Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week #49:

Verankering van het Gouden Pad van Licht


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 49 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 49: Verankering van het Gouden Pad van Licht is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek49.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week49.htmWeek #49: Verankering van het Gouden Pad van Licht


We zijn naar deze planeet gekomen van veel andere fysieke locaties en dimensionale rijken, om te helpen bij de wereldwijde overgang die nu plaatsvindt naar een hogere trillingsfrequentie van het bestaan. Hoewel de meesten van ons nog geen helder en volledig beeld hebben van deze zelfgekozen missie van geestelijke bijstand, hebben we toch de roep van onze ziel gevolgd en hebben we ons op alle mogelijke manieren voorbereid om klaar te zijn om te bereiken wat we kwamen doen en, nog belangrijker, kwamen zijn. Door de collectieve resonantie houden we vol om in perfecte afstemming te zijn met onze waarlijke goddelijke natuur als bewuste uitingen van Al Dat Is, en kunnen we inderdaad de nodige wereldwijde impuls zijn voor de steeds grotere bewustwording van talloze zielen op Aarde en voor hun zelfbewustzijn te zijn alles dat ze kunnen zijn. Door zo te doen/zijn, vormen we samen een krachtige draaikolk van verandering, waarvan de bijna besmettelijke effecten nu al wereldwijd kunnen worden gezien en die behulpzaam is bij het tot stand brengen van belangrijke veranderingen op alle gebieden van menselijke activiteit. Dit is rechtstreeks het openen van de weg naar het Gouden Pad van Licht, dat uiteindelijk door alle zielen wordt genomen om te worden herenigd en bewust opnieuw worden opgenomen in de Kosmische Matrix van de Schepper Bron, waarmee de oogst van vele, vele levens en ontelbare ervaringen wordt meegebracht en zo het collectieve waarnemingsvermogen van Al Dat Is in Al Dat Is nog verder verrijkt.

Dit eeuwig voortdurende proces is deel van de natuurlijke rijping van de ziel in zijn eeuwige, verkennende reis naar vele ervaringen die in alle rijken van het bewuste bestaan worden aangeboden. Op dit punt in dit planetaire gebied van de evolutie is het van belang dat we bewust onze focus richten op onze collectieve zielskracht om het gevoel van willen zijn te verankeren in de menselijke sfeer van gemeenschappelijk bewustzijn, steeds meer in lijn met de aanwijzingen van onze nog kleine stem van binnen die ons leidt in onze van-moment-tot-moment levenservaring en de interacties met andere zielen -dat is hoe we allemaal het Gouden Pad van Licht kunnen volgen. Dit verankeringsproces kan het best worden bereikt als we in een staat van diepe meditatie zijn, met ons bewustzijn volledig gefocust op de essentie van onze ziel, onze gemeenschappelijke Eenheid voelend en “handelend” vanuit dit gevoel van Een zijn om in ons hart van menselijkheid de zaadjes te zaaien van acceptatie van je eigen ware aard en een diepgeworteld verlangen om de Stroom van Genade ons allen te laten voeren naar elkaar opvolgende momenten van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan het gemeenschappelijke doel dat we hier kwamen dienen.

Wijd je momenten van spirituele meditatie, specifiek deze komende zondag op het gebruikelijke tijdstip, aan het zijn van een kanaal om de uiting van onze Omniversele aard door te laten schijnen en zo de spirituele revolutie in gang te zetten die spoedig deze hele planeet zal laten transformeren in een Eden van hemels leven, alles omvattende Liefde en eeuwigdurende Vrede, voor het Hoogste Goed van Al... als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD