Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 30:

Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 30 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 30 Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden te komen is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek30.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week30.htmWeek # 30: Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden
Nu we een turbulente tijd in gaan, waarin alles wat de mens gedachteloos voor lief neemt steeds minder stabiel lijkt, is er een groeiende behoefte in de wereld aan mensen die ervoor gekozen hebben het Licht te dienen in plaats van hun eigen persoonlijke belangen en die de aangeboren vermogens kunnen inzetten die alle menselijke wezens hebben om af te stemmen op hun Hoger Zelf en meteen toegang hebben tot innerlijk weten over wat er gedaan moet worden, gezegd moet worden en uitgedrukt moet worden in gedachtevorm, ongeacht de situatie waarin ze verzeild raken. Deze zielen, de onbaatzuchtige dienaren van het Licht, zijn de belangrijkste 'bouwsteen' in de komende jaren als deze wereld een fase van snelle verandering ingaat in voorbereiding op de dimensionale verschuiving die nu in gang gezet is.

Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk en van levensbelang het is voor iedereen die hier kwam met een specifieke missie, in de zogenaamde eindtijd van een snel vervagend tijdperk van verdeeldheid van het Groter Geheel, om zich actief te wijden aan het groeien en leren en, als belangrijkste, het zich herinneren van de vaardigheden die nodig zijn om andere, minder voorbereide zielen, te helpen bij de vele en vaak traumatische uitdagingen die komen gaan.

Het Licht dienen is een veeleisende maar ook zeer lonende taak. Je moet op het smalle Gouden Pad lopen, in perfecte balans tussen de tijdelijke/fysieke eisen van het leven van alledag en de etherische/immateriële benodigdheden van het eeuwig leven, waarbij je voeten altijd stevig geaard moet blijven in het hier en nu en je hart onbeweeglijk gecentreerd in het Licht is, waardoor je het perfecte pad kan zien en voelen, het pad naar een perfect bereik van zijn heilige missie, vastgelegd in de heilige geloften die door de ziel zijn afgelegd eonen geleden.

Er is een versnelling, een innerlijke drang om onze zelfbenoemde taken te vervullen die onmiskenbaar aanwezig is als je let op de subtiele maar toch kristalheldere tekens die gegeven worden als je er opnieuw voor gekozen hebt om het Licht van Liefde de enige leidende Kracht voor alles te laten zijn - de lakmoesproef waaraan alle dingen worden afgemeten om te bepalen wat resoneert als waar en waarachtig voor onze zielenaandacht en -toewijding, and wat beter maar met rust achtergelaten kan worden omdat het al snel deel van het verleden zal zijn, snel niet meer relevant zal zijn, snel zal verdwijnen in de mist van de geschiedenis. Door het afstoten van het Licht dat in ons schijnt en op alles dat meer helderheid nodig heeft en op het pad naar de Bron teneinde anderen de weg uit het stervende tijdperk te wijzen naar het komende Gouden Tijdperk van Licht en Liefde, spelen alle dienaren van het Licht een curciale rol bij de verschuiving van de lagere dimensie naar een dimensionale poort die ons terugleidt naar waar we allemaal vandaan kwamen, lang, lang, heel lang geleden … in het Continuüm.

Als u meedoet aan de gezamenlijke meditatie en gemeenschappelijke wil, deze komende zondag en op het gebruikelijke tijdstip, om al het Leven op Aarde en daarbuiten te helpen de Straling van de Oorsprong te voelen en te lopen langs de huidige onwetendheid van de eigen ondoorgrondelijke Goddelijke Grootheid, wees je alsjeblieft bewust van de onmetelijk krachtige dienst je als mee-deler van Eén met Alles Dat Is en sta een nog gotere vloed van pure Liefde toe door te schijnen door Alles Jij Bent om zo het Gouden Pad te markeren met het laaiende licht van je Goddelijke Zelf, schijnend als een baken en de Weg wijzend, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD