Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 41:

Vloeien van dualiteit naar Eenheid


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 41 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 41: Gaande van dualiteit naar Eenheid zijn te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek41.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week41.htmWeek # 41: Vloeien van dualiteit naar Eenheid
Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn …

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is teruglachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.

Het is weten, voelen, waarnemen van het Omniversele Wezen in en rondom on, ons aanrakend, strelend, ZichZelf omhelzend door alles dat om ons heen bestaat… Door de aanraking van gras … de streling van de wind … en de omhelzing van de troostende zonnestralen.

Het vloeit in de hele Natuur als een druppel van vreugdevol water in een oceaan van sierlijke schoonheid.

Het is een fusie met andere geliefde zielen en de herkenning, de echo, de zegening van ZichZelf in een vloeibare dans van pure energie, voor het Hoogste Goed van al… als Eén.Verwant inspirerend citaat…

“Uit de diepten van onze ziel stijgt een Stem om ons op te roepen onze aandacht te vestigen op de ontelbaar veel kleine dingen die we moeten weten in de sleur van ons dagelijks leven om de vele uitdagingen te beheersen die we onszelf opgelegd hebben in dit rijk van fysieke ervaring. Een van de grootste uitdagingen die we hebben op dit punt in onze individuele en collectieve evolutie is om daadwerkelijk aandacht te schenken, op continue basis, aan dit zo beroemde 'Nog Zo Kleine Stemmetje Van Binnen' dat zo nadrukkelijk en toch zo voorzichtig zijn best doet om ons te laten herinneren Wie We echt Zijn en Waarom we hier zijn, op dit moment van het oneindige Continuüm in het Eeuwige Nu.

Als onderdeel van het aanpassingsproces in deze sfeer van bestaan, de fysieke apparatuur waarmee elke lijfelijke ziel normaal gesproken een eigen geest ontwikkelt -door sommigen 'ego' genoemd- die een cruciale rol speelt, als het lijf zich van peuter ontwikkelt tot een volgroeide volwassene, bij het handhaven van de integriteit van dit voertuig en het waarborgen van de ontvangst van het noodzakelijke onderhoud en andere onderdelen die nodig zijn om zijn behoeften te vervullen. Gelijkelijk aan, na verloop van tijd, en afhankelijk van het soort geestelijke stimulatie die ontvangen wordt van verlichte innerlijke en uiterlijke bronnen van bijstand, wordt ieder mens meermalen de mogelijkheid geboden zichzelf te spenen van de soms overweldigende invloed van de egoïstische zelf over zowel het waarlijke geweten en de richting van zijn leven.

Het proces van het temmen van de menselijke persoonlijkheid met zijn eindeloze zelfgerichte verlangens en het gemakkelijker voegen naar de hogere Wil van de Bron die via het kanaal van de ziel -die voortdurend door zijn aard in perfecte harmonie is met het Omniversele Wezen waar het uit voortvloeit- is een delicate handeling van het dynamisch balanceren in een voorwaartse beweging van de stijgende synchronisatie met de Bron, die zowel de nexus van succesvolle verwezenlijking van iemands levensdoen en een springplank naar steeds hogere verworvenheden op allegebieden van manifestatie vormen in dit multidimensionale Universum.”

– Overgenomen van Shifting from an Ego Mind-set to a Go-With-The-Flow Soul-set (Overstappen van een Ego Mindset naar een Waai-met-de-wind-meeset)Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD