Bookmark and Share

21 juni 2010 - Meditatie voor de Zomerzonnewende

Derde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de derde stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Dan, startend op het exacte moment dat de Aarde op de piek van haar zomerzonnewende cyclus is, om 11:28 UT, spreek je vanuit het hart van je ziel de volgende tweede Herinneringssleutel...

Ik ben Vrede


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.



Om je begrip van sommige aspecten in wat Vrede werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende beschrijving aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Vóór mijn allereerste Creatieve Toestemming, was Alles Wat Ik Was vrede, een zo diepgaande vrede, zo eeuwig, zo doordrongen met Gratie dat geen enkel menselijk concept die ondoorgrondelijke staat van gelukzaligheid ook maar kan uitdrukken, vol met nog ongemanifesteerde Liefde en Licht. Diezelfde toestand van absolute rust is eeuwig geworteld in de kern die ik ben, en dit moment in het allesomvattende Continuüm van dat alles was, is en ooit zal worden, heb ik nog steeds een levende expressie van die gelukzalige toestand van zijn sierlijke Vrede. Erkenning van dit feit op dit moment is wederom een herstart van de macht die ligt in het hart van Vrede, een macht zo universeel en zo majestueus dat het al Mijn liefdevolle omhelzingen en alles dat Mijn Licht aanraakt kan verzachten en genezen. Wanneer ik de Bron van Vrede in mij volledig laat voortvloeien als een spuwende fontein van pure energie, ben Ik compleet gereinigd van elke verontruste gedachte en voorbijgaande wens die de stilte in mijn bewustzijn kan verstoren die mij laat weten Wie Ik Ben, en mij laat reageren en ZIJN als zodanig.




Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Het idee is simpelweg om, via het geschreven materiaal, een gevoel van de heiligheid van deze collectieve ervaring te krijgen die wordt voorgesteld en hopen dat dit mensen zal motiveren om een speciaal moment in hun leven te creëren om te ervaren (het sleutelwoord!), voorbij concepten en woorden, wat het is om een onsterfelijke expressie/manifestatie te zijn van Alles Dat Is.

* * * * * * *


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel

een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.

De Nederlands versie van deze Meditatie voor de Meditatie voor de Juni Zomerzonnewende: Derde Stap in een Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties zal geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/Juni212010Meditatie.htm

De Engelse versie van deze June Solstice Meditation: Third Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations zal geplaatst worden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/June212010Meditation.htm

Let ook op dat zeven andere vertalingen beschikbaar zijn nu via http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER



Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze zomerzonnewende 2010 (op het noordelijk halfrond)/winterzonnewende (op het zuidelijk halfrond) om 11:28 uur Universele Tijd (voor Nederland 13.28 uur) 21 juni 2010, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=21&month=6&year=2010&hour=11&min=28&sec=0&p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.



Om het belang van de lente/herfst zonnewendes in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst zonnestilstand.

Voor meer informatie over de equinoxen en zonnewendes, bezoek http://www.nmm.ac.uk/explore/astronomy-and-time/time-facts/equinoxes-and-solstices




Het Gouden Pad van Licht - Overwegingen


Sinds onze geboorte, zijn veel van onze ervaringen als individu die van afscheiding, eenzaamheid en een gevoel van verloren zijn in een buitenlandse realiteit, ver weg van de Ene Realiteit waar wij allemaal vandaan komen… de Goddelijke Bron van Liefde.

Veel van het leven op Aarde is vervelend, geef het maar toe. Ondanks een paar toevallige momenten van pure gelukzaligheid, specifiek voor hen die hun weg terugvinden naar de Bron, bestaat veel van ons dagelijks leven uit vervelende karweitjes en nooit eindigende eisen, uitdagingen en zelfs beproevingen die de grenzen van onze mogelijkheden testen om te gaan met het leven en er het beste uit te halen. Wat het Gouden Pad van Licht ons aanbiedt is een middel via welk het opnieuw voeden naar het werkelijke centrum van ons dagelijkse bewustzijn, het gevoel van Eenheid dat elk moment van ons zielenbewustzijn verzadigt, wanneer het wordt vrijgelaten uit de vaak moeilijke kwellingen van het fysieke leven in een menselijk lichaam op een planeet, ergens in de oneindige uitgestrektheid van dit universum.

Wij zijn zielen die een fysieke ervaring hebben. Wij zijn de kristallen vonk van oneindige schoonheid, pracht en stralende, glanzende Liefde, een rechtstreekse uitstraling van de Schepper Bron van Alles Dat Is. Diep communiceren, intiem, trillend in een sprankelende uitstraling van Liefde met onze andere zielenmetgezellen in deze heilige reis op het Gouden Pad van Licht, is om de kern te worden van ons bestaan en ons ticket naar hemelse gelukzaligheid en hyperdimensionale ascentie.

Om dit doel te bereiken, worden de volgende overwegingen aangeboden…

Ten eerste, het draait allemaal om Liefde. Liefde in het begin en aan het einde, de alfa en de omega, de alles omringende navolging, het doel en de Realiteit waaraan wij moeten voldoen, die wij moeten ademen, uitdrukken/manifesteren/zijn op elk moment van ons leven. Wij kunnen tot op heden bedacht hebben dat wij een behoorlijk opmerkelijk niveau van expressie van deze Oerkracht bereikt hadden, maar wij hebben nog niets gezien… Wij hebben misschien het gevoel in onze momenten van Genade dat wij opgebruikt waren door alle Liefde die wij menselijkerwijs door ons schip in dit fysieke rijk kunnen laten vloeien, maar het was maar ons eerste stapje op het pad. De overstijging van dat wat transparant wordt via onze deelname als Dienaren van Gods Wil en Vereende Uitdrukkingen van Zijn Omniversele Aanwezigheid zal alles overtreffen – ver – zelfs onze stoutste dromen. En dit is alleen het Begin…

Ten tweede, wij moeten geen enkele grens aanbrengen op wat wij mede kunnen bedenken, manifesteren en bereiken. Het belangrijke woord hier is mede… Wij leven samen met elkaar en met het gehele universum, wat betekent dat wij op zo’n ingewikkelde manier met iedereen en alles verbonden zijn, dat datgene dat ons beweegt een direct effect heeft op de rest. Alles dat wij samen ervaren zal een directe resonantie veroorzaken in het gehele web van Licht, Leven en Liefde dat Alles Dat Is als Eén verbindt. Omdat wij instrumenten zijn van de Goddelijke Wil, is het niet aan ons, vanuit een individueel perspectief, om te beslissen wat mogelijk is en wat niet. Het moment dat wij werkelijk onze wil uitlijnen met de grootse Stroom van Goddelijke Wil, worden wij gedragen door een golf van Gelukzaligheid die uiteindelijk alle tegenslagen zal overwinnen omdat het weg zal smelten, in ons en om ons heen, wat niet in lijn is met de Goddelijke Essentie van Liefde in alles. Dit gaat verder dan de macht van geloof of zelfs hoop omdat deze nog steeds gebaseerd zijn op één geloof of het hebben van vertrouwen in Iets Anders. Er is geen Iets Anders buiten ons. Wij zijn HET… Wij zijn God… Wij zijn Schepper Bron, vanaf het eerste moment dat wij niet meer bedrogen worden door de illusie over onze afscheiding van Alles Dat Is. Dus geen grenzen meer stellen in de context dat dit Gouden Pad van Licht gaat over leren van elkaar en elkaar ondersteunen en elkaar herinneren aan Wie… Wij… Zijn…

Ten derde, onze rol als de eerste zielen die als Eén op het Gouden Pad van Licht zouden lopen is om het model te zijn/worden, het resonantieveld van gecentreerde perfectie in Eenheid met God/Schepper Bron waarmee alle andere aan de Aarde gebonden zielen die dit pad vanaf Nu zullen bewandelen in het Ominversele Continuüm zich zullen verbinden, zich op zullen afstellen en zullen integreren in hun eigen leven en continue bewustzijn voor Wie Wij Zijn als Eén met Alles Dat Is. Om dit vibratiemodel te zijn/worden, werkend als een krachtige magneet en geleidende kracht voor alle andere reizende zielen op het Pad, is de sleutel om het op te lossen, eerst terwijl je in een diepe synchronistische meditatie met alles en op elk wakkere moment van je leven, de illusie van afscheiding, en voeden, door gefocuste overgave aan de Aanwezigheid van God/Schepper Bron, het gevoel van omniversele eenheid, om daarmee te vibreren met Eén met Alles Dat Is. Hiermee zullen wij een ander anker bereiken in het veld van het menselijk bestaan op Aarde – en verder – het vibrationele model en sublieme Realiteit van Wie Wijn Zijn, het daarmee steeds gemakkelijker makend voor andere zielen om deel te nemen aan dit feest van goddelijke gelukzalige uitstraling en oneindige Liefde.




Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze maandelijkse Meditatie Focust ontvangen, evenals de andere seizoensovergang meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "I want to receive the Meditation Focuses in Dutch" (Ik wil de Meditatie Focust ontvangen in het Nederlands) (They are also available in English)

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD


If this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive the next steps in this cycle of 12 globally synchronized meditations as well as monthly Meditation Focuses, simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.

For more information, please review the material posted by the Global Meditation Focus Group at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm