Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 2

De neerslag van een diepe paradigmaverschuiving op Aarde


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 2 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 2: De neerslag van een diepe paradigmaverschuiving op Aarde is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek2.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week2.htmWeek # 2: De neerslag van een diepe paradigmaverschuiving op Aarde


We leven in tijden van aanzienlijke veranderingen en het tempo van verandering is nu exponentieel aan het versnellen. Het gaat niet alleen om de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die steeds nieuwe mogelijkheden bieden aan de weinige bevoorrechten op alle terreinen van menselijke kennis, noch is het alleen het steeds toenemende aantal aanpassingen die de meeste mensen moeten doen als gevolg van een breed scala van redenen, of het nu gaat om wereldwijde aantasting van het milieu dat leidt naar een onzekere toekomst, economische veranderingen dwingen voortdurende aanpassing af aan het verdienen van 'je brood', of gewoon de sociale, culturele en spirituele evolutie van miljarden mensen die streven naar hun aangeboren kern van waarheid en die geluk en een gevoel van een doel in hun leven ervaren.

Er is een veel diepere vloedgolf van mogelijk Aardverschuivende ontwakingen nu snel reikend naar de diepste uithoeken van iedere levende ziel en helpt, zij het heimelijk, om zaken te verschuiven in de richting van een wereldwijde spirituele revolutie in de nabije toekomst.

Maar zij die in staat zijn zich af te stemmen op de geruchten die afkomstig zijn uit het veld van potentieel, als ze in diepe meditatie zijn en trance-achtig-Eén-zijn met hun ware goddelijke aard, zijn de signalen van een op handen zijnde wereldwijde verandering onmiskenbaar en komen luid en duidelijk door. Het leven zoals de mensheid het sinds talloze millenia heeft gekend staat op het punt zo grondig te transformeren dat slechts enkele van de herkenbare ijkpunten van onze huidige disfunctionele en gecorrumpeerde wereld werkelijkheid zullen blijven in de nieuwe tijd van spirituele groei die nu is aangebroken op Terra Gaia.

Gewelddadige gedragingen, hebzuchtige overname van materiële welvaart, met angst vervulde geestesgesteldheden, religieus verdraaide wereldbeelden, zelfs de manier waarop we met elkaar omgaan als individuen die zich afgescheiden voelen van iedereen, dat zal allemaal geschiedenis zijn, niet te vergeten oorlogen, armoede en slopend menselijk lijden. Van elkaar houden zoals God van ons houdt, elkaar helpen omdat dat de natuurlijke wijze is om te doen, het leren van het uiten van de meest wonderlijke, slapende talenten waarmee iedere ziel is begiftigd, dat alles en nog veel meer zal normaal zijn en in de toekomst liggen alsof we altijd zo geweest zijn. Andere zielen in ontelbare andere bestaansrijken en op onnoemlijke andere planeten in dit multidimensionale universum hebben zo'n normaliteit al gerealiseerd en wachten op ons om mee te doen aan dit gelukzalige 'feest'.

Welnu, moeten we elk iets 'doen' om deze intuïtieve visie te manifesteren? Ja en nee. Ja, door ons hart te openen en ons intuïtieve gevoel toestaan ons te leiden door de stappen van ons eigen ontwaken, en nee, omdat het geen kwestie is van dit willen te zijn of enige vreemde activiteit te ondernemen om die richting op te duwen, omdat dergelijke inspanningen noodzakelijkerwijs zouden worden aangedreven door het oude paradigma/visie van afscheiding, die altijd streeft naar het 'besturen' van dingen om zich heen teneinde ze naar zijn wil en overheersing te kunnen buigen.

Engelen en oneindig wijze zielen zijn overal om ons heen, net voorbij de drempel van de fysieke waarneming, klaar en bevoegd om ons te leiden naar de wetenschap/herinnering van Wie We Zijn. Het leven zelf gutst door elke cel en elk gevoel van leven om ons te helpen ons te ontdoen van schellen die onze ogen nog altijd bedekken, zodat we de verblindende schoonheid, de extatische pracht kunnen zien van wat er door ons heen schijnt als we Eén worden met Al Dat Is. Krijg je het gevoel al waaraan deze woorden refereren?… Mooi!
Dan…

Gelieve je gebeden en meditaties te wijden, zoals geleid door de Geest, om bij te dragen aan de exponentiële groei van een supra-bewustzijn dat spoedig buitengewone veranderingen zal bewerkstelligen in de manieren en middelen waarin het menselijk leven zich uit in dit theater van het bestaan en in deze leeromgeving, zo steeds nieuwe mogelijkheden scheppend voor steeds hoger vibrerende Eenheid met Al Dat Is, en de neerslag van een diepe paradigmaverschuiving op Aarde, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD