Bookmark and Share

De laatste Meditatie Focus van 2012


Geliefde zielen

We zijn aan het eind gekomen van een 12 jarige reis naar Zelf-ontdekking en Zelf-herinnering en staan nu aan het begin van een heel nieuwe reis, die de belofte inhoudt van nog meer ontdekkingen van en herinneringen aan Wie We Zijn en waar we heen gaan. Op dit kruispunt van het wijkende tijdperk van angst en duisternis en het aankomende Tijdperk van Liefde en Licht, hebben we een unieke kans om ons te verdiepen in wat er is bereikt, het Werk dat gedaan is te erkennen en in te voelen wat onze volgende gemeenschappelijke stappen zullen zijn, terwijl we ook een moment stil zullen moeten staan bij en onze dankbaarheid moeten uiten over de verrichte diensten en het Licht dat door onze gemeenschappelijke inspanning van Liefde is uitgedrukt.

Wat begon als een wens 'om de aandacht en de helende energie van een groeiend aantal mediterenden over de hele wereld te richten op situaties en crises die een vreedzame oplossing en spirituele hulp nodig hadden' is geleidelijk aan een middel geworden om bij te dragen tot het 'het ontwaken dat nu over de hele wereld zwermt als een steeds groter bewustzijn van mensen over onze spirituele Werkelijkheid als onsterfelijke zielen, die gezamenlijk een steeds groter wordend Universeel Geheel worden'.

In het eerste Ontwerpvoorstel voor dit project op 17 maart 2000 werden 3 feiten onder de loep genomen: We zijn allemaal verbonden als in een enorme spirituele bijenkorf en kunnen allemaal met elkaar resoneren; de kracht van de menselijke geest, verenigd en gesynchroniseerd rondom een gemeenschappelijk doel door meditatie, is enorm; en verenigd in meditatie zijn we slechts instrumenten van de universele Wil, Liefde en Wijsheid van God, rijkend naar alle alle mensen via het Web van het Leven dat ons onderling allemaal verbindt. Zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen ervaren tijdens onze wekelijkse meditaties zijn die 'feiten' nu inmiddels ruimschoots bewezen. [Voor meer informatie over het ontstaan van de Wereldwijde Meditatie Focus Groep, kunt u HIER het gearchiveerde materiaal terugvinden -alleen beschikbaar in het Engels]

De tijd is nu gekomen om alle ontwakende zielen aan te moedigen steeds zelfredzamer te zijn als het gaat om gericht tijd en aandacht te besteden als onderdeel van onze individuele bijdrage aan de mondiale bewustwording en genezing. Het is inderdaad van essentieel belang om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen om deel uit te maken van de collectieve, evolutionaire vooruitgang van Leven op Aarde, minder afhankelijk te zijn van voorgestelde meditatie thema's, om zo beter in staat te zijn onze eigen mogelijkheden te voeden om onze innerlijke ziel-leiding op te volgen tijdens het deelnemen aan de wekelijkse zielsverenigingen/meditaties - die zullen blijven bestaan in 2013 en daarna.

Voor degenen die nog behoefte hebben om inspirerende meditatie thema's te gebruiken als een aanloop naar een toestand van diepe zielresonantie met Al Dat Is, is het raadzaam om de 52 meditatie thema's uit de Meditatie Focusserie van 2012 te gebruiken die HIER terug te vinden zijn. Zoals je kunt zien, is de datum waarop iedere meditatie te gebruiken kan worden aangegeven, je zult via mail een uitnodiging ontvangen waarin de precieze meditatiedatum en tijd zal worden aangegeven, samen met een voorgesteld thema gebaseerd op eerder vrijgegeven materiaal. Op deze manier zullen de positieve energieën die de afgelopen 12 jaar in gang gezet zijn zich verder uitbreiden en ons verder verenigen, als we ons elk aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden en wereldwijde trillingsfrequenties van het opkomende nieuwe tijdperk.Om dit jaar af te sluiten wordt voorgesteld dat we de laatste zondagse meditatie van 2012, op 30 december op het gebruikelijke tijdstip, wijden aan de erkenning van onze Dankbaarheid jegens elkaar voor de net afgeronde Reis, de enorme Overvloed te beseffen van de talloze hemelse zegeningen die ons geschonken zijn en onze vernieuwde Eenheid te vieren nu we geleidelijk stijgen naar steeds hogere dimensionale rijken van bestaan in onze doorlopende Zoektocht naar de heilige Graal van Liefde, die voor altijd schijnt in het hart van dit Multiversum, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.


De onderstaande inspirerende teksten worden verstrekt als aanvulling op deze laatste Meditatie Focus om ons verder te verlichten met betrekking tot Dankbaarheid, Overvloed en Eenheid ons bestaan vererend…

DANKBAARHEID


Als je geboren wordt en de eerste hap lucht neemt, is dat de start van een levenslang process dat in stand blijft in dit nieuwe wezen in het fysieke bestaan. En iedere keer dat iemand eet of drinkt, wordt meer gegeven om te helpen het lichaam in stand te houden waardoor leven en het oneindige palet van smaken, geuren, gezichten, geluiden, aanrakingen en andere meer subtiele zintuigen ervaren kunnen worden. Ledere keer dat iemand succesvol weer één van de vele uitdagingen van het leven doorstaat, en zo de opgebouwde kennis vergroot, wordt nog meer gegeven om ons ontwakend God-gevoel van een scherp bewuste Aanwezigheid verder op te schudden naar een nog groter begrip van onze plaats en rol in dit universum. Dit alles en het simpele feit dat tientallen miljarden van menselijk cellen harmonieus en onophoudelijk samenwerken om het voortbestaan te verzekeren, voor een vastgesteld aantal jaar, van iemands ongelofelijk complexe en volkomen perfecte fysieke lichaam, zelf een loutere reflectie en aanvulling van verschillende andere onzichtbare lichamen die de hele apparaat vormen, wordt gebruikt om een kans te geven om een menselijk leven te ervaren, een van de ontelbare opvolgende levens, zou voor iedereen voldoende moeten zijn om even bij stil te staan en deze prachtige, kostbare gift van het leven met diepgevoelde dankbaarheid te waarderen, dat door de meeste mensen maar al te vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Ongeacht hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn die je tegenkomt in de loop van de dag, een week, een jaar of een heel leven, het zou altijd duidelijk moeten zijn dat er zoveel meer is om dankbaar voor te zijn dan de voorbijgaande moeilijkheden en dat het de moeite waard is om met vurige hartgerichtheid van een immens gevoel van gelukzalige waardering te herhalen die het gevolg is van het eren en erkennen van Wie We Zijn en wat we zullen worden. Zo'n dankbare houding is een centrale sleutel om de oneindig diepe bron van Liefde te openen dat zo kan resoneren in een verenigde perceptie van Wat Is en om in opgaande vlucht het bewustzijn van de eigen goddelijke natuur te inspireren.

Ben al de Dankbaarheid die je kan Zijn, voor het Hoogste Goed van Al.


OVERVLOED


Als je geleidelijk aan je plaats in het universum ontdekt, zul je je ook realiseren niet alleen hoe groot en divers dit universum is, maar ook hoe oneindig de overvloed is die aan alle levende vormen is weggelegd. Dat je veel meer hebt dan wat je nodig hebt voor je wens om te overleven en voor geluk is op zijn minst een understatement. Als je bewust leven bereikt, wederom, open je je ogen op een wereld, jouw planeet Aarde, die gezegend is met zoveel verschillende uitingen van de creatieve Kracht van Leven dat je nog niet eens een begin kunt maken met begrijpen hoe groot het scala van zegeningen is dat voor jouw levensonderhoud, comfort en spirituele groei beschikbaar is gesteld. De zogenaamde diversiteit die door sommige wetenschappers wordt bestudeerd en bewonderd is slechts een refelectie van de aangeboren overvloed aan manifestaties van Wie Je Bent als een oneindig kleine uiting van het Universele Schepper Wezen. Het realiseren van deze innerlijke microkosmos die weerspiegelt in je buitenste macrokosmos van het grotere universum waar jij een vitale uiting van bent is een andere essentiële sleutel in de aanzwengeling van de betekenis van Eenheid, het gevoel van absolute saamhorigheid die u, na verloop van tijd, zal terugleiden naar de Ene Bron van Al Dat Is.

Deze overvloed van materiële vormen rondom en in je is ook maar slechts een greep uit de veel grotere niveaus van manifestatie die in verscheidene andere dimensies bestaan werkend als een afhangende manifestatie ladder voor de veelsoortige wezens evoluerend via het zorgvuldig gekalibreerde pad dat leidt van ongevormd potentieel naar gemanifesteerde uitingen van Wat Is en terug naar ongemanifesteerd potentieel. Bewust delend in de kennis van deze enorme samen-evolutionaire draaimolen is het openen van een raam naar de oneindige overvloed van gelukzalige momenten van kosmische verbondenheid die je afstemmen op de globale matrix van perfectie die je geacht wordt te bereiken, terwijl je experimenteert in het fysieke rijk en je zoekt naar je weg terug uit het labyrint van lijfelijkheid.

Terwijl schaars bewustzijn nog aan de orde van de dag is en de belangrijkste motiverende factor voor veel menselijke wezens vandaag de dag, zal er snel een tijd komen waarin zulk denken gewoon achterhaald en onbruikbaar zal zijn zodra de verbinding met de oneindige overvloed wordt bereikt die wordt geleverd als je je eigen leven hebt gesynchroniseerd met het Hogere Doel van het bestaan. Toch is het nodig om nu dit opkomende besef van Godgegeven universele overvloed te verankeren in alle gebieden van het menselijk bewustzijn om het tot bloei te laten komen en snel zal worden erkend als de natuurlijke staat van zijn, dezelfde waar de meeste andere levensvormen op Aarde al op afgestemd zijn, als onderdeel van hun natuurlijke instinct.

Ben al de Overvloed die je kan Zijn, voor het Hoogste Goed van Al.


EENHEID


Ontstaan uit het oneindig lange en geduldige werk in uitvoering van de steeds terug stuiterende creativiteit van het Leven, hebben talloze levensvormen, inclusief het jouwe, vorm gekregen en steeds nieuwe mogelijkheden geboden om Universeel Bewustzijn te beleven, in een oneindig ontelbaar aantal manieren, allemaal aspecten van bestaan in een fysieke vorm. Die voortvloeien uit deze heksenketel van veelsoortige reflecties van het Ene en Unieke Wezen aan de oorsprong van Al Dat Is, heeft je werk van Liefde aanleiding gegeven voor een prachtig, wonderlijke uitdrukking van deze universele creativiteit in de vorm van een menselijk lichaam en zijn overlappende onzichtbare lichamen van Licht die je hele wezen vormen. Sta een moment stil bij het idee dat je veel meer bent dan je louter fysieke expressie en wikkel je geest om het feit dat wat essentieel en letterlijk eeuwig in jou is je Ware Zelf. Denk ook aan het feit dat, door zijn aard, deze etherische ziel die je bent onlosmakelijk verbonden is met elke andere uiting, in alle dimensionale rijken van bestaan van het Ene Wezen aan de Bron en dat het evolutionaire Hoogtepunt is van alle bestaande delen van Zijn oneindig uitbreidende Essentie.

Bewust opnieuw verbinden met en onthouden van deze aangeboren werkelijkheid over je Zelf is een belangrijke sleutel tot een kwantumsprong in bewustzijn als de hele menselijkheid geleidelijk de evolutionaire ladder van spirituele herinnering beklimt, uit de schijnbaar bodemloze put van illusoire scheiding en isolatie van alle andere facetten van Jou Zelf. Buiten meer intellectuele beschouwing van deze conceptuele werkelijkheid, sta jezelf toe te trillen als een resonant, tingelend en sprankelend deel van Al Dat Is tot alle gevoel van afscheiding is opgelost en een echt gevoel van verwondering over de kosmische schoonheid van je bestaan, als de Universele Eén bezit neemt van je hele levendige en meest heilige Aanwezigheid in dit ruimte-tijd continuüm.

Ben al de Eenheid die je kan Zijn, voor het Hoogste Goed van Al.Dankwoord


In de afgelopen 3 jaar en in het bijzonder het afgelopen jaar is het originele Engelse material vertaald in verschillende talen, dankzij de inspanningen van een team van vrijwillige vertalers. Laten we een gedachte van dankbaarheid uitgaan naar Maria do Ceu Painhas, Maria Alpinda Grilo, Margit Spaan en Franca Scarpellini die hebben gezorgd voor de Portugese, Nederlandse en Italiaanse versies van de wekelijkse 2012 serie. In de afgelopen jaren hebben ook Maria Luísa Vasconcelos, Natalia Andriyevsky, Milna Bourumeau, Magda, Maria de Lima-Netto en verscheidene anderen regelmatig vertalingen verzorgd in het Portugees, Russisch, Nederlands, Spaans en Italiaans. Zonder hun hulp hadden duizenden mensen over de hele wereld niet de mogelijkheid gehad deel te nemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditaties. Ook dankzij de netwerken van ontelbare deelnemers zouden duizenden deelnemers niet zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit wereldwijde Lichtwerk, inclusief de Franstaligen over de hele wereld die ook geprofiteerd hebben van een Franse versie van dit materiaal, vertaald door Jean Hudon. Laten we ook de regelmatige deelname van enkele duizenden zielen erkennen wier collectieve spirituele energieën deze wekelijkse ontmoetingen tot een hoogtepunt in ons leven hebben gemaakt, als ook als een belangrijke bijdragende factor in de verhoogde spirituele sfeer die het meeste bijdraagt aan de wereldwijde veranderingen die nu aan de gang zijn. Tot slot, laten we een diep gevoel van dankbaarheid hebben jegens de Bron van Al in ons, de Ene Die dit Werk geleid heeft sinds haar oprichting en wiens Liefde en Licht de werkelijke Reden en uiteindelijk Doel van ons bestaan is.De laatste Meditatie Focus van 2012 is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/LaatsteMeditatieFocus.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/FinalMeditationFocus.htm

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD