Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 4: Kiezen om het Licht te dienen


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 4 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 4: Kiezen om het Licht te dienen is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek4.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week4.htmWeek # 4: Kiezen om het Licht te dienen


Op dit kruispunt, waar er zoveel op het spel staat voor de mensheid en de toekomst van deze wereld, is het van belang om je keuze opnieuw te bevestigen, of je stevig te verbinden, om het Licht te dienen en het stralende wezen van Liefde en Compassie te ZIJN dat we ieder bedoeld zijn te zijn in de schijnbaar oneindige sage van onze evolutionaire vooruitgang terug naar de Ene Bron aan de oorsprong van Al Dat Is.
Het is een open deur om te stellen dat waar we ons op richten groeit. Zoveel mensen zijn ontwaakt uit hun sluimer van millenia van spirituele traagheid en zoveel meer zijn onderweg om de eerste trede te bereiken van het proces van zielsontwaking en daarmee hun licht toevoegend aan het wereldwijde ontwakingsproces dat nu versnelt in samenwerking met de spirituele stijging van onze eigen planeet naar een hogere dimensie van ervaring, op weg naar veel hogere dimensies van dit oneindig complexe en ingewikkelde universele gebied van multi-level ervaren.

Als onderdeel van dit proces worden alle ontwakende ervaringsdeskundigen geconfronteerd met een aantal uitdagingen om de staat van hun spirituele ontwaken te testen en het niveau van hun verankering in het Licht verder te verdiepen en te verankeren. Zij die trouw gezworen hebben aan de duisternis doen nog altijd hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te behouden, door middel van op angst gebaseerde manipulaties en puur geweld, in de laagst mogelijke niveaus van bewustzijn, in een uiterste vergeefse poging om hun macht en heerschappij over deze planeet te behouden.

Wat ze niet beseffen is dat, nu dit planetaire veld van ervaring langzamerhand stijgt naar hoger trillende frequenties door de niet aflatende straling van het Licht van bronnen op en buiten de planeet, ze spoedig vibrationeel ongeschikt en niet in staat zullen zijn om hun fysieke bestaan te behouden in de met Liefde doordrenkte atmosfeer die deze planeet in de greep zal nemen.

Verwant aan de snelle overgang van water ademhalend door kieuwen tot lucht ademen door longen, zullen alleen zij die hun innerlijke Licht ademhalingsapparatuur ontwikkeld hebben en de trillingssnelheid van hun hele lichaam hebben afgestemd op de nieuwe Verlichte atmosfeer van Liefde en stralende vereniging met de Universele Eén zullen in staat zijn om hun bestaan te vervolgen op Terra Gaia. Daarom is het van vitaal belang dat degenen die het pad van ontwaking al zo lang liepen en die zich gereed gemaakt hebben om deze enorme sprong in deze nieuw opkomende werkelijkheid te nemen nu een bewuste keuze maken om hun aandacht verder te richten op zowel de verzekering van een succesvolle overgang naar de hogere dimensie en zo veel mogelijk andere zielen als mogelijk aan te moedigen om gebruik te maken van deze buitengewone kans die wordt aangeboden aan alle wezens van Goede Wil en Goed Hart.

Wijd uw gebeden en meditaties, zoals geleid door de Geest, om uw absolute verbintenis aan het Licht te bevestigen en zoveel mogelijk Licht door te laten schijnen om andere mensen te helpen in hun eigen ontwakingsproces. Geef je volledig over aan de Wil van de Universele Kracht van het Leven dat zo ijverig heeft gewerkt om zijn levendige aanwezigheid in alle hoeken en gaten van dit oneindig grote multidimensionale universum vast te stellen en je zo bewust opnieuw te verbinden met Wie Je Werkelijk Bent en zijn leidende stroom op elk niveau te volgen, van moment tot moment, om zo zo goed mogelijk anderen te helpen en te zorgen voor de unieke bijdrage waar je voor hebt gekozen om aan te bieden op deze plaats en tijd, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD