Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 44:

Opschalen naar een hoger level


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 44 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 44: Opschalen naar een hoger level zijn te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek44.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week44.htmWeek # 44: Opschalen naar een hoger level

De tijd is aangebroken om al onze oude zekerheden los te laten en onszelf open te stellen voor de hogere opdrachten die we horen, als we in diepe meditatie gedompeld zijn, in de sublieme werkelijkheid van ons Goddelijke Zelf. Nu is het tijd om vrijuit ons Hoger Zelf de leiding te laten nemen en ons de Weg voorwaarts te laten wijzen naar het Beloofde Land van een nieuw tijdperk van Licht en Liefde, het uiteindelijke doel van al onze zielsgedreven inspanningen van de afgelopen jaren.

We kunnen niet langer rustig blijven afwachten en hopen dat onze huidige levenswijze, gebaseerd op de illusie van afscheiding van Al Dat is, voor eeuwig zal blijven bestaan. Dat zal niet gebeuren. Hoewel er veel tekenen over de hele wereld zijn dat de verschillende onnatuurlijke systemen, waarvan we voor ons dagelijks voedsel en materieel comfort afhankelijk zijn, op het punt van instorten staan en terwijl het in steeds sneller tempo ontrafelen van een groot deel van de veerkrachtige, maar bedreigde natuurlijke systemen op aarde onverminderd door gaat, hebben talrijke zielen, geleid door een sterk gevoel van spirituele integriteit en hun eigen zelfgekozen missie, onophoudelijk gewerkt aan het opstarten en uitvoeren van de meest veelzijdige oplossingen die het beste de veelkoppige crisis kunnen aanpakken waar we nu mee geconfronteerd worden.

We hebben allemaal een unieke en essentiële rol in het meevormen van het nu duidelijke Gouden Tijdperk van vredige, harmonieuze, liefdevolle co-existentie met alle andere levensvormen op Aarde -inclusief onze eigen levensvorm. We hebben allemaal de nodige levenstraining gekregen in voorbereiding op wat we hier kwamen bereiken. We hebben allemaal de innerlijke hulpbronnen die nodig zijn om met succes de komende uitdagingen aan te gaan.

Het enige dat we nu nog moeten doen is een volledige en definitieve sprong van geloof maken, ons Hoger Zelf de teugels van ons leven laten overnemen en ophouden onze ego's de alles controlerende kracht van ons bestaan te laten zijn. Het enige dat we nu nog nodig hebben is vertrouwen, volledig en onvoorwaardelijk, in de wijze leiding van onze Ziel Zelven en alles inzetten op hun onberispelijke mogelijkheid om ons door deze huidige uitdagingen te leiden, de juiste route vooruit te voelen, iedere stap van het pad, en ons te leiden naar waar onze Universele Stamvader wil dat we naar toe gaan. Het enige dat we nu nodig hebben is eenvoudigweg te Zijn Wie We werkelijk Zijn.

Het is tijd om alle oude ingesleten programma's los te laten, met name de religieuze en culturele, met inbegrip van het geldparadigma dat gebaseerd is op de angst voor gebrek of op obsessieve, compulsieve hebzucht. Het is tijd om al onze persoonlijke levensverhalen los te laten, zoals de diverse rollen die we spelen in het leven als ouders, op het werk of anderszins, om op die manier ruimte te maken voor het opkomende nieuwe Aarde paradigma en het nieuwe Bewustzijn, die beiden starten, eerst en vooral, in onze gedachten, harten en zielen.

Ons doel is om steeds minder gefocust te zijn op ons ego/wereldse personage en meer en meer gecentreerd te zijn in en reagerend op het bewustzijn van onze ziel. We zullen de universele geesttemplate van Godgerichtheid koesteren en dat Bewustzijn Zaad zal al vlug snel in ons groeien en, door de resonantie op zielsniveau, in bijna iedere andere ziel om ons heen en over de hele wereld. De kiem hiervan is allang in ons gezaaid en nu de tijd is aangebroken om dit bewust en vrijwillig te koesteren en te voeden tot het uitgroeit tot de overweldigende kracht die het in onze levens moet zijn als ook op Aarde, in zijn opkomende nieuwe dimensionale verblijfplaats.

Onze grondtoon trilling is om Liefde, Mededogen en Eenheid te zijn, en de belangrijkste route om dit te bereiken, het Gouden Pad van Licht, is om je over te geven in sierlijke overgave aan de Goddelijke Stroom van Universele Wil die doorlopend door ons heen stroomt als de Het Laten Zijn, hier en nu. Dit is in het kort wat opschalen naar een hoger level inhoudt, symbolisch gezien en feitelijk is dit de belangrijkste focus van onze collectieve meditatie, komende zondag, en tijdens onze andere momenten van diepe spirituele vereniging, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD