Bookmark and Share

Please note that an audio recording for a special 30 minute guided meditation is available in English, Portuguese and, later this day, in French for this global meditation. You may access this material through the links provided at the top of http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm or directly at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/EquinoxMedSept2014.htm for the English version.

Every week, an audio recording is offered in those three languages. If you wish to be subscribed to the English, French or Portuguese e-list to received links to access them every week, simply ask it at globalvisionary@earthrainbownetwork.comWereldwijde Equinox Meditatie – 23 september 2014


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op dinsdag 23 september om 02:29 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden – 04:29 in Amsterdam), het precieze moment van de lente equinox op het zuidelijk halfrond en de lente equinox op het noordelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 22 september aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels gebruiken die aangereikt zijn gedurende het 3 jaar durende proces dat een hoogtepunt bereikte met de Solstice Kosmische Meditatie op 21 December 2012.

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 9 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Equinox Meditatie om 20:44 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén Zijn


Dan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.

Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.Ik ben Licht


Vanuit Liefde komt het Licht dat het bewustzijn brengt van alles naar Alles Dat Is. In haar oneindige uitbreiding vanuit de Bron waar Liefde en Licht als eerste verschenen, brengt het Licht van Liefde, waar Het ook schijnt, de Creatieve Goedkeuring van Openbaring met zich mee. Liefde is de Alfa en Licht is de Omega. Net zoals Liefde de uit de openbaring gebleven Voelende Aanwezigheid naar Haar eerste uitbraak van Licht bracht, brengt het Licht deze Allesomvattende Aanwezigheid naar een steeds scherpere focus van bestaan. Via het claimen van mijn noodzakelijke Lichtessentie, dezelfde die schijnt door alles wat is, verkondig ik Wie Ik Ben aan de Universele Kracht van Liefde in mij en accepteer het bruidscadeau van ontvangenis voor een nog delicatere uitdrukking van Alles Dat Is. Ik word letterlijk het Licht van de Scheppersbron en ontvang helemaal opnieuw, op mijn eigen microscopische niveau, de Universele Realiteit van alle dimensionele rijken van openbaring en voor Haar oneindige duw naar het Zijn via alles dat Ik Ben.

Verandering is de enige constante in een almaar uitbreidende Universele Realiteit, alles mengt zich nu en verandert. Ons eigen voortdurend veranderende gevoel van bewustzijn laat ons weten dat niets ooit zo simpel is als het lijkt, of zo zwart en wit als het eruit ziet. Wij weten allemaal dat tussen zwart en wit een oneindigheid van grijs zit en ook van alle andere kleuren.

Als de duidelijke tegenstellingen zich mengen, komt er een nieuwe vibratie, een van integratie en volledigheid, een van versmelting en begrip dat Licht en Duisternis Een zijn, dat parallelle of tegenovergestelde manieren zich uiteindelijk kunnen samenvoegen als een enkel pad en einddoel – zoals in een Gouden Pad van Licht. Dit geeft een nieuwe vibratiefrequentie die zich vertaalt in een echt gevoel van thuiskomen en het voelen van de Eenheid van Al het Leven.

Wij zijn nu de velen ontwaakten, die weten dat tegengestelde manieren en oude dingen niet langer de mensheid in zijn geheel dienen en wij hebben gekozen om de daad bij het woord te voegen, om nederig ons begrip te delen en om Een met Alle Leven te zijn.

Deze ontwaking is waarvoor wij hier kwamen, om mee te helpen, dat is waarvoor wij hier zijn nu!

Dit is wat dit Gouden Pad van Licht aanbied, om – in al degenen die gekozen hebben dit te doen – de lang slapende herinnering van wie wij in essentie zijn te prikkelen, Wezens van Liefde-Licht die tijdelijk de weg kwijt waren vanwege de lange en verre reis naar de dichtheid hier, wij weten dat de nare droom voorbij is en wij weten dat wij een nieuwe creatie-droom kunnen manifesteren, een waar we onszelf zien in al onze glorie, in onze ware gewaden van Gouden Licht, als de zonen en dochters van de centrale zon in ons universum, vermomd als gouden stralen, alleen nu niet langer onzichtbaar voor onszelf of anderen.

Mogen wij allen ons Liefde-Licht laten schijnen over deze geliefde planeet en over elkaar.Als je graag inspirerende achtergrond muziek tijdens je voorbereiding meditatie, te beginnen 30 minuten vóór 02:29 UT, het lied Engelen van Comfort uit het album Engelen Muziek van Iasos op de volgende LINK wordt gesuggereerd. Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Equinox Meditatie is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/EquinoxMeditatieSept2014.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/EquinoxMedSept2014.htm
(With access to an audio recording)

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD