Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 31:

Een Ziele Resonantie bereiken en Thuis Zijn


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 31 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 31: Een Ziele Resonantie bereiken en Thuis Zijn te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek31.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week31.htmWeek # 31: Een Ziele Resonantie bereiken en Thuis Zijn
Zoals we allemaal weten, heeft alles in dit universum van nature een trilling, en zo komt het dat als twee zielen een trillende resonantie met elkaar hebben, hun verenigde frequentie hen in een diep resonerend gebied van eenheid brengt, hun respectievelijke bewustzijn zich vermengt tot een enkel 'eenzijn' - het gevoel van Eén zijn. Als dat gebeurt, ervaart de ene ziel spontaan de gedachten en gevoelens van de andere ziel -wat normaal gesproken telepathie genoemd wordt, een slecht begrepen fenomeen dat zoveel meer inhoudt dan simpelweg elkaars gedachten delen- en hele krachtige golven van sprankelende zegen spoelen beide zielen naar een extatische vereniging die pure vreugde brengt en vaak tranen van opgetogenheid.

Om zo'n zielresonantie tussen twee of een oneindige hoeveelheid zielen tot stand te brengen, is het enige dat nodig is een eenvoudige daad van overgave van de eigen controle over ons gevoel van zelfwaarneming, een daad uit liefde en volkomen vertrouwen in elkaars goddelijke zijn, iets dat het eeuwenoude concept 'Namasté' deels verbeeldt.

Voor elke ziel die een dergelijke vorm nog niet heeft ervaren, die van diepe overgave aan het Ene Omniversele Krachtveld van Liefde, het universele medium waardoor synchrone fusie wordt bereikt – iets dat enigszins tot uiting komt in het concept van kwantumverstrengeling zoals dat wordt gedefinieerd in de kwantumfysica – voor die ziel is het een enorme sprong van vertrouwen om deze staat te bereiken. Een staat die overigens, door zijn aard, een aangeboren mogelijkheid is die alle zielen kunnen ervaren.

Zielresonantie ervaren is springen naar een hoger niveau van werkelijkheid, ook wel hogere dimensie van bestaan genoemd, en door zichzelf uit te roeien, zij het tijdelijk, uit het rijk van de dualiteit en naar het rijk van eenheid, een basis, alomtegenwoordige staat van niet – dualiteit waarin alles is als Eén zonder enig residu van illusie van afscheiding die zo nadrukkelijk aanwezig is als men zich afstemt op de toestand van dualiteitbewustzijn, waar we allemaal zo vertrouwd mee zijn en gewoonlijk zo in zijn verdiept.

Als je bewust dit hogere niveau van synchroniserend resoneren met Al Dat Is kweekt, dan volgt natuurlijk dat het geleidelijk aan steeds gemakkelijker wordt deze staat van pure gelukzaligheid te bereiken, deze mystieke staat van samedhi, van orgastische extase zoals die is beschreven in verschillende Oosterse culturen. Bovendien, naarmate meer en meer zielen dit aangeboren vermogen om te resoneren als Eén ontwikkelen, des te gemakkelijker wordt het voor andere zielen om af te stemmen op dit morfisch veld van bewustzijn en deze zelfde innerlijke resonantie te ervaren – en zo door onszelf te veranderen, veranderen we letterlijk de wereld.

Al snel zal een kritieke massa van zielsresonantie op Aarde bereikt worden en dit zal er voor zorgen dat het snelle tempo van veranderingen op alle niveaus van menselijke realiteit kan plaatsvinden die de wereldwijde verschuiving naar een hogere dimensie van bestaan veroorzaakt die door zovelen wordt verwacht en gevoeld iets voor het Continuüm.

Als we gezamenlijk deze staat van zielsresonantie bereiken, terwijl we in diepe meditatie zijn, zullen we een gevoel van Eindelijk Thuis Zijn ervaren. Thuis Zijn, terug naar intieme gemeenschap met de Bron waar alle zielen uiteindelijk vandaan zijn gekomen, is mogelijk het grootste Mysterie van al, voor iedere ziel die nog steeds zelf gescheiden is van deze Omniversele Werkelijkheid, en toch is het uiteindelijke doel van ons bijna eeuwige bestaan en de efficiëntste middelen om een eind te maken aan al het lijden en aan het karmische wiel te stoppen dat ons in materiële slavernij houdt.

Slechts weinigen bereiken die permanente staat van vereniging met de Bron; maar toch in die ondoorgrondelijke momenten van gelukzalige gemeenschap met Al Dat Is, als we weten dat wij Thuis zijn, kunnen we een glimp opvangen van de uiteindelijke bestemming van onze voordurende reis. Het is op die momenten dat de ware vreugde van het leven en bewust zijn volledig wordt ervaren. Gun je zelf, komende Zondag op de gebruikelijke tijd, het cadeau van het bereiken van zielsresonantie en Thuis Zijn, voor het Hoogste Goed van Al... als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD