Bookmark and Share

21 December 2010 - Solstice Meditatie

Vijfde Stap in een cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde Meditaties


Hallo!

Je wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de vijfde stap in een serie van 12 wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, ontworpen om de vieringen van de laatste 12 zonnewendes en equinoxen te markeren tot 21 december 2012, een tijdperkveranderend cruciaal moment dat door velen wordt erkend en bejubeld als het centrale verschuivingspunt naar een nieuw Gouden Tijdperk voor de mensheid en al het Leven op Aarde.

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.

Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn.

Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.

Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver gegeven vier Herdenkings Sleutels (Remembrance Keys) gaat, dus nogmaals ...

Ik ben Licht... Ik ben Liefde... Ik ben Vrede... Ik ben Harmonie... laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.

Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze zonnewende cyclus, op dinsdag 21 december om 23:38 (UT), (wat overeenkomt met 22 december om 0:38 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende vijfde Herdenkings Sleutel (Remembrance Key)...

Ik Ben Compassie


...en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.Om je begrip van sommige aspecten in wat Vrede werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende beschrijving aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...

Wanneer ik hoor, zie of voel dat er een andere ziel in nood is, is er een resonantie in mij die onmiddellijk de kans erkent om het Licht van Liefde door me heen te laten stromen en mij op de beste manier te begeleiden om deze andere uitdrukking van de oneindige facetten die ik Zelf ben, bij te staan zoals Eén met Al Dat Is. Wat het kleinste aspect van Wie ik ben overkomt, overkomt ook mij, en dus is het logisch dat ik direct de innerlijke roep voel om te reageren. Het is niet dat andere zielen onderdeel zijn van een grotere menselijke familie waartoe ik behoor. Het is gewoon dat alles wat bestaat een uitbreiding is, uitgedrukt als een levend wezen of een levenloos object, van wat Ik Ben, als onderdeel van Alles Dat Is. Het echt begrijpen van deze Omniversele Werkelijkheid is wat betekenis geeft aan het gevoel van mededogen wat ik ervaar wanneer ik een relatie heb met andere aspecten van Wie Ik Ben. En dus, de erkenning van deze aangeboren band die mij verbindt met mijn broers en zusters in menselijke vorm, en met alle andere dieren, planten en mineralen uitingen van Wie Ik Ben is het fundament waarop, en de perceptie door welke mijn hele leven wordt ervaren.
Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:

Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.

* * * * * * *


Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze meditatie afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

Ik ben een ziel

een goddelijke vonk van het Oneindige

dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben

en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen

om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde

het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel

en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.


...en gebruik dit zo vaak als nodig is om je te helpen herinneren en te verzekeren Wie Je Bent.De Nederlands versie van deze Solstice Meditatie: Vijfde Stap in een cyclus van 12 wereldwijd gesynchroniseerde Meditaties is gearchiveerd op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/Dec212010Meditatie.htm

De Engelse versie van deze Solstice Meditation: Fifth Step in a Cycle of 12 Globally Synchronized Meditations is gearchiveerd op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dec212010Meditation.htm

Merk ook op dat verschillende andere vertalingen beschikbaar zijn nu via
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Het herzien van de vorige stappen in dit Cyclus van 12 Wereldwijd Gesynchroniseerde Meditaties, klik HIER

Om te zien wat jouw lokale tijd is die overeenkomt met de exacte tijd van deze Solstice om 23:38 uur Universele Tijd 21 December 2010, ga naar http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=21&month=12&year=2010&hour=23&min=38&sec=0&p1=0amp;p1=0

Als je niet kunt deelnemen aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie op deze exacte tijd, kies dan alsjeblieft een andere moment op deze dag of in die week die jou het beste uitkomt, en volg dezelfde procedure die hierboven aangegeven wordt terwijl je jezelf projecteert op het exacte moment dat het plaatsvindt in het Tijdscontinuüm, wetende dat tijd maar een tijdelijke illusie is vanuit onze fysieke beleving, en dat de kracht van onze gefocuste intentie gemakkelijk de illusie kan overwinnen.

Als je deze meditatie en herinneringsactivering kunt doen in het gezelschap van andere zielen – specifiek als je ze doet op heilige plaats die diepe gevoelens van vrede losmaken zoals de kust of elk ander natuurlijk toevluchtsoord - zullen de effecten vergroot worden in directe verhouding als de intensiteit van de vortex van Liefde, Licht en Vrede gegenereerd door deze verzamelde zielen. Of je dit nu alleen doet of met anderen, ben je er altijd van bewust dat er vele zielen uit andere dimensies van bestaan ook deelnemen in onze ervaringen elke keer dat wij onszelf wijden aan zulke heilige momenten van communie met Alles Dat Is.

Om het belang van de lente/herfst zonnewendes in alle culturen over de wereld te ontdekken, bekijk dan deze Wikipedia bijdrage over lente en herfst zonnestilstand.We Volgen De Gouden Draad


Zoals we allemaal weten, wanneer we besluiten om te beginnen aan een nieuwe reis, is de belangrijkste stap de eerste. We kunnen dagen, weken of zelfs maanden besteden aan het plannen wat we willen ervaren tijdens een reis waar we voor gehoopt hebben en we kunnen ons ook afvragen of de plaats welke we hopen te bereiken zal zijn zoals we het gedacht hadden. Maar ondanks alle onzekerheden die we misschien hebben, zal er een moment komen wanneer we de definitieve beslissing dienen te nemen en we uiteindelijk de eerste stap zullen zetten op weg naar onze bestemming. Zodra dit is gebeurd, en terzijde van alle onvoorziene buitengewone omstandigheden, is het onwaarschijnlijk dat we zullen omkeren. De reis van ons eigen huidige leven is vrijwel op de hierboven beschreven manier gebeurd, behalve dat we het plannen hiervan niet meer herinneren, ook herinneren we niet meer het laatste moment net voordat het bewustzijn van onze ziel door het geboortekanaal ging voor het begin van een nieuw leven. En hoewel we misschien wat ideeën hebben gehad over wat onze gekozen bestemming is, de meeste van de tijd gaan we op ons gevoel af, gewoon meegaand in ons dagelijks bestaan, nauwelijks nadenkend over hoe het mogelijk is dat onze lichamelijke voertuig kan blijven ademen en het uitvoeren van de taken die nodig zijn voor haar 50.000 miljarden cellen om een levende, functionele en zelfbewust geheel te blijven.

Nu, ligt er voor de meesten van ons, een verleidelijke optie, een mogelijkheid die, hoewel ze nog steeds gehuld is in mysterie, het meest fascinerende vooruitzicht is van een transformerende ervaring met een dergelijke omvang waarvoor er weinig woorden zijn in de menselijke taal om deze adequaat te kunnen beschrijven hoe het zal zijn als we 'er zullen zijn'. Als we dichter bij onze bestemming zullen geraken, en als de wolken van onzekerheid, welke dit nog verbergen van onze geest, zullen verdwijnen, en uiteindelijk compleet zullen oplossen, zullen we in staat zijn om de pure betekenis van de transdimensionale verschuiving die we gaan maken volledig te begrijpen. Hoewel we allemaal redelijk goed voorbereid zijn voor deze cruciale, collectieve ascensie naar een hogere dimensie van ervaring door middel van vele vorige levens met ervaring, een feit dat ons moet verzekeren met betrekking tot ons vermogen om alle resterende obstakels op ons pad te overstijgen, blijft er een belangrijke factor over die het verschil uitmaakt betreft de vraag of we deze prachtige uitdaging overmeesteren en de sprong maken van Liefde in een hoger rijk van verlichte vreugde en geluk, of we juist een stap terug zullen doen en verder zullen gaan door middel van levens na levens van slopende leerervaringen totdat een nieuw kosmisch raam zich opent ... zoals degene die nu snel nadert.

Deze belangrijke factor is onze meesterschap over een van de meest slopende en ontkrachtende emoties die de mens kan ervaren: angst. Dit zal onze laatste lakmoesproef worden. En de juiste vraag op dit moment is zeker: "Hoe zal ik in staat zijn om angst te overwinnen om zo mijn ziel te bevrijden uit het rad van karma op naar het volgende niveau?" Dit klinkt misschien als een spel uitdaging en in zekere zin is het een goede analogie, want wij zijn degenen die het hebben ontworpen, samen met ons ziel gezin en met de hulp van hemelse gidsen die al door deze ervaring zijn gegaan. Dus, laten we doen alsof je een koorddanser bent, wie voorzichtig vordert op een onzichtbare koord, hoog boven de grond, met nauwelijks genoeg licht om een stap vooruit te zien. Je hebt zo gedurende je hele leven gelopen, erop vertrouwend dat elke keer als je een stap vooruit zet, het stevig ondersteund zou worden en je erin zou slagen om je evenwicht te bewaren om door te gaan, onbewust van hoe ver je nog te gaan hebt vóór het bereiken van de andere kant en met geen mogelijkheid om om te draaien. In het begin was de draad natuurlijk bijna op de begane grond en veel mensen hebben je geholpen hoe te leren lopen op een koord en geleidelijk je angst meester te worden terwijl de grond langzaam verdween uit het zicht tijdens de overtocht van wat op een diepe vallei lijkt tussen twee bergtoppen.

Hoewel het kan lijken op een meest angstaanjagende, bijna onmogelijke prestatie, het feit is dat dit precies is wat je je hele leven hebt gedaan en, tenzij je door een zeer traumatische storm bent gegaan die je bijna van je pad blies, je Gouden Pad van het Licht, ben je vrij zeker op dit punt dat je zo voort kan zetten, zelfs als op een dag het lijkt alsof je niet de innerlijke kracht en ontembare veerkracht hebt die nodig is om gewoon door te gaan. Dus daar ben je... Het beheersen van je angst, het vertrouwen op je innerlijke stem, het leren om de reis lief te hebben en dankbaarheid te tonen richting het heelal/de Schepper voor het mogelijk maken van deze hele spannende ervaring. Je hebt nog een paar stappen te maken, nog een paar perfect beheersbare uitdagingen te overwinnen en dat je alle hulp nodig hebt van zichtbare en onzichtbare bronnen om er doorheen te komen. Het enige wat je hoeft te doen is om je aan de Gouden Draad van je ziel vast te houden, dat je tot dusver heeft geleid en elke stap heeft bijgestaan, totdat je de bestemming bereikt van deze wonderlijke, epische reis.

Dat Licht, Liefde, Vrede, Harmonie en Mededogen de overhand mag hebben in ieder hart!
Als iemand heeft medegedeeld dit en wil de resterende stappen ontvangt in deze cyclus van 12 meditaties wereldwijde gesynchroniseerd, kunt u een email sturen naar mailto:globalvisionary@earthrainbownetwork.com">globalvisionary@earthrainbownetwork.com door te schrijven: "Ik wil andere stappen te ontvangen" als het onderwerp van uw e-mail. Helaas, er niemand aanwezig is op dit punt te vertalen in het Nederlands de maandelijkse Meditatie Focust.

Voor meer informatie, kijk alsjeblieft naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW ASSISTENTIE IN HET NETWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD

If this e-mail has been forwarded to you and you wish to receive the English version of the next steps in this cycle of 12 globally synchronized meditations, as well as monthly Meditation Focuses in English, simply send an email to globalvisionary@earthrainbownetwork.com with "I want to receive the Meditation Focuses" in the subject field of your email.

For more information, please review the material posted by the Global Meditation Focus Group at http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm