Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 6

Eén zijn met Gaia


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 6 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 6: Eén zijn met Gaia is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek6.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week6.htmWeek # 6: Eén zijn met Gaia


Laten we even stilstaan om na te denken over de tot dusver geboekte vooruitgang en erkenning te geven aan alles dat er geleerd is. als we stapsgewijs binnentreden in een diepe staat van meditatie, meedoen aan gedachten en gevoelens in de hemelse harmonien die gevormd worden door het koor van liefdevolle, samen verenigde zielen, zowel op Aarde als buiten dit bestaansrijk, laten wij ons openstellen voor de prachtige schoonheid van de grote, heilige bijeenkomst die we samen vormen.

Laat ons voelen hoe uit de stromen van liefdevolle vriendelijkheid afkomstig van alle deelnemende zielen, zich verheugend in dit NU moment om de schittering van het Licht te gieten via onze harten en stralend om deze levende sfeer om een cocon te vormen van verblindende schittering.
Laat ons voelen Wie we gemeenschappelijk zijn als we Een worden met al het Leven op Aarde, Een met Gaia, dit perfecte Wezen van Liefde, deze wereldwijde essentie waarin wij allen deelnemen als cellen in een groter lichaam van Leven.

Als onze gedachten afdrijven naar het centrum van dit reusachtige wezen, laten we onze oneindige dankbaarheid uiten voor alles dat zij ons bewust geeft, voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken, voor het voedsel dat ons behoedt en voor de genade van het Leven waarvan we elk doordrongen zijn en waardoor ons bestaan mogelijk wordt gemaakt. Laat ons de rivieren van Liefde voelen die vanuit ons binnen in Haar stromen en ons verbinden als Een.

Rondkijkend in het oneindige, onmetelijke universum vanuit het gezichtspunt van onze gemeenschappelijke Aardse post, laat ons het onpeilbare gevoel van gelukzaligheid ervaren, dat naar voren springt als we nadenken over het Wonder van het Leven dat dit nietige kleine stofje in de oneindige kosmos om ons heen siert, en laat ons voelen hoe kostbaar ieder en elke Levensvorm waarlijk is, elk onlosmakelijk verbonden met alle anderen teneinde een perfect functionerende en zelfherstellende levende eenheid te vormen: Gaia.

Als we ons verenigen in deze wereldwijd gesynchroniseerde vereniging van zielen, op de afgesproken tijd of op enig ander NU moment, laat ons bewust herinneren wat ons hier bracht, welke missie we hebben gezworen te volbrengen en welke oneindige bronnen van creativiteit en kracht we ieder tot onze beschikking hebben, als we slechts geloven in ons als Een, om de verandering te ZIJN zijn we hier om dat in dit fysieke rijk van vreugdevol bestaan te manifesteren

Terwijl we dat doen, laten we dan onze heilige gelofte vernieuwen om de heiligheid van het Leven te handhaven, te beschermen, te koesteren en de Houden van iedere uiting van de Schepper om ons heen, en laat ons brutaal, zonder de minste verlegenheid, de belichaamde perfectie zijn die We ieder Zijn… voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL