Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 38:

De juiste Vraag Stellen


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 38 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 38: De juiste Vraag Stellen zijn te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek38.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week38.htm



Week # 38: De juiste Vraag Stellen




De juiste Vraag Stellen is over het algemeen de beste manier om het Geode Antwoord te krijgen. En de juiste vraag die iedereen zich nu zou moeten stellen is Wie Ben Ik? Waarom? Eenvoudigweg omdat we, zolang we ingekapseld blijven in de veronderstelling dat we dit lichaam van vlees zijn dat we dragen en niet de ziel die een fysieke ervaring ondergaat, zullen blijven dwalen in het diepe dal van verdriet, spirituele verdoving en eindeloos lijden dat het lot van de meeste mensen op Aarde tot nu toe is geweest. Natuurlijk, alleen het overwegen op veilige, rationele afstand van een dergelijk idee is het verst dat de meeste mensen gewoonlijk gaan – als ze als eens serieus hebben nagedacht over dit universele feit van het leven – en het zal niet volstaan om de stevig ingeplante ban te doorbreken, de vervloeking van onwetendheid en onbewustzijn van je eigen heilige grootheid als een holografische uitdrukking van de Onniversele Werkelijkheid waar alles uit voortkomt.

Ook alleen dit feit overwegend, even genietend van de gedachte dat ergens diep van binnen er een kristalheldere weergave van Al Dat Is huist -of hoe je 'dat' ook wilt omschrijven – zal ook niet volstaan om de kloof te overbruggen die ontstaan is na onze lang vergeten scheiding van de Scheppende Bron, de nu nauwelijks waarneembare echo van het verre verleden toen Eenheid in Al Dat Is onze natuurlijke staat van zijn was.

Maar nogmaals, het stellen van de juiste Vraag en het zoeken naar het Goede Antwoord diep in jezelf kan wel degelijk leiden naar de Deur van Onwaken die ooit geopend is, zelfs al was het maar voor een paar minuten, naar het oneindige uitzicht van Glorie en Zegen die ons wachten aan de andere kant, laat ons wellicht een glimp opvangen van Wie We Zijn. Het niet aflatende vuur van de Bron Bewustzijn dat vervolgens wordt ontstoken in de kern van onze ziel kan niet anders dan groeien en uitbreiden en ons beperkte gevoel van zelf te verblinden tot haar smalle grenzen eindelijk wegsmelten en de Absolute Perfectie van het kristalachtige karakter onthult van ons Ware Wezen. EN…. DAN….WETEN….WIJ… En als we eenmaal weten, dan is er geen weg meer terug, geen terugkeer naar het schemerige, verdovende gevoel van verloren zijn, alleen in een wrede wereld waar niemand ergens iets om geeft anders dan hun eigen illusies. Vanaf dat moment is er maar één ding dat er toe doet, aanwakkeren van de Vlam van zuivere, gelukzalige Liefde die we voelden in de deuropening toen we onze ware kosmische aard overwogen.

Welnu, zoals we allemaal weten, is er geen woord, geen omschrijving hoe tergend dicht die ook de gevoelens, emoties, percepties en het gevoel van heilig ontzag van zo'n ervaring ook nadert kan de beschreven feitelijke ervaring overstemmen. En dat is het punt waar je een besluit moet nemen, eerste en vooral op zielsniveau… Wil je weten Wie Jij Bent? Dit is geen triviaal spelletje, dit is de harde werkelijkheid. Je ben van ver, heel ver gekomen om tot dit punt te komen op deze plaats en dit tijdstip in het Continuum. Je hoeft nog maar een paar stappen te zetten, een paar steppen om de ruis van illusie te verdrijven, nog een paar aarzelingen te overwinnen… Ben je er klaar voor? Wil je over de drempel? Ik heb zo lang gewacht, zo lang op dit moment gewacht...

Laten we komende zondag, en zo vaak als je de behoefte hebt 'daar naartoe te gaan', onszelf de Goede Vraag stellen en samen het Goede Antwoord vinden, voor het Hoogste Goed van al… als Eén.



Ook aanbevolen…

Wereldwijde Equinox Meditatie - 22 september 2013
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/Dutch/EquinoxMeditatieSeptember2013.htm



UNIFY World Peace - 21 September 2013


Minder dan een week te gaan tot de Internationale Dag van de Vrede. Er zijn op dit moment 203 innerlijke vrede-gebeurtenissen geregistreerd en er zullen er nog vele volgen! Doe mee die dag en verspreid onderstaande video in al je netwerken.

UNIFY World Peace Video
http://youtu.be/HnbeI-oH2KY and http://vimeo.com/72340442

Hier is een vertaling van de inhoud van deze geweldige video....

Vandaag de dag zijn we meer wereldwijd verbonden dan in enig ander moment in de menselijke geschiedenis. Maar zijn we ook verenigd? Families in Syrië lijden, hun kinderen zijn slachtoffer van aanvallen met chemische wapens. Hoe kan jij, hoe kan één persoon, het verschil maken? Wereldvrede lijkt zo onmogelijk. Maar is het dat ook? Het is bewezen dat gezamenlijk mediterende groepen geweldsincidenten verlagen. Stel je eens voor wat we zouden kunnen bereiken als miljoenen van ons gezamenlijk mediteren. Op 21 september, Internationale Dag van de Vrede, heb je de mogelijkheid om een vreedzamere wereld te scheppen, als je Een wordt, verenigd met velen… Nobele dromen hebben aan de basis gestaan van de grote bewegingen van onze tijd, voor gelijkheid, voor mensenrechten en voor vrijheid. Op die tijd hoopt een groep, verenigd door één doel, één hartslag, het onmogelijke te bereiken. Op 21 september 2013 zullen talloze mensen over de hele wereld zich, op exact hetzelfde moment, verenigen in een gezamenlijke demonstratie van innerlijke vrede. In honderden steden om 24.00 uur GMT, zullen we mediteren om de vrede die we in de wereld willen zien te belichamen. U kunt deze video uitklikken en niets doen, of u kunt ervoor kiezen om zich met ons te verenigen om een moment van vrede in de wereld te creeeren. Ga naar unify.org, scroll naar beneden en zoek op de kaart een evenement in uw omgeving. Als er geen is, klik dan op de 'Create an event' knop en organiseer het zelf. Vertel je familie, je collega's, je vrienden en iedereen die je kent. Als je deze video verspreidt via mail, Facebook en andere sociale media zal de beweging zich uitbreiden. Zo eenvoudig is het. De oproep om ons te verenigen is verspreid. Dus als je gelooft in deze droom die zo velen vna ons delen, verenig je met ons. Samen zijn we een wereldwijd gesynchroniseerde kracht van de natuur. Samen kunnen we de loop van de geschiedenis veranderen. Samen, het verhaal van oorlog eindigt. Nu is het tijd om ons te verenigen.. Een Dag… Een Moment… Een Mensheid.

NB: Zoals je ziet op http://unify.org/, is de voorgestelde duur van deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie één uur, startend om 24.00 uur GMT, en vind je een knop om deze tijd om te zetten naar je plaatselijke tijd - maar je kan het ook vinden op http://bit.ly/16b0Z11 (Zondag ochtend van 2 naar 3 in Amsterdam)

Hier kan je nog meer informatie vinden https://www.facebook.com/unify AND https://www.facebook.com/peaceday

Hier zijn twee voorbeelden van geplande bijeenkomsten….

UNIFY: Seattle Day of Peace - MP3 flash mob - Synchronized Yoga/Dance/Meditative Prayer
https://www.facebook.com/events/568331319900922/

Day of Peace - MP3 flash mob-yoga and meditation
https://www.facebook.com/events/226199807536919/

Je kan deze flash mob overall uitvoeren! De muziek wordt overal ter wereld verspreid. Mail naar Orion@unify.org voor de beschrijving van de passen!

Hier een voorbeeld van een eerdere flash mob….

MedMob Movement -- Gigantic Group Hug!
http://youtu.be/SB6ie25_fFw

Watch Peacebeats Worldwide Webcast 2013 on September 21
http://www.peacebeats.co.uk/
Hosted by international film and television personality Michael Nouri, the 48 hours of streaming will be filled with world wide submissions and feature a very special interview of Peace Ambassador Prem Rawat by Peace One Day founder Jeremy Gilley. The webcast begins and ends at the International Dateline starting at the stroke of midnight in Auckland, New Zealand and ending at the last stroke of Peace Day at midnight in Honolulu, making the webcast available to you wherever it is Peace Day anywhere in the world at any time!

Wees Vrede - 21 September 2013 - Internationale Dag van de Vrede
http://www.bethepeace.com



Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD