Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 15

Het bereiken van Symbiose en Eenheid met Alle Leven


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 15 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 15: Het bereiken van Symbiose en Eenheid met Alle Leven is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek15.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week15.htmWeek # 15: Het bereiken van Symbiose en Eenheid met Alle Leven
Als je ermee worstelt om zin te geven aan onze snelle mars naar een onzekere toekomst, moet je overwegen wat ongetwijfeld een van de hoekstenen van het Leven op Aarde is en een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle overgang naar een duurzame en verlichte nieuwe manier van leven op Aarde. De wetenschap heeft ons al geleerd om te begrijpen dat zonder symbiose Leven zich niet zou hebben ontwikkeld tot het volkomen verbazingwekkende niveau van complexiteit en toch permanent evenwicht dat is bereikt gedurende eonen van evolutionaire vooruitgang. Geen enkele soort leeft in isolement, maar zijn allemaal afhankelijk van het ingewikkelde Web van het Leven voor hun levensonderhoud en voortbestaan.

Uiteraard is de menselijke soort geen uitzondering in dit opzicht. Toch, door onwetendheid en pure minachting voor het kwetsbare milieu waar we allemaal van afhankelijk zijn voor ons voortbestaan, is de mensheid er bijna in geslaagd om het delicate evenwicht te verstoren dat van vitaal belang is voor de continuïteit van het leven - en dat in het geologische equivalent van een oogwenk.

Wat nog altijd ontbreekt is een diep gevoeld besef van onze eigen Symbiose en Eenheid met al het Leven, een innerlijk, intuïtief weten dat we onlosmakelijk verbonden zijn met al het andere en dat als we doorgaan met draden uit het Web van het Leven te trekken, dat het hele bouwwerk dat gemaakt is van alle levende dingen uiteen zal vallen en zal instorten, totdat alles wat overblijft de eenvoudige primitieve organismen zijn van waaruit Leven opnieuw geduldig, in de loop van tientalen miljoenen jaren, een nieuw tapijt zal weven en een nieuwe symfonie zal componeren.

Een dergelijk resultaat is met zekerheid niet wat we bewust zouden kiezen, en toch doen de meeste mensen alsof dat precies is wat ze willen bereiken. Een dergelijke erfenis achterlaten na onze korte boei in een technologisch krachtige en toch psychologisch zo onvolwassen beschaving lijkt zo volkomen onverantwoord en kortzichtig te zijn dat het bijna ondenkbaar is. We moeten gewoon beter weten!

Als baanbrekende ontwakers en meest bevoorrechte elementen van de opkomende nieuwe Gaia beschaving, hebben we een speciale en unieke rol in de aanpak van deze situatie en het bevorderen van een bewuste heroriëntering van alle menselijke creativiteit, dagelijkse activiteiten en lange-termijn denken in de richting van een waarlijk begrip van onze heilige rol als verzorgers en symbiotische rentmeesters van wat er rest van de rijkste, meest diverse biosfeer die ooit gemanifesteerd is op deze levende planeet.

Een van de meest cruciale bijdragen aan dit proces is het opwekken en voeden in onszelf van ons aangeboren gevoel van onze Symbiose en Eenheid met al het Leven en, door dat te doen, deze wetenschap te communiceren, door de gebundelde kracht van ons verenigde zielvolle bewustzijn, naar al onze broers en zussen van de grotere menselijke familie.

Alsjeblieft, reserveer een deel van je meditatietijd, wanneer je je geroepen voelt dat te doen en speciaal komende zondag op de gebruikelijke tijd, om in de harten en geesten van de 7 miljard mensen die nu de Aarde bevolken het duidelijke gevoel aan te brengen dat alles Eén is, dat alles Heilig is en dat Al Dat Is in perfecte Symbiosis in en door ieder van ons leeft, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL