Bookmark and Share

Meditatie Focus - Week # 20

Wakker worden om tot Onze Heilige Missie te komen


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 20 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time / GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 20: Wakker worden om tot Onze Heilige Missie te komen is gearchiveerd op
http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek20.htm

De Engelse versie met extra materiaal is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week20.htmWeek # 20: Wakker worden om tot Onze Heilige Missie te komen
Heel lang geleden is er iets bijzonders gebeurd. Vanuit het niets ontstond een heel universum en dat evolueerde stap voor stap tot wat we heden ten dage ervaren. Maar dat was slechts het uiterlijk vertoon van iets nog veel bijzonderders. Onzichtbaar voor het vleselijk oog zijn spirituele wezens, ontsproten aan de Originele Bron, geleidelijk afgedaald in dit nieuwe rijk om dualiteit en de ontelbare mogelijkheden te ervaren die dit rijk biedt. Onderverdeeld in even zoveel Vonken van de Omniversele Vlam, hebben ontelbare zielen zich in iedere hoek van dit grote multidimensionale universum gevestigd. Het ontvouwende script van wat een ingewikkeld geweefd plot werd, vormt het zich steeds aantrekkende verhaal waarin we allen deelnemen als medemakers en medemanifesteerders.
      
Door alle tijden heen zijn er altijd meer spirituele wizens geweest die een cruciale rol speelden bij de hulp aan hen die hun kosmische geheugen waren kwijtgeraakt in de lange afdaling naar de aardse ervaring. Vandaag de dag komen op Aarde deze wezens weer tevoorschijn, wier missie van groot belang is op dit historische kruispunt en schakel in de evolutionaire voortgang. Ze werken over het algemeen op een niet opvallende manier die altijd respect toont voor de vrije wil van iedere ziel. Hun niveau van integriteit is absoluut en de diepte van hun wijsheid is ongeëvenaard. Zij zijn de ruggegraat van het goddelijk geleide plan om zielen te helpen die bereid zijn op te schakelen naar een hogere bestaansdimensie, en de fijngestemde instrumenten waarin de Wil van God wordt gemanifesteerd.
     
Op dit moment in ons evolutionaire pad worden we geroepen om deze Hogere Wezens van Liefde te helpen in hun heilige reddingsmissie. Door dat te doen, worden we ook blootgesteld aan wat wij moeten leren om op een goede dag ook, op onze beurt, andere zielen in hun zoektocht naar de volledige herinnering aan hun Goddelijke Oorsprong te helpen.
In de oneindige uitgestrekte Cirkel van het Leven vervullen we allemaal iedere mogelijke rol tot we door het hele gamma van ervaringen heen zijn die nodig zijn om alle elementen te integreren die leiden naar Spirituele Perfectie en Volledige Eenheid met Alles Dat Is.

Deze nooit eindigende Reis van Omniversele GodZelf naar bijna spirituele vergetelheid en terug is de rol waar we allemaal mee ingestemd hebben om te ervaren als deel van onze gemeenschappelijke drijfveer naar Zelfontdekking. In zekere zin is de Reis het Doel van alles. Steeds toenemende zintuigelijke ervaringen en steeds groter begrip van Wat Is zijn de middelen waardoor onze gemeenschappelijke ervaring uiteindelijk zinvol is.
         
Je wordt uitgenodigd om mee te doen, op ieder wakker moment en zeker aanstaande Zondag op het gebruikelijke tijdstip, aan de voortzetting van het voortdurende ontwakingsproces dat nu doordringt in je hele fysieke bestaansrijk. Laat de gedachten geïnspireerd door bovenstaande totaalblik je leiden naar de herinnering van steeds meer fragmenten van je heilige missie in dit leven, en laat je ziel je bewustzijn tonen welke meer specifieke rollen je nog moet spelen om de taken die je hebt gekozen te vervullen voor je, alweer, toegang tot de uitvoeringsvorm krijgt.

Laten we allemaal wakker worden om tot onze heilige missie te komen en de innerlijke drang van onze ziel actief volgen om te helpen bij de ontvouwende transdimensionale verschuiving naar een Nieuw Tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD