Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 13

Verankering van de Volgende Dimensie van het Bestaan


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 13 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden. Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 13: Verankering van de Volgende Dimensie van het Bestaan is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek13.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week13.htm

Seizoensgebonden Tijd Verandering in Europa: Houd er rekening mee dat de verschuiving naar zomertijd vindt plaats in Europa op 31 maart. Dit betekent dat deelnemers aan The Netherland bijvoorbeeld, zullen nodig hebben om hun meditatie te beginnen een uur later volgende week zondag, dat wil zeggen om 18:00 in plaats van 17:00, bij de toetreding tot de 30 minuten durende meditatie gebaseerd op het thema voorgesteld hieronder. Als u ook mee te doen met de 30 minuten durende voorbereidende Gouden Pad van Licht ziel gemeenschap, dan zul je moeten beginnen om 17:30 uur.Week # 13: Verankering van de Volgende Dimensie van het Bestaan
Gedurende vele jaren hebben mensen uit alle lagen van het leven deelgenomen in steeds grotere aantallen aan de verschillende facetten van de opkomende beweging van Nieuw Bewustzijn, ook wel de New Age beweging genoemd, verwijzend naar de geestelijke wedergeboorte van de mensheid als geheel. De verschillende uitingsvormen van deze beweging zijn te talrijk om uitputtend te worden opgesomd door wie dan ook. Het volstaat te zeggen dat er nauwelijks een aspect van het menslijk leven is dat niet op de een of andere manier is beïnvloed door de innerlijke resonantie van dit Nieuwe Bewustzijn en de inherente waarden van deze beweging die in een stroomversnelling is geraakt in ons collectieve psyche en menselijke zaken.

Zoals we allemaal intuïtief aanvoelen mits we goed zijn afgestemd op de innerlijke leiding die een steeds grotere rol in een nog steeds groeiend aantal mensen speelt, is niets van dit alles gebeurd door toevalligheden of geluk. Het kan worden ervaren en omschreven als het gevolg van een steeds groeiende stroom van intelligente LevensKrachten die de doelen van een Goddelijk Plan dienen dat is bedacht voor het uitdrukkelijke doel ter ondersteuning van alle zielen in incarnatie om hun uiteindelijke bestemming te bereiken -en dat is het zich herinneren van hun goddelijke oorsprong en aard, hun hele bestaan opschakelen naar het helpen van anderen om een vergelijkbaar ontwaken te bereiken en uiteindelijk herenigend in de Bron van Al Dat Is als een opperste omarming van hun ware en eeuwige Aard.

In al die jaren hebben miljoenen mensen en talloze andere zielen geholpen vanuit hogere rijken van bestaan met onze wereldwijde evolutionaire processen en hebben zich verzameld in een gemeenschappelijk doel en een verhoogde vibrerende harmonisatie om het Grote Ontwerp voor ons aardse gebied van ervaringsleren van de Universele Schepper te helpen volbrengen.

De spirituele hartslag van de mensheid is zo geleidelijk aan verhoogd om een groter en meer duurzaam ontwaken in de harten en geesten van iedereen mogelijk te maken met betrekking tot de onuitsprekelijke schoonheid van onze planeet, de onlosmakelijke eenheid van Al Dat Is, en de dringende noodzaak om mede vorm te geven aan meer harmonieuze relaties binnen onze wereldwijde menselijke familie en met het heilige Web van het Leven, dat ons allen voedt en beschermt.

De uitdagingen waar we tot nu toe op vruchtbare wijze mee geconfronteerd zijn zijn lastig te meten van een beperkt menselijk standpunt bezien, want alleen door de vooruitziende kennis van Universeel Bewustzijn kunnen de verschillende paden van ervaring die zouden kunnen zijn ontstaan zonder dit aftreden van de kosmische energieën van verandering worden geëvalueerd en begrepen.

Een belangrijk aspect van de komende veranderingen in de wereld die intuïtief zijn waargenomen door zieners en visionairs, en die ook herhaaldelijk is aangekondigd door spirituele bronnen gechanneld uit de andere dimensies van het bestaan, is de geleidelijke vibrationele verscherping van ons hele planetaire veld van de werkelijkheid naar een vierde dimensie, waarin het heersende niveau van bewustzijn zo hoog zal zijn en zo doordrenkt met de hoogst aangeboren kwaliteiten van onze zielen dat alle oorlogen zullen ophouden en er geen kwaad zal worden gedaan door en aan enig levend wezen.

Iedere belichaamde ziel zal de zuiverste uitdrukking van goedheid, vriendelijkheid, mededogen en Liefde zijn. Ieder leven zal worden gewijd aan het vollediger manifesteren van de perfectie die we al zijn op zielsniveau. Ieder moment zal een zuivere, intense, onpeilbare ervaring van gelukzaligheid en extatische openbaring zijn ter ere van onze goddelijke natuur en van de levendige Eenheid dat ons allen verbindt als Een Geest, Een Hart, Een Omniverseel Wezen van Liefde.

Als we elk groeien naar deze oneindig sierlijke toekomst die een ieder wacht die zich herinnert Wie Zij Zijn en een steeds groter aantal facetten van hun Hoger Zelf manifesteert, komen we tot het besef dat we ieder een unieke missie hebben gekozen die niemand anders kan volbrengen, en waarvoor de nodige voorbereiding en training zijn ontvangen in de loop van dit leven en ook van vele vorige levens. Het is nu de plicht van ieder van ons om het door te zetten tot de uiteindelijke verwezenlijking.

Door middel van deze wekelijkse Meditatie Focus en via andere vergelijkbare wereldwijde initiatieven wordt ons een kans gegeven een belangrijk onderdeel van onze gemeenschappelijke missie uit te voeren: het verankeren, hier en nu, van de trilling van Liefde, het allesdoordringende gevoel van Eenheid en de vreugdevolle Vrede dat door ons schijnt tijdens deze sublieme, tijdloze vereniging van zielen.

Neem alsjeblieft deel aan deze groeiende tsunami van Liefde die deze geliefde planeet overspoelt, en voeg je vitale kennis van volmaakte gelukzaligheid toe aan de symfonie die oprijst uit ons hart als de kristallijne resonantie die ontsprint in onze ziel ons wijst om te helpen bij het verankeren van de volgende dimensie van bestaan op Aarde, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL