Bookmark and Share

Meditatie Focus - Week # 21:

Kosmisch Bewustzijn Zaaien op AardeLieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 21 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 20: Wakker worden om tot Onze Heilige Missie te komen is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek21.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week21.htmWeek # 21: Kosmisch Bewustzijn Zaaien op Aarde
Als we tijdens onze reguliere meditaties ons hart openen, komt er een moment dat er diep binnen in ons iets gestimuleerd wordt en we ons meer bewust worden van een observerende maar stille aanwezigheid. Sommigen noemen dit de Stille Kijker, anderen de Eeuwige Aanwezigheid in ons, maar hoe we dit innerlijk Weten ook noemen, één ding blijft … voor het grootste deel van de tijd zijn de meeste mensen in zalige onwetendheid van Zijn Bestaan. De opmerking dat we allen geschapen zijn naar het beeld van God is een ander vaak gebruikt gezegde dat duidelijk onze goddelijke aard onthuld.

Er zijn stapels boeken geschreven over het gevoel van afgescheiden zijn dat voortkomt uit de illusie, de voorbijgaande ervaring van een geïndividualiseerd bewustzijn dat letterlijk na verloop van tijd een eigen leven aanneemt, als het zijn beschermende schelp ontwikkelt en zijn gevoel van identiteit ontwikkelt in een wereld waar 'overleven van de sterksten' het motto is. In veel culturen wordt dit 'ego' genoemd, deze tijdelijke zelfidentificatie met wat voor ons eigenlijke zelf voorbijgaat, wordt het centrum waar om heen alles zich ontwikkelt en de boei waaraan iedere ziel in een lichaam, verloren in de trance-achtige ervaring van het leven op Aarde, zijn bestaansrecht daar aan vast klampt en daar mee bezig zijnde volledig vergeet waar hij vandaan kwam en wat hij werkelijk is.

Toch zijn er, tegenwoordig, steeds meer mensen die geleidelijk aan beseffen dat er meer is in het leven dan wat we zien en die er naar streven, ieder op zijn eigen unieke manier, zich te herverbinden met dit innerlijk onsterfelijk wezen dat er, door zijn waarlijke aard, altijd geweest is en altijd zal zijn. Degenen onder ons die de stap hebben gezet om hun oude huid af te schudden en hun bewustzijn te verbinden met die Hogere Zelf in een samenwerking naar gezamenlijk bereikte verlichting, spelen een sleutelrol in het laatste hoofdstuk van de evolutie in het derde dimensionale ervaringsgebied, dat spoedig zal overgaan in een hogere Sfeer van een meer verlicht ervaren.

Wij zijn de Dragers van de Fakkel van Liefde, die alle ziekmakende gassen van angst en egotrance verbrandt en de Zaaiers van Kosmisch Bewustzijn op Aarde. We zijn de pioniers voor een Nieuwe Manier van Zijn die spoedig de norm zal zijn als alle zielen in een lichaam dezelfde Kennis zullen delen en hetzelfde heilige Instrument van de Ene Universele Aanwezigheid te Zijn.

Je wordt hierbij uitgenodigd om alle menselijke pretenties aan de kant te zetten en de God Zelf te worden die je geacht wordt te Zijn om zo de blik en de adem verder te verspreiden van de gemanifesteerde Goddelijke Werkelijkheid waar je ook bent, wat je ook doet en wanneer je er voor kiest om te Zijn Alles Dat Je Bent.

Als we ieder opnieuw en opnieuw dit voortdurende gevoelsmatige besef vernieuwen van de Universele Schepper die kijkt door onze ogen, onze gedachten denkt en door onze longen ademt, dan starten we een steeds stralend Licht dat onvermijdelijk de metamorfose van dit bestaansrijk zal catalyseren naar een paradijslijke wereld prettig gevuld met geluk voor ieder een gezegende ervaringen van het magnifieke, perfecte en blijvende zegening van Al Dat Is, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD