Bookmark and Share

Wereldwijde Equinox Meditatie – 22 september 2013


Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op woensdag 22 september om 20:44 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden – 22:44 in Amsterdam), het precieze moment van de lente equinox op het zuidelijk halfrond en de lente equinox op het noordelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

We moeten nooit de kracht van onze Unie onderschatten om snelle, haast wonderbaarlijke veranderingen rondom ons tot stand te brengen. Door de uitstraling van onze aanwezigheid, verankert in de hoogste sferen van de Universele Werkelijkheid, en in bewuste verbinding met onze wereldwijd verenigde ZielZelven, voeden we iedere ontwakende ziel in onze buurt en ver, ver voorbij straalt de Vreude, de Liefde en de Gelukzaligheid die de kern vormen van onze eigen natuur. We zijn geleidelijk aan getraind door het gemeenschappelijke Gouden Pad van Licht te volgen, om bakens van Licht te worden die nu de etherische rijken van deze levende planetaire bol overdekken met oneindige stromen van liefde, het pad vooruit openbarend door onze verhelderende aanwezigheid en de weg tonend door de daad bij ons spirituele woord te voegen als wegbereiders van de Nieuwe Tijd van Liefde die nu daagt op Aarde.

Als je je geroepen voelt dit te doen op 22 september aanstaande, ter voorbereiding van deze wereldwijde Vereniging van zielen, kan je de volgende 12 Herinnerings Sleutels gebruiken die aangereikt zijn gedurende het 3 jaar durende proces dat een hoogtepunt bereikte met de Solstice Kosmische Meditatie op 21 December 2012.

Ik Ben Liefde…
Ik Ben Licht…
Ik Ben Vrede…
Ik Ben Harmonie…
Ik Ben Compassie…
I k Ben Vergeving…
Ik Ben Vriendelijkheid…
Ik Ben Barmhartigheid…
Ik Ben Heling…
Ik Ben Vreugde…
Ik Ben Gelukzaligheid…
Ik Ben Perfectie…


… intens voelend wat elk van deze heilige Sleutels in jou oproept… en ze dan samen laten smelten in de laatste 'Ik Ben Eén' sleutel die je 9 maanden geleden ervaren hebt, uit te drukken vanuit het hart van je ziel op het hoogtepunt van deze Wereldwijde Equinox Meditatie om 20:44 uur Universele Tijd, en voor een tijdloos moment het hele spectrum van Eenheid toe te staan door je hele wezen heen te vloeien en uit te stralen in alle rijken van de Schepping, voor het Hoogste Goed van Al Als Eén.

Nogmaals, in het eeuwige Nu,
We zullen Ademen als Eén,
Denken als Eén
en Eén ZijnDan, als je klaar bent om deze heilige viering van onze voortdurende Eenheid te sluiten, kan je de volgende affirmative lezen, hardop of binnen het heilige heiligdom van je ziel, en regelmatig gebruiken om deze Oude Werkelijkheid beter in je bewustzijn te verankeren, die je je nu steeds vollediger herinnert.Ik ben een univerZiel
een kristallijne vonk van de Oneindige Een
die bestaat door alle dimensionale rijken.

Ik weet Wie Ik ben
en bereik het Grotere Doel van Liefde
als Eén met Al Dat Is.

Ik manifesteer mijzelf hier en nu
in mijn steeds uitbreidende Creatie
als Eén met deze sfeer van levend Licht.

Ik straal Liefde
en voor altijd schijnt zijn schittering
naar en door Al Dat Leeft.

Ik ben een univerZiel
en het enige doel van mijn bestaan
is te Zijn Al Dat Ik BEN.

Zo zij het en zo is het.
De inwijdingsreis van het leven


Gedurende het leven, wordt ieder mens geleidelijk aan bewust gemaakt van de fundamentele principes die kunnen dienen als criteria en een paradigmatisch kader voor de inwijdingsreis van het leven in deze wereld. Deze universele principes, die gevonden kunnen worden in iedere vorm in alle authentieke spirituele paden, kunnen als volgt gedefinieerd worden:

1. Alles is Eén

Het ultieme en eeuwige doel van het leven is om ieder ziel, die er klaar voor en bereid toe is, in staat te stellen zijn fundamentele existentiële Eenheid met het hele geschapen en ongeschapen universum te laten herontdekken

2. Alles spant samen om ons bewust te maken van deze Werkelijkheid

Op ieder moment worden aan ieder mens subtiele aanwijzingen en ingevingen gezonden om hem/haar te sturen, zonder te tornen aan zijn vrije wil, in de richting van het vervolmaken van datgene dat hij verkoos te leren en te ervaren in de loop van zijn evolutionaire reis in het segment van het Eeuwige Nu waar hij verblijft.

3. Alles draagt bij tot de bewustwording van Wie We Zijn

Elke ervaring, zelf de meest eentonige routines, heeft de potentie ons het buitengewone Mysterie, verborgen in de openheid, te helpen begrijpen en waarderen. Het Mysterie waar we doorlopend in ondergedompeld zijn, maar dat door een diepe spirituele blindheid voor ons zicht en gevoel verborgen wordt, tenzij de sluier van onwetendheid over onze ware universele en onsterfelijke aard begint te vervagen.

4. Een ieder is vrij zijn eigen tempo te lopen

Het is niet nodig om door middel van enige vorm van verplichting of dogma een visie van de Werkelijkheid op te leggen, hoe perfect, puur en eerlijk het ook zou zijn, aangezien ieders pad uniek is in het hele universum, zelfs als alle wegen uiteindelijk leiden naar hetzelfde centrale punt, dat van de onuitsprekelijke Lichtgevende Genade van de Oneindige Perfectie die verankerd is in elke ziel.

5. Duizend woorden wegen niet op tegen een enkel bewust en liefdevol gebaar

De waardering die voortvloeit uit een feitelijke ervaring is oneindig superieur aan het meest welsprekende argument, want wijsheid komt niet voort uit boeken of het samenzijn met spirituele gidsen. Te leren, lief te hebben en te dienen is de volmaakte trilogie van de reis van de ingewijde in zijn eeuwige vooruitgang naar het Licht. Hij leert door te leven naar wat goed voelt. Hij heeft allen lief die zijn pad kruisen, want zij zijn zijn leermeesters. Hij stelt zich doorlopend dienstbaar op voor het Geheel, dat door hem heen werkt teneinde Zijn Goedheid en Zijn oneindige wijsheid te openbaren aan allen die hij ontmoet.

En zo geleid door deze eenvoudige en glasheldere ideeën, gaat een ieder van de ene ervaring naar de andere, die allemaal het ultieme Doel dienen, samengevat in de bovenstaande vijf kort geschetste principes.Als je graag inspirerende achtergrond muziek tijdens je voorbereiding meditatie, te beginnen 30 minuten vóór 20:44 UT, het lied Engelen van Comfort uit het album Engelen Muziek van Iasos op de volgende LINK wordt gesuggereerd. Indien u wenst te lezen, overdenken en nadenken over de 12 affirmaties bij de 12 Herinnerings Sleutels hierboven vermeld, klikt u op HIER. Als u schriftelijke aanwijzingen over hoe te bereiken je een staat van diepe meditatie, vindt u HIER een basis meditatie methode.

Wereldwijde Equinox Meditatie is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/EquinoxMeditatieSept2013.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/EquinoxMeditationSept2013.htm

Houd er rekening mee dat verschillende vertalingen beschikbaar zijn of binnenkort zullen worden door op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en u zich wilt abonneren op de ontvangen van de toekomstige wereldwijde meditaties, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Voeg mij toe aan uw verspreidingslijst", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD