Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 40:

De Hemel op Aarde scheppen


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 40 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 40: De Hemel op Aarde scheppen zijn te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek40.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week40.htmWeek # 40: De Hemel op Aarde scheppen
Sinds mensenheugenis heeft de mens op aarde verlangd naar een idyllisch verleden, toen alle wezens, klein en groot, in volledige harmonie leefden op een plek waar vrede, vrijheid en liefde hoogtij vierden. Deze mythische plaats is in feite een archetypisch geheugen van een staat van zijn van onze zielenervaring tussen elk leven op het fysieke vlak. Sommigen noemen deze etherische plek 'Nirvana' een woord dat in onze cultuur een toestand van volmaakt geluk en absolute gelukzaligheid oproept. Anderen noemen het 'Hemel' en in elke cultuur wordt gesteld dat dit onzichtbare rijk de plek is waar zielen heen gaan om te rusten en de meest sublieme beloning te ondergaan voor hun goede daden in hun bestaan in het stof.

Er wordt ook gezegd dat mensen hun eigen hemel of hel hier op aarde scheppen, afhankelijk van waar hun aandachtsfocus ligt en wat hun overtuigingen zijn. Als fragmenten van het Omniversele Wezen aan de oorsprong van Al Dat Is, zijn we ieder befiftigd met onvoorstelbaar krachtige creatieve krachten, die alleen volledig kunnen worden benut als we onze kleine wil richten op de grotere Wil en het doel van Leven.

Als levende uitbeeldingen van het Grote Ontwerp van de Scheppende Bron, hebben we geen enkele reden om voor altijd begrensd te blijven door de beperking van de perceptie van onszelf als gewone stervelingen, waarvan het uiteindelijke lot is om een kort bestaan, verstrikt in een eindeloze strijd om te overleven, te leven en een zekere mate van geluk te vinden in een wereld die vaak wordt ervaren als gewelddadig, onvoorspelbaar en hard. We kunnen onszelf bevrijden van het zelfopgelegde juk dat ons verhindert onze vleugels te strekken en de lucht in te vliegen, het juk genaamd angst.

Om angst te laten smelten en af te voeren uit onze geest, ons hart en onze ziel hebben we tegengif nodig. Dat tegengif is eenvoudigweg Liefde onze basis en permanente staat van zijn te laten zijn en het enige perspectief van waaruit alles wordt waargenomen en gezien. Om volledig te begrijpen hoe eenvoudig het is om liefde leidraad en baken in alles te laten zijn, hoef je alleen terug te denken aan de grootste vreugde en momenten van ervaren diepste geluk tot nu toe in dit leven, en steeds weer kan je alleen maar tot de conclusie komen dat, iedere keer, Liefde het mogelijk heeft gemaakt.

De les is duidelijk en het pad is goed aangegeven. Liefde is de sleutel om de Hemel op Aarde te manifesteren, om onze schier hopeloze situatie om te draaien naar een klinkende overwinning op angst, ontstaan uit het zelfvernietigende gevoel van afgescheidenheid dat ons tegenover elkaar zet.

Nu is het tijd om boven de atmosfeer van onze zelf toegebrachte ontkoppeling van de Universele Bron van Al te stijgen en de droomwereld van oude kennis samen te creeeren door onze metamorfose. Nu is het tijd om onze oude misvattingen over onszelf los te laten en, door middel van onze eigen zelf-zuivering, de opkomst mogelijk te maken van de ware staat van innerlijke vrede, onvoorwaardelijke Liefde en perfecte Harmonie dat onze aangeboren aard is. Nu is de tijd om Al dat We Zijn te ZIJN.

Neem deel aan de meditatie, komende zondag op de gebruikelijke tijd, samen met alle andere zielen die dit Gouden Pad van Licht lopen, om ons te verdiepen in de betekenis van de toegewijde liefde die ons wezen doordringt, als we de aanwezigheid van de Schepper Bron in ons laten groeien totdat we weten, terwijl we in zalige extatische vereniging zijn, dat wij Één zijn met en onscheidbaar van Al Dat Is.

Elkaar de hand reikend in die toestand van volmaakte Liefde, zullen we wereldwijde transformatie, die nu aan de gang is, katalyseren en vergroten en zal de totale trilling van deze planeet en al zijn bewoners verhogen tot een permanente staat van fusie en wederzijds waarnemingsvermogen, die een bijna miraculeuze bedeling van Genade zal inluiden van een nieuw Gouden Tijdperk, en zo de Hemel op Aarde scheppen*, voor het Hoogste Goed van al… als Een.


* Opmerking: Het woord dat in het Engels is transduceren in plaats van te scheppen. Transduceren komt van het Latijnse woord transducere dat betekent "door te voeren". In het kader van deze meditatie, betekent het "transponeren een beetje van de trilling van de hemelse plan op dit fysieke gebied".Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD