Bookmark and Share

Meditatie Focus – Week # 11

Verheffen tot Al Wat We Kunnen Zijn


Lieve vrienden,

Hier is het voorgestelde meditatiethema voor week 11 in de wekelijkse Meditatie-Focusserie. Het doel, de meditatietijd en, indien nodig, een basismethode mediteren zijn HIER terug te vinden (alleen beschikbaar in het Engels). Om de vorige Meditaties van deze reeks bekijken, klik HIER.

Dit is een gesynchroniseerde wereldwijde meditatie gedurende 30 minuten elke zondag vanaf 16:00 Universal Time/GMT (klik HIER om uw overeenkomstige lokale tijd wilt bepalen - 18:00 in Nederland in de zomer of 17:00 in Nederland in de winter)

De volledige Meditatie Focus - Week # 11 Verheffen tot Al Wat We Kunnen Zijn is gearchiveerd op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Dutch/DWeek11.htm

De Engelse versie is te vinden op http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/Week11.htmWeek # 11: Verheffen tot Al Wat We Kunnen ZijnBinnenkort zullen gebeurtenissen die nu in gang gezet worden nieuwe manieren voor de mensheid naar de voorgrond brengen om haar onwankelbare wil voor Vrede te doen gelden, een vrede die niet uit de loop van een geweer komt, maar uit het diepste van ons hart en de oorlogvoerenden zullen gedwongen worden terug te treden en plaats te maken voor meer verlichte leiders die beter in staat zullen zijn om het ontwakende hart van de mensheid te weerspiegelen.

Echter om dit te laten plaatsvinden op de grote schaal die nodig is om nieuwe wegen naar onze gezamenlijke toekomst te openen, moet iedere houder van de Vlam van Leven en medevormgever aan Vrede van Aarde nog hoger reiken naar de belichaming van hun typische goddelijke natuur teneinde de Bron van Al aan te raken die diep in hun Geest huist, hun hele Zelf doordringen met haar lichtgevende Liefde Kracht en OPSTAAN, volledig bevrijdt van het juk van denkbeeldige zelfbeperkingen, teneinde hun Gechristende Goddelijke zelf volledig te tonen en hun uiteindelijke lot te manifesteren.

Het voorliggende pad lijkt wellicht verduisterd en verloren in een doolhof van tegenstrijdige eisen die worden gesteld aan de innerlijke kracht van onze ziel, en sommigen kunnen zich wanhopig afvragen of ze ooit in staat zullen zijn om een hoger bewustzijn en diepere kennis van hun oneindige Zelf te bereiken, en, in feite, de enige manier te weten, uiteindelijk, dat alles in goddelijke orde is, is geloof te hebben - niet een geloof dat denkt de onwetendheid van de gelovigen te maskeren, maar een Geloof dat Weet uit ervaring en innerlijke resonantie met Al Dat Is wat de goede Weg vooruit is en waar het Gouden Pad van Liefde is…en in antwoord op een dergelijk onaantastbaar Geloof zal een Licht oprijzen, als een goddelijk baken, dat allen zal leiden die niet langer in het donker willen lopen.

Dus, laten we vanuit het diepst van onze ziel ons absolute vertrouwen in God's leiding uitspreken, laat ons welwillend bevestigen voor iedereen voelbaar dat we in ons de collectieve wijsheid hebben die ons allen door de beproevingen van dit tijdperk zal helpen naar een nieuwe Gouden Eeuw van Liefde, Vrede en Harmonie, en laat ons de hulp vragen van onze onzichtbare gidsen om deuren te openen en de weg vooruit te plaveien zodat we allen slagen bij de totstandkoming van Ware Wereld Vrede, Wereldwijde Liefde voor allen en Perfecte Harmonie van binnen en van buiten, en in het Zijn van alles dat we kunnen Zijn, voor het Hoogste Goed van Al.Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL