijnsveld kleurt met veel te veel zelfdenigrerende valsheden over Wie Je Bent, dan zul je gaan zien, in een stralende gloed, jouw sprankelende, glinsterende, iriserende zielen Zelf, drijvend in een zee van Gelukzaligheid, en scherpe stralen puur wit Licht uitstralend in alle richtingen zoals een schijnende ster, zich daarmee verbindend met Alles Dat Is in een eeuwigdurende symfonie van Liefde en Eenheid.

Nu, wat je kunt doen als je hiervoor kiest, eenmaal volledig geharmoniseerd met deze gelukzalige stralende zielen Zelf die je werkelijk bent, is te reiken naar het bewustzijn van alle andere zielen Zelven die zich onderdompelen zoals jij in heilige wekelijkse meditaties, en om collectief de visies van het Gouden Tijdperk van Licht naar bestaan te Wensen die slapende is binnen in je ziel…. tot precies dit moment waarop je je zult verbinden als Eén en, van de gemeenschappelijke Kracht die is gevestigd op jullie collectieve Eenheid, de etherische vormen uit te drukken, tonen en vibraties die zichzelf uiteindelijk doen neerslaan tot gemanifesteerd bestaan, vergroot via dit proces door de Hoge Raad van het Leven – op precies dezelfde manier waarop Leven altijd is gemanifesteerd in dit lagere vibratie rijk om de landen, zeeën en luchten van deze magnifieke levende planeet te sieren met ontelbare, onlosmakelijk met elkaar verbonden levensvormen. Via de macht van jullie creatieve, voorstellingsvermogende zielen Zelf, zul je dan de algemeen gevormde visies van jouw nabije toekomst uitgieten, laten druppelen en inademen met de meest voortreffelijke kwaliteiten van liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en omniversele aanbidding die de overkoepelende gevoelstonen zijn die doorsijpelen in alle levende uitingen van Licht in het nieuwe dimensionale rijk dat je aldus mede zult scheppen.

Als je deze kijk op je toekomstige Realiteit hebt verwezenlijkt, in samenspraak met alle andere deelnemende zielen Zelven, en je merkt dat je deze collectieve medeschepping volledig hebt geïmpregneerd met genoeg energie om het zichzelf te laten bestaan, moet je deze perfect gevormde gedachtezaad compleet loslaten naar het etherische rijk van Licht waar het zijn groei zal voortzetten, en periodiek nieuw leven zal worden ingeblazen en uitgebreid gedurende meerdere sessies van gezamenlijk vooruit kijken, totdat aan de voorwaarden wordt voldaan in jouw eigen rijk van waarneming voor haar volledige manifestatie… want dat is de Goddelijke Wet van Schepping die wanneer een gedachte volledig is gevormd en wordt vrijgegeven van enig overblijvende individuele controle naar de kosmische baarmoeder waarin het werd geschapen, kan het alleen maar groeien en de perfecte condities naar zichzelf trekken voor haar volledig bloeiende manifestatie. Deze collectieve gave die je hebt als een planetaire zielengroep om het leven te schenken aan jullie eigen toekomst door de verkwikkende kracht van een gemeenschappelijke ontvangen visie van wat het is dat jij en jouw wereld zullen worden is onderdeel en pakket van de redenen waarom je gekozen hebt om een deel van je zielen Zelf in dit lage dimensionale rijk uit te zetten, om daarom, na een lang project van acclimatisering, jouw originele Bron van bestaan als Eén met Alles Dat Is te creëren, manifesteren en mede te scheppend aan het Goddelijke Plan met jouw bewuste bijdrage en het te vormen en voorzien van Licht, Leven en Liefde, voor het Hoogste Goed van allemaal als Eén.


Deze hele Meditatie Focus is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/FocusArchives/MeditatieFocus211.htm

Notitie: Als je het moeilijk vindt om volledig te begrijpen wat je zojuist hebt gelezen in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de beste manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.


"Goddelijk Licht van Heilige Liefde …. Mededogen voorbij begrip, ik lever mij over aan U in totaal Vertrouwen. Beweeg door mij met de transformerende vlammen van Goddelijke Liefde. Het is mijn keuze om de enige Liefde te dienen op elk moment met elke bewuste actie. Uit naam van de Mensheid nodig ik deze Liefde uit om in mijn hart te regeren en in de harten van elke man, vrouw en kind op Aarde. Vlam van Meedogende Vrede, ik los op in uw Perfecte Balans en geef al mijn emoties aan u wanneer zij opkomen. Ik roep uw constante Aanwezigheid aan in het Oneindige Hart van elke persoon vanaf dit moment."

- Tiara uit http://childrenofthesun.org/


"Het is alsof, door deze frequentieverhoging, het kosmische plan ons nu oproept te ontwaken en ons te realiseren dat wij hier zijn met een reden en dat het universum een plan heeft. Deze voortdurende ontwaking heeft geleid tot een vrij wijdverspreide perceptie dat het einde van de Maya kalender een “verandering in het bewustzijn” teweeg zal brengen. Zulke ervaringen worden natuurlijk benoemd op vele verschillende manieren, soms in de zin van goddelijke inmenging of astrologie, dat hangt af van het individu. Toch lijken zij altijd te impliceren dat het universum een hoger doel heeft. De perceptie van zo’n doelmatige richting zou de minst algemene deler zijn voor diegenen die gekozen hebben om deel te nemen aan de Bewuste Convergentie.
- Carl Johan Calleman –- Uit My Vision for the Conscious Convergence, July 17-18, 2010
Notitie: Het Bewuste Convergentie programma is een wereldwijde samenwerking van individuen en organisaties wiens doel het is om de toon te zetten voor, en de vervulling van eenheidsbewustzijn te demonstreren, zowel individueel als in hun gemeenschappen. Alle wijsheids- en geloofstradities worden uitgenodigd om deel te nemen en te helpen om te laten zien hoe de wereld eeuwenoude grenzen en ideologieën kan overstijgen om een groter lot te vervullen dan onze geschiedenis leek te laten zien. De timing van dit programma valt samen met de Negende Golf van de Maya Kalender, een systeem ontwikkeld door een gerespecteerde, oude beschaving die ons heden ten dagen uitnodigt ons uit te lijnen met het goddelijke plan voor de grotere vervulling van de mensheid en daarmee te erkennen dat “wij één zijn, zoals de vingers aan één hand.” Lokale en wereldwijde meditaties, gebeden en activiteiten zullen gesynchroniseerd worden in de maanden naar en volgend op het grote evenement op 17 en 18 juli 2010. Dit is al wereldwijd genetwerkt door duizenden websites en zal waarschijnlijk gigantische, wereldwijde deelname aantrekken.
-- Oproep voor: De Bewuste Convergentie, een Golf van Eenheid Op 17-18 Juli 2010
http://www.calleman.com/content/articles/Nederlands/BewusteConvergentie.pdf
Het scheppen van de intentie voor het eenheidsbewustzijn van de Negende golf van de Maya kalender! CLIP


"Jullie deelname in de veranderingen vraagt meer dan alleen jullie toewijding, door het visualiseren van het geluk en plezier dat zij zullen brengen voor al het leven op Aarde. Blijf in het Licht en leef je leven naar je beste kunnen, alsof je reeds geascendeerd bent. Verspreid liefde en harmonie waar en wanneer je maar kunt, en laat het negatieve aan je voorbij gaan. Je kunt het niet bevechten door het te benaderen op hetzelfde vibratieniveau, maar je stijgt er boven uit en omringt het met liefde. Op deze manier zul je bijdragen aan de gehele vibratie van de Aarde, en je zult haar inderdaad helpen de vibratie nog meer te verhogen. Je zult zien dat hoe meer je denkt en reageert in het Licht, hoe gemakkelijker het zal zijn om jouw plaats op het hogere niveau te handhaven. Bedenk Dierbaren dat je onderdeel bent van het reinigen van de Aarde, en het is jullie verantwoordelijkheid alles te doen wat je kunt om de schade om te keren die al vele jaren aan haar berokkend is. Wij doen natuurlijk ons deel, alhoewel jullie je niet noodzakelijkerwijs bewust zijn wat wij precies doen. Veel van ons werk gebeurt ongezien, en het zal niet openlijk plaatsvinden en bekend bij jullie zijn totdat wij kunnen werken als eenheid met elkaar. Moeder Aarde laat zich nog steeds horen en wacht om haar eigen voorbereidingen voor Ascentie te kunnen voltooien. Het wordt daarom belangrijk dat het haar wordt toegestaan dit proces snel te beëindigen. Er zijn redenen met betrekking tot jullie veiligheid die enige versnelling in de schoonmaakoperatie tegenhouden, welke afgerond moet worden in gereedheid voor Ascentie."

- SaLuSa –- Uit zijn boodschap van 16 april 2010 (in het Nederlands)


"Ik vertrouw op de stroom van leven en lever mij over aan de Perfecte Wijsheid en Liefde van mijn Goddelijke Aanwezigheid.”

- Lou Bognon –- Uit We Are Here To Learn
2. MEDITATIE TIJDEN

i) Wereldwijde Meditatie Dag: zondag om 16.00 Universele Tijd (GMT), voor Nederland 18.00 uur, of om 12.00 uur locale tijd. Aanbevolen tijdsduur: 30 minuten. Wijdt alsjeblieft de laatste paar minuten van je zondagse minuten aan de genezing van de Aarde als geheel. Zie de Aarde als gezond en vurig met leven, en ervaar de genezing van alle relaties wanneer wij wereldwijd ontwaken naar de heiligheid van alle Leven en aan onze onderliggende eenheid met Alles Dat Is.

ii) Gouden Moment van Vergeving: Dagelijks, op het volle uur, of wanneer het jou beter uitkomt.

Startdatum is 18 april, in Nederland om 18.00 uur. Als je woont in een ander land dan Nederland, kijk dan op om de meditatietijd voor jezelf uit te rekenen: http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=18&month=04&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0
ONDERSTAANDE INFORMATIE WORDT NIET VERTAALD IN HET NEDERLANDS. Deze informatie is voor geïnteresseerden, maar niet noodzakelijk voor de meditatie. Vanwege (helaas) een gebrek aan tijd zal alleen de noodzakelijke info in het Nederlands vertaald worden.


3. MORE INFORMATION RELATED TO THIS MEDITATION FOCUS

The following is provided as a complement to further the process of inspirational understanding of what, in truth, cannot be grasped from a purely intellectual perspective, for the True Key to unlock the vault of your spiritual knowledge lies within you... and nowhere else.
CONTENT

1. Description of a Moment of Total Immersion Within the Mind of God/Creator Source
2. The Window - Excerpt from The Cosmic Alphabet: An Introduction to the Language of Light
3. Love/Live Life!
4. Children of the Sun Guiding Intentions
5. Bridging Timelines
6. New Paradigm Shift: A Comparison of Old and New Paradigm Perspectives

Also recommended...

The Conscious Convergence: A Wave of Unity July 17-18, 2010
Creating the intention for the unity consciousness of the Ninth Wave of the Mayan calendar!
http://www.calleman.com/content/articles/ninth_wave.htm
Main article points: The Mayan calendar is about you. According to the ancient Maya the creation of the universe is effected by nine waves. We are now approaching the end of the eighth wave and, on top of this, the activation of the ninth and highest level that will cap off the evolution of the universe. This ninth level of the universe is designed to generate unity consciousness. The manifestation of the unity consciousness brought by the ninth level will require an intention on the part of the human beings to co-create this. The Conscious Convergence, July 17-18, 2010, is for those that are willing to set the intention to create unity consciousness in the ninth wave of the Mayan calendar system. (...) The Conscious Convergence is meant to be a very inclusive event that can be embraced by everyone who intends the emergence of unity consciousness regardless of his or her views about the Mayan calendar or otherwise. It is about positively and constructively using a window of opportunity and so participation in this only requires an insight that the consciousness shift must come out of the evolutionary processes that we are currently part of. Thus, a shift to unity consciousness is not something that will simply drop down on us from the sky at some date in the future, but can only evolve from the point where we are at the present moment. It is a basic tenet of the law of attraction that providence only moves when you are committed and so far the commitment for a transition to unity consciousness has not surfaced on a larger scale or even been proposed previously. CLIP - SPANISH translation HERE - FRENCH translation HERE - DUTCH translation HERE - SERBIAN translation HERE - SWEDISH translation HERE

July 17-18, 2010: The Conscious Convergence A Wave of Unity - 9th wave Maya calendar
http://www.youtube.com/watch?v=yrAghw3vnOM
Interview of Carl Johan Calleman by Lilou Mace

CLIP

TO REVIEW the rest of the English material, please go at http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus211.htm

If this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive these monthly Meditation Focuses, simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.

For more information, please review the material posted by the Global Meditation Focus Group at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

YOUR ASSISTANCE IN NETWORKING THIS ON TO OTHERS WOULD BE GREATLY APPRECIATED