Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 14

Het Helen van het Vrouwelijke en het Balanceren van het Mannelijke in Jezelf


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 14 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen – 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 14: Het Helen van het Vrouwelijke en het Balanceren van het Mannelijke in Jezelf is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek14.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week14.htmWeek # 14: Het Helen van het Vrouwelijke en het Balanceren van het Mannelijke in Jezelf
Er wordt wel gezegd dat als je de wereld wilt veranderen, je moet beginnen bij jezelf, en dat de rest van de wereld uiteindelijk zal volgen. Dit eenvoudige recept bevat vandaag de dag grote waarheid nu onze thuisplaneet wordt geconfronteerd met niet eerder voorgekomen uitdagingen, en nu het overleven van ontelbare soorten op het spel staat. Je moet je afvragen wat er nodig is om de volledige wereldbevolking er van te doordringen dat er iets grondig mis is en dat moet worden genezen in bijna iedereen om de wereld recht te zetten en balans en harmonie in de menselijke gemeenschap te bewerkstelligen en waarin de natuurlijke wereld opnieuw voorgaat.

De kern van de zaak is dat nu al veel te lang de uitgangspunten van wat een evenwichtig mens is over het hoofd is gezien, terwijl de gevolgen van deze diepgewortelde onbalans ons recht in het gezicht slaan. Net als al het andere in dit fysieke universum, is ieder mens geboren met twee aangeboren en even belangrijke kwaliteiten die normaal gesproken in evenwicht zijn teneinde een gezonde blik op het leven te hebben en een gezonde relatie met alle andere wezens. We worden elk geacht zowel de vrouwelijke als de mannelijke kanten van onze ziel te tonen in gelijke mate om vanuit een evenwichtig perspectief deel te nemen aan alle aspecten van het menselijk bestaan.

Maar helaas, als gevolg van een overweldigende culturele invloed ernstig scheefgetrokken in het voordeel van de mannelijke en vaak dominante kijk op de wereld, neigen de meeste mensen er naar verschillende graden van onbalans te laten zien in hun gedrag en hun blik op het leven in het algemeen. Culturen die gedomineerd zijn door een overwegend mannelijke energieboog hebben aan de bron gestaan van ontelbare oorlogen en van onberekenbare schade opgelopen door het milieu van onze levende planeet.

Om te zeggen dat een zorgzamere, medelevender houding naar elkaar en alle andere levensvormen hard nodig is vandaag de dag is duidelijk een understatement. Het is denkbaar dat, tenzij een volledig herstel van het evenwicht tussen onze fundamentele vrouwelijke en mannelijke uiteinden snel wordt bereikt, de oorzaak van de meeste van onze wereldse problemen zullen blijven bestaan en dat de richting waarin onze beschaving wordt geleid niet zal veranderen.

Er is niet veel tijd meer om een van de belangrijkste veranderingen in gang te zetten die lange tijd nodig zal hebben om recht te zetten wat vandaag krom is. Maar nogmaals, net zoals voor zoveel andere subtiele aspecten van het menselijk raadsel die met succes kunnen worden aangepakt door middel van een collectieve focus op wat het beste is voor ons allemaal, kunnen we een positieve invloed hebben op de collectieve psyche van de mensheid door ten eerste deze herbalancering toe te staan plaats te hebben in jezelf om zo een beter kanaal te zijn voor de krachtige genezende krachten van het Omniversele Wezen van Liefde en tegelijkertijd deze heling en herbalancerende energie te laten uitstralen naar alle mensen, zoals geleid van Binnen, en zo op machtige wijze bijdragen om te komen tot de noodzakelijke veranderingen in de wereld.

Alsjeblieft, overweeg deelname aan deze gemeenschappelijke inspanning op ieder moment dat je je geroepen voelt om dat te doen en specifiek komende zondag op de gebruikelijke tijd, om zo te helpen het vrouwelijke in jezelf te helen en het mannelijke in jezelf in evenwicht te brengen en zo bij te dragen aan het creëren van een wereld waarin waarlijk Mededogen, onvoorwaardelijke Liefde en universele Vrede voorrang krijgen, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL