Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week #52

Het overbruggen van dimensies en het doorsluizen
van Licht en Liefde door de sluier


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 52 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 52: Het overbruggen van dimensies en het doorsluizen van Licht en Liefde door de sluier is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek52.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week52.htmWeek #52: Het overbruggen van dimensies en het doorsluizen van Licht en Liefde door de sluier


Aangezien we de overgang naar het dimensionale overgangspunt naderen, ontwaken meer en meer zielen in hun ware Universele Aard als zelfstandige, bewuste, levende instrumenten van de Bron in al in al en zijn dus gemakkelijker geneigd om vrijwillig de dimensionale drempel over te steken naar de hogere dimensies van het bestaan om vertrouwd te raken met deze andere Werkelijkheid die veel Aardegebonden zielen op het punt staan opnieuw te betreden.

Het is een cliché te stellen dat de mens zich zorgen maakt over zijn nabije toekomst, zo talrijk zijn de verhalen over dreigende omwentelingen die ze hebben gehoord, en niet te vergeten de werkelijke gebeurtenissen van allerlei rampen als gevolg van extreme weersomstandigheden, aardbevingen en andere natuurlijke en door de mens veroorzaakte fenomenen, waarvan de schadelijke gevolgen nog eens zijn versterkt door de wijdverspreide bezetting van de continenten door de groeiende populatie van de mens op deze planeet.

Deze situatie is zenuwslopend voor velen, en toch zijn de ontberingen van aardse beproevingen die zo breed ervaren worden in deze periode van historische overgang van een tijdperk van losse, op-zichzelf gericht bewustzijn naar een nieuwe Gouden Tijd van onderling verbonden, God-gericht bewustzijn een noodzakelijk gistmiddel dat helpt om het beperkte gevoel van zelf van de meeste belichaamde zielen te transformeren naar een meer natuurlijke, uitgebreide staat van universeel bewustzijn van onze collectieve Eenheid met de Schepper Bron, en de daaruit voortvloeiende houding en gedragsveranderingen om beter aangepast te raken aan ons van moment tot moment bewustzijn van deze innerlijke Werkelijkheid.

Zoals met iedere andere evolutionaire verandering die is waargenomen in de natuurlijke wereld zijn een aantal elementen van de wereldwijde menselijke bevolking voorlopers, een aantal stappen vooruitlopend op de grote meerderheid van de andere menselijke wezens in de richting van een steeds grotere bewustwording en met een scherper vermogen om de versterkte geestelijke vermogens te manifesteren die alle zielen steeds meer kunnen tonen zodra zij hun Bewuste Reis naar hun Universele Aard gemaakt hebben. Deze baanbrekende zielen, vaak van buitenaardse oorsprong, waar een beroep op wordt gedaan door de vele verdergevorderde denkende wezens die toezien op en ondersteuning verlenen bij deze overgang naar een hoger rijk van bestaan, en aangemoedigd worden om deze missie van overdracht van Licht en Liefde door te voeren waar ze zich vrijwillig toe bereid verklaard hebben voorafgaand aan de incarnatie of 'wandeling' in dit veld van fysieke dichtheid. De bemiddelende rol die is toegewezen aan dit geavanceerde team van deskundigen in de versoepeling van de dimensionale verschuiving is van cruciaal belang om een zo diep en zo groot mogelijk ontwaken mogelijk te maken en te bevorderen bij de meer fysiek verankerde en geestelijk uitgedaagde zielen, die al eonen lang gevangen zijn in de geheugenverminderde-zelfvergetelheid in het onderste rijk van dit multi-dimensionale universum

De stap die we collectief geacht worden te nemen op dit kritieke, centrale punt in de tijd is om bewust onze energieke ranken uit te breiden in het fijnere gebied van de volgende dimensie, om te fungeren als levende bruggen over de metaforische en tastbare sluier die over de trillende grens tussen de fysieke en meer etherische dimensie van het bestaan hangt, waar naartoe deze planeet en de meeste van op de planeet verblijvende zielen gelijkelijk aan naar opstijgen.

Zodra we ons vibrationeel gepositioneerd hebben op het middellangsvlak tussen beide dimensies, hetzij door enige gegeven meditatiemethode van onze keuze, of door een door Genade gegeven spontane activering van onze krachtige spirituele vermogens, kunnen we via een trechter door de sluier de intense stromen van Licht en Liefde in deze dimensie toelaten die voortdurend vanuit de Bron naar ons toegestraald is en onze lagere trillingsfrequentie afbouwen door de bemiddelende hulp van de talloze wezens die aangewezen zijn ons allen te helpen bij deze baanbrekende verandering die nu op volle kracht aan de gang is. Ben je er steeds scherper van bewust van de vitale rol die je bereid geweest bent om te spelen, en je gewillig aan te bieden om een instrument te zijn van de Wil van de Bron in deze prachtige wereldwijde verheffing van zielen naar de verheffende ervaring van een groot aantal levens, sluit je alsjeblieft aan bij onze 52ste wekelijkse wereldwijde vereniging van Liefde in 2013, in een gemeenschappelijke missie van verlossing, voor het Hoogste Goed van... Al als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD