Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 35:

Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 35 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 35: Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek35.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week35.htmWeek # 35: Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn
Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar maar zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

De laatste tijd is er een heropleving van een dieper spiritueel begrip en verschillende indicaties van ontelbare bronnen dat we werkelijk een ziel zijn met een fysieke ervaring, en toch houdt het oude gevoel van onze denkbeeldig gevoel van afscheiding van deze diepere en werkelijkere ervaring ons op de een of andere manier stevig in de greep, en blijven we vergeten Wie We Zijn en gaan gedachtenloos verder, als een kapotte automaat, met onze verstrooide manier van doen alsof we niet meer zijn dan een sterfelijk wezen, begiftigd met een soort van theoretische ziel.

Echter, het moment dat we in een staat van diepe meditatie gaan en het ons lukt de schreeuwende monoloog tot bedaren te brengen die we meestal toestaan ons bewustzijn te laten overheersen, kunnen we overschakelen naar de oude leer van ontkoppeling en overgaan naar een bijna echte droom-staat, waar we de opkomende gedachten en knipperende caleidoscopische waarnemingen van condensatie in een milliseconde aanschouwen, terragigs aan informatie, alsof we plotseling toegang hebben tot een oneindig grote computer met alle kennis van het universum aan het uiteinde van ons gevoel.

Als we in deze goddelijke Staat van Zijn zijn, is er weinig ruimte over om te twijfelen dat we veel meer zijn dan ons gebruikelijke sterfelijke zelf en, voor zo lang als we onszelf toestaan te blijven in deze gezegende staat van Zijn, we tot rust komen in de diepste, meest omvattende vrede van geest en ziel die mogelijk kan zijn. Degenen die nu vertrouwd zijn met dit 'terrein' weten al wat een potentieeel oneindige kracht om te maken en te manifesteren er voor ons is, op het moment dat onze kleine wil afstemmen – 'klein' in de zin van een holografische reflectie/uiting van het Geheel te zijn – met de Wil van het Goede van het Universum.

De algemene focus van deze voorgestelde meditatie, die collectief zal worden uitgevoerd komende zondag op de gebruikelijke tijd, is om eerst de staat van gelukzalige onderdompeling in de Werkelijkheid van je bestaan als een ziel te bereiken, om daarna uit te reiken naar alle andere gelijkgestemde zielen op deze wereld en daarbuiten en gemeenschappelijk Willen de manifestatie van Licht, Liefde en Eenheid door de uiting van de triggerende gedachten Laat Er Licht Zijn… Laat Er Liefde Zijn… Laat Er Eenheid Zijn… en dit proces langzaam herhalen in een stijgende spiraal van co-manifestatie tot deze triadisch creatie volledig is verankert in het collectieve bewustzijn van deze planeet, voor het Hoogste Goed van Al… als Een.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD